Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Češi se dle empirického šetření letos přestali bát měnit zaměstnání.

Vážení čtenáři, milí klienti, Češi, Moravané a Slezané se přestali bát měnit zaměstnání.

Zatímco ve druhé polovině loňského roku změnilo práci 13 procent občanů, letos na jaře se počet lidí, kteří si jinou práci buď aktivně hledají nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží, dostal na čtvrtinu.

Tradičně se přesuny na trhu práce v době před pandemií pohybovaly kolem dvaceti procent. Toto zjištění vyplývá z výzkumu personální agentury Randstad mezi 4 750 respondenty.

Během podzimní druhé vlny pandemie zejména z důvodu striktních opatření nastal výrazný útlum a zaměstnanci zůstávali u svých zaměstnavatelů a před hledáním nových pracovních příležitostí preferovali spíše jistotu stávajícího zaměstnání. Během letošního jara už se ale díky všeobecnému rozvolňování a restartu ekonomiky trh práce opět dostal do pohybu a počet lidí, kteří hledají lepší nebo zajímavé pracovní příležitosti se vrací na předpandemické hodnoty, a dokonce je překonává,“ konstatoval ředitel české pobočky Randstadu Jacek Kowalak. Nejčastějšími důvody pro změnu zaměstnavatele byly letos na jaře získání lepších pracovních podmínek (32 procent), organizační důvody (26 procent), osobní důvody (16 pct) a touha po změně (11 procent). Pracovníci zaměstnání mění stále spíše z praktických důvodů, a ne z vlastního rozmaru.

Způsob, jakým zaměstnavatelé v České republice podpořili své lidi a řešili krizi spojenou s pandemií, měl pozitivní dopad na loajalitu zaměstnanců. Větší polovina respondentů potvrdila, že jejich loajalita k zaměstnavateli za uplynulý rok vzrostla. Méně loajální jsou jen ti pracovníci, jejichž pracovní situace se vlivem pandemie změnila. Jejich tendence měnit práci je takřka dvojnásobná, než kolik činí národní průměr,“ upozornil Kowalak.

Větší polovina českých zaměstnanců se aktuálně nebojí ztráty práce. Pětina se nicméně obává, že k tomu dojde, a to již v roce 2021. O něco větší strach pociťují lidé v nejmladší věkové skupině, tedy ve věku od 18 do 24 let. Odpovídá to skutečnosti, že právě tito lidé museli v době pandemie častěji čelit propouštění, poznamenal Kowalak.

Obavy o ztrátu zaměstnání jsou největší v oblasti Prahy a Liberce a nejnižší na Vysočině.

V případě hlavního města se projevuje zkušenost z pandemie, která tvrdě zasáhla obory, které tu dominovaly.

Na Liberecku zase pracovní příležitosti zásadně ovlivňuje velký počet subdodavatelů v automobilovém průmyslu, který byl a stále je utlumen.

Nového zaměstnavatele lidé nejčastěji nalézají prostřednictvím pracovních portálů (43 procent) a osobních kontaktů (39 procent). Mladí ve věku 18 až 24 let zase mnohem častěji nacházejí práci prostřednictvím sociálních sítí.

Rozdíl panuje i v tom, kdesi novou práci hledají tzv. modré a bílé límečky. Zatímco ti první ve stejné míře spoléhají na své osobní kontakty, ale také hledání na internetu a sociálních sítích, lidé se středním vzděláním daleko více spoléhají na své známé. Vysokoškoláci proti tomu cíleně navštěvují kariérní stránky konkrétních firem.

V Praze dne 29. července 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články