Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 31.7.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Počet státních zaměstnanců státu zatěžuje rozpočet, jejich výkonnost přitom ale klesá.

Vážení čtenáři, přestože stále roste počet pracovníků státu, výkonnost veřejného sektoru v posledních letech klesá.

Se zvyšujícím se objemem finančních prostředků na platy zaměstnanců státu současně roste i podíl těchto výdajů na příjmech státního rozpočtu. Ve svém stanovisku k loňskému státnímu závěrečnému účtu na to poukázal Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKU“). Ten již dříve tento vývoj označil za alarmující.

Z peněz, které loni stát získal do rozpočtu, si platy pracovníků vyžádaly 15,8 procenta. O rok dřív to bylo 13,8 pct a v roce 2016 pouze 11,8 procenta.

NKÚ upozorňuje, že pokud by v důsledku ochlazení národního hospodářství poklesly příjmy rozpočtu, pak bez změny zákonů zůstanou platy ve veřejné sféře nezměněny a podíl výdajů na ně ve vztahu k příjmům státního rozpočtu poroste.

Na platy zaměstnanců veřejného sektoru šlo loni v absolutním čísle 232,5 miliardy korun, což je proti roku 2016 nárůst o 81 miliard. Meziročně šlo asi o desetinový nárůst.

Počet pracovníků státu vzrostl od roku 2016 o víc než 41 tisíc a z toho takřka 34 tisíc lidí představoval přírůstek v regionálním školství, uvádí NKÚ.

Jmenovaný úřad poukazuje na skutečnost, že zatímco 82 procent nárůstu počtu zaměstnanců se vztahovalo ke školství, zvýšení výdajů na platy souviselo se školstvím pouze z 58 procent.

Necelá polovina růstu platů v období 2016–2020 tak připadla na ostatní zaměstnance státu,“ konstatuje se ve stanovisku NKÚ.

Průměrný hrubý plat pracovníka státu se loni zvýšil meziročně o 2 686 korun na 39 747 měsíčně. Podle Českého statistického úřadu (ČSU) představovala průměrná hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců v celé ekonomice 35 662 Kč.

V regionálním školství překročil průměrný plat 37 000 korun, státní zástupci a odvozené profese pobírali měsíčně přes 129 000 korun.

Celkový počet pracovníků státu vzrostl o 14 632 tzv. přepočtených míst na 463 648 lidí.

Za loňským zvýšením objemu peněz na platy státních zaměstnanců stálo hlavně rozhodnutí vlády zvýšit tarifní plat na každé rozpočtované místo o 1 500 korun a navýšení peněz na platy učitelů.

Během roku bylo také vynaloženo více na osobní náklady pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách, a to celkově o 15,22 miliardy Kč. K navýšení platových prostředků došlo ještě u zaměstnanců Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR, vojáků a bezpečnostních sborů, a to celkově o 1,37 miliardy Kč,“ uzavírá NKÚ.

 

V Praze dne 17. srpna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím ČTK a IDNES.cz)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články