Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 11.12.2022 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2022 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  • 20.12.2022 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
Více informací najdete v našem kalendáři

Počet státních zaměstnanců státu zatěžuje rozpočet, jejich výkonnost přitom ale klesá.

Vážení čtenáři, přestože stále roste počet pracovníků státu, výkonnost veřejného sektoru v posledních letech klesá.

Se zvyšujícím se objemem finančních prostředků na platy zaměstnanců státu současně roste i podíl těchto výdajů na příjmech státního rozpočtu. Ve svém stanovisku k loňskému státnímu závěrečnému účtu na to poukázal Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKU“). Ten již dříve tento vývoj označil za alarmující.

Z peněz, které loni stát získal do rozpočtu, si platy pracovníků vyžádaly 15,8 procenta. O rok dřív to bylo 13,8 pct a v roce 2016 pouze 11,8 procenta.

NKÚ upozorňuje, že pokud by v důsledku ochlazení národního hospodářství poklesly příjmy rozpočtu, pak bez změny zákonů zůstanou platy ve veřejné sféře nezměněny a podíl výdajů na ně ve vztahu k příjmům státního rozpočtu poroste.

Na platy zaměstnanců veřejného sektoru šlo loni v absolutním čísle 232,5 miliardy korun, což je proti roku 2016 nárůst o 81 miliard. Meziročně šlo asi o desetinový nárůst.

Počet pracovníků státu vzrostl od roku 2016 o víc než 41 tisíc a z toho takřka 34 tisíc lidí představoval přírůstek v regionálním školství, uvádí NKÚ.

Jmenovaný úřad poukazuje na skutečnost, že zatímco 82 procent nárůstu počtu zaměstnanců se vztahovalo ke školství, zvýšení výdajů na platy souviselo se školstvím pouze z 58 procent.

Necelá polovina růstu platů v období 2016–2020 tak připadla na ostatní zaměstnance státu,“ konstatuje se ve stanovisku NKÚ.

Průměrný hrubý plat pracovníka státu se loni zvýšil meziročně o 2 686 korun na 39 747 měsíčně. Podle Českého statistického úřadu (ČSU) představovala průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celé ekonomice 35 662 Kč.

V regionálním školství překročil průměrný plat 37 000 korun, státní zástupci a odvozené profese pobírali měsíčně přes 129 000 korun.

Celkový počet pracovníků státu vzrostl o 14 632 tzv. přepočtených míst na 463 648 lidí.

Za loňským zvýšením objemu peněz na platy státních zaměstnanců stálo hlavně rozhodnutí vlády zvýšit tarifní plat na každé rozpočtované místo o 1 500 korun a navýšení peněz na platy učitelů.

Během roku bylo také vynaloženo více na osobní náklady pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, a to celkově o 15,22 miliardy Kč. K navýšení platových prostředků došlo ještě u zaměstnanců Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR, vojáků a bezpečnostních sborů, a to celkově o 1,37 miliardy Kč,“ uzavírá NKÚ.

 

V Praze dne 17. srpna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím ČTK a IDNES.cz)

Informační panel

2
Prosinec
2022
Legislativní novinky v DPH

Milí klienti, dnem 1. 1. 2023 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která mj. zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

28
Listopad
2022
Reálné mzdy v České republice letos klesnou nejvíce ze zemí visegradské čtyřky.

Milí čtenáři, reálné mzdy v ČR se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta.

21
Listopad
2022
Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

Zobrazit další články