Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.7.2024 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.7.2024 důchodové pojištění - splatná záloha za červen
  • 25.7.2024 spotřební daň - daňové přiznání za červen, daňové přiznání k uplatnění...
Více informací najdete v našem kalendáři

Vláda ČR schválila návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky.

Milí čtenáři, vláda schválila návrh zákona na zavedení mistrovské zkoušky. Na twitteru to napsal ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Tímto krokem by se podle úřadu měl zvýšit zájem mladých lidí o řemeslná povolání. Hospodářská komora odhaduje, že v prvních pěti letech bude ročně vykonáno průměrně 2 000 zkoušek a vydá se 1 600 mistrovských listů. Za zkoušku by měli lidé zaplatit průměrně 25.000 korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO“) navrhuje, aby by byl právní předpis účinný od ledna příštího roku, vyplývá z materiálů, které má ČTK k dispozici.

Návrh zákona podle Havlíčka nebude postoupen do Sněmovny. „Skončilo by to někdy po prvním čtení, možná po druhém v lepším případě, a poté by to automaticky spadlo pod stůl,“ prohlásil ministr Havlíček.

Právní norma je ale podle jeho mínění kompletně připraven. Je nekonfliktní. Dá se podle jeho názoru předpokládat, že příští vláda, ať už bude působit v jakémkoliv složení, vezme balík nekonfliktních zákonů a posune ho dále do Parlamentu, pakliže tam nepanuje zásadní politická neshoda. Ta by zde být neměla, dodal.

Hospodářská komora uvedla, že podporuje ukotvení mistrovských zkoušek do zákona. Je si také vědoma, že poslanci novelu nestihnou do voleb projednat. „Proto očekává, že nová Sněmovna – i s ohledem na to, že mistrovskou zkoušku podporují strany napříč politickým spektrem – ji projedná co nejrychleji,“ oznámila.

Mistrovskou zkoušku budou moci složit občané s výučním listem nebo maturitou, popř. ti, kteří se prokážou souhrnem všech profesních kvalifikací stanovených pro úplnou profesní kvalifikaci. Současně musejí mít za sebou pět let odborné praxe v oboru v posledních deseti letech. K tomu se vyžaduje jejich bezúhonnost. Zkouška bude mimo jiné potvrzením a oceněním kvalit odborníka, zvýší se prestiž řemesel. Pozitivní dopad se očekává i pro spotřebitele.

Havlíček na TK po jednání vlády podotkl, že složení mistrovské zkoušky bude fakultativní (dobrovolné), její zavedení tedy negativně neovlivní množství řemeslníků. „Bude to ale známka té nejvyšší kvality,“ oznámil. Doplnil, že už nyní je několik stovek zájemců. Zřízena by měla být evidence držitelů mistrovských listů. Povedou ji Hospodářská a Agrární komora. Ty budou zároveň připravovat, organizovat a provádět zkoušky a vydávat mistrovské listy. Úhrada za mistrovskou zkoušku bude daňově uznatelným nákladem pro uchazeče nebo jejich zaměstnavatele.

Kvůli zavedení mistrovské zkoušky bude nutné na MPO vytvořit sedm nových pracovních míst a dalších pět jich bude potřeba na ministerstvu zemědělství. Vyžádá si to průměrné roční osobní náklady asi 9,1 milionu korun.

Při obou resortech vzniknou řídicí výbory pro mistrovské zkoušky. Budou autorizovat profesní společenstva či schvalovat návrhy standardů o obsahu a podobě zkoušky.

Na přípravě mistrovské zkoušky se podílí taktéž ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To dříve uvedlo, že na záměru pracuje zhruba od roku 2016, tedy už od minulého volebního období.

Projekt, který má stanovit podmínky pro mistrovské zkoušky ve 45 oborech, plánovalo dokončit původně tento rok. Podle výroční zprávy, kterou má ČTK k dispozici, ho ale loni značně ovlivnila pandemie koronaviru. Projekt proto potrvá do 30. června příštího roku.

 

V Praze dne 24. srpna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím ČTK)

Informační panel

15
Červenec
2024
Malé společnosti z EU získají možnost nebýt v České republice plátci DPH.

Milí čtenáři, malé firmy se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, které za kalendářní rok nepřekročí obrat dvou milionů korun, nově nebudou spadat do režimu plátců DPH.

8
Červenec
2024
České podnikatelské subjekty by většinou uvítaly zavedení eura.

Vážení klienti, prezident České republiky není jediný, kdo opětovně otevřel diskusi o zavedení eura. Hlavním argumentem pro euro je přitom podle Petra Pavla exportní charakter ekonomiky.

1
Červenec
2024
Zaměstnání Čechy baví, výplata ale nestačí.

Milí čtenáři, většinu Čechů jejich práce baví nebo naplňuje, víc než polovina také hodnotí své vztahy na pracovišti jako přátelské.

Zobrazit další články