Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Pojištěnec má jednou ročně nárok na výpis služeb hrazených zdravotní pojišťovnou.

Vážení čtenáři, zdravotní pojišťovny jsou povinny pojištěncům na vyžádání poskytnout výpis z osobního účtu s údaji o hrazených službách uhrazených v období posledních 12 měsíců.

Na výpisu musí být uvedené rovněž regulační poplatky a doplatky za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období. O písemný výpis je možné bezplatně požádat jednou ročně. Pojištěnci mají právo podat žádost o vystavení přehledu i za své nezletilé dítě. K převzetí dokumentu jiné osobě už budete potřebovat plnou moc. Vystavení přehledu úhrad za zesnulou osobu není možné.

Je vhodné žádat o přehled vždy za celý kalendářní rok, a to s odstupem alespoň 2 měsíců (nejlépe cca počínaje polovinou března), neboť počátkem roku ještě mohou pojišťovně přicházet údaje ze zdravotnických zařízení, které je třeba zapracovat, konstatovala Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále jen "VZP").

VZP k tomu dále uvádí (cit.): "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR věří ve význam kontrolní role svých pojištěnců. Jedině informovaný pojištěnec, který si uvědomuje své postavení v systému zdravotnictví a zdravotního pojišťovnictví, který vnímá a realizuje svá práva i povinnosti, může mít kvalitní vztah se zdravotní pojišťovnou a ošetřujícím lékařem. Podmínkou úspěšného uplatňování práva kontroly ze strany pojištěnce je ochota komunikovat jak s lékařem, tak se zdravotní pojišťovnou. Pacientovi – pojištěnci by nemělo být lhostejné, zda jsou mu ošetřujícím lékařem předepisovány léky, které ani nespotřebuje a nakonec je vyhodí, zda (např. v důsledku špatné nebo nedostatečné komunikace mezi lékaři ) absolvuje opakovaně vyšetření, která by postačovalo provést pouze jedenkrát, neměl by mávnout rukou nad tím, že byla jeho zdravotní pojišťovnou uhrazena péče, která mu ve skutečnosti nebyla poskytnuta. Ke zjišťování správnosti a oprávněnosti úhrad za poskytnutou péči slouží pojištěncům jejich právo požadovat na své zdravotní pojišťovně nezbytné údaje. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně poskytnout jedenkrát ročně údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců (ust. § 43 zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Někteří z těch, kdo své právo podílet se na kontrole využili, s překvapením zjistili, že jejich zdravotní pojišťovna zaplatila za něco, co ve skutečnosti provedeno nebylo a o čem pojištěnec neměl ani ponětí. Co v takovém případě dělat? Rada je jediná. Neprodleně informovat svoji zdravotní pojišťovnu, která tuto záležitost prošetří. Tak jako využívá pojištěnec svých práv, měl by plnit také související povinnosti."

Více informací se můžete dozvědět na: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/prehled-vykazane-pece.


 

V Praze dne 22. srpna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím webů VZP a Měšec.cz)

 

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články