Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Oznamovací systém

 

V naší účetní firmě bereme vážně povinnosti a zákonná nařízení, včetně ochrany oznamovatelů. Zavázali jsme se k provozování vnitřního oznamovacího systému v souladu s právními předpisy, specificky dle § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona a zákona o ochraně oznamovatelů, abychom podpořili transparentnost a zodpovědnost ve všech našich operacích.

Pokud se setkáte s jakýmkoli porušením povinností dle AML zákona nebo máte jiné relevantní informace dle zákona o ochraně oznamovatelů, prosíme, abyste nás kontaktovali:

Toto právo podat oznámení má každý zaměstnanec a osoba pracující pro nás v jiném než základním pracovněprávním vztahu, včetně možnosti anonymního oznámení. Zaručujeme ochranu totožnosti oznamovatele a ochranu před odvetnými opatřeními, jak je stanoveno zákonem.

Je důležité poznamenat, že ochrana se nevztahuje na osoby, které podají oznámení bez oprávněných důvodů věřit v jeho pravdivost, přičemž za podání vědomě nepravdivého oznámení může být uložena pokuta až 50 000 Kč.

Dále si uvědomujeme naši zodpovědnost za shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů podle zákona a v souladu s našimi zákonem stanovenými povinnostmi.

Vaše oznámení o porušení povinností lze rovněž adresovat Komoře daňových poradců České republiky nebo Finančnímu analytickému úřadu, v závislosti na povaze vaší zprávy. Ve specifických případech, které nespadají pod AML zákon nebo zákon o ochraně oznamovatelů, můžete své oznámení adresovat Ministerstvu spravedlnosti.

Vaše důvěra a bezpečnost jsou pro nás nejvyšší prioritou. Vážíme si vaší odvahy v případě, že se rozhodnete použít náš vnitřní oznamovací systém k ochraně integrity našeho podnikání a celého našeho odvětví.

 

Petr Smékal

jednatel

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články