Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Nárok na čerpání krizového ošetřovného skončil 30. června 2021.

Vážení klienti, s koncem školního roku končí mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení.

Od 1. července 2021 tak lze opět čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Právní nárok na ošetřovné má taktéž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti.

Od čtvrtka 1. 7. 2021 tedy bude možné čerpat dávku ošetřovného pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, jako tomu bylo před přijetím zákona č. 438/2020 Sb.

Za měsíc červen se nárok na dávku uplatňuje tak, jak jsou pojištěnci zvyklí z předešlých měsíců – na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy / dětského zařízení (Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část). Zákonem stanovené podmínky pro čerpání ošetřovného od 1. 7. 2021:

A. Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, příp. až 16 kalendářních dnů u samoživitelů (tj. svobodných, ovdovělých nebo rozvedených pojištěnců, kteří nežijí s druhem či družkou nebo v registrovaném partnerství a současně mají v trvalé péči alespoň jedno dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).

B. Výše ošetřovného činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV.

C. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, poněvadž ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka ani o přímého příbuzného, ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem).

D. Ošetřovné zaměstnanci náleží také z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla.

POZOR! Během letních měsíců jsou školy i mateřské školky běžně po část prázdnin či po celé prázdniny plánovaně uzavřené, a to bez ohledu na epidemii covidu-19. V těchto případech k nároku na ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení samozřejmě nedochází a ani v minulosti nedocházelo. Ovšem pokud bude z důvodu nepředvídané události uzavřena náhradní MŠ, v níž je dítě o prázdninách v péči, pečující osobě nárok na ošetřovné vzniká.

E. Zaměstnanec, který ošetřuje, je účasten nemocenského pojištění.

F. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.

G. Při případném uzavření mateřských škol, které fungují i o prázdninách, je třeba používat standardní formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který potvrzuje příslušné dětské zařízení.

V Praze dne 2. července 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů ČSSZ, Podnikatel.cz a ČTK)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články