Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Právní rámec pro důchodovou reformu má projednat Legislativní rada vlády 1. července.

Milí čtenáři, Legislativní rada vlády (dále jen „LRV“) projedná návrhy zákonů tvořící tzv. důchodovou reformu nejspíše 1. 7. 2021.

Generelně (obecně) platí, že LRV má návrhy právních předpisů projednat a zaujmout k nim stanovisko do 60 dnů od jejich předložení vládě, což je skutečnost ministerstvům všeobecně známá, kterou musí vždy zohlednit při vytváření harmonogramu přípravy návrhů zákonů, zejména pak tehdy, jde-li o natolik zásadní návrhy jako v tomto případě.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo tři návrhy zákonů, které dohromady tvoří tzv. důchodovou reformu, 7. května 2021. Podle záměru předkladatele má důchodová reforma v oblasti důchodů přinést stěžejní změny, jimiž má být vytvořen právní rámec pro stabilní důchodový systém na další desítky let. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová svou reformu představila loni v prosinci. Tvoří ji tři důchodové novely. První počítá se zavedením minimální penze ve výši 28 procent průměrné mzdy, druhá s dřívější penzí pro pracovníky v náročných profesích a třetí s bonusem 500 korun za vychované dítě. Ostře proti je Ministerstvo financí. Podle něj navrhované změny udržitelnost systému penzí ještě zhoršují a příjmy na důchody neřeší. Podobné výhrady měly i některé další resorty.

„Jde tedy o návrhy, které svými dopady mohou ovlivnit život skoro každého občana České republiky. Projednávání takto významných návrhů zákonů musí být velmi pečlivé. Je proto nezbytně nutné, aby se jimi standardním způsobem zabývala i LRV a jako poradní orgán vlády k nim zaujala své odborné stanovisko,“ uvedl tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Řepka.

LRV tyto návrhy posoudí z hlediska, zda jsou v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky, s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie, zda jsou ve všech svých částech a jako celek nezbytné, zda jejich obsah je přehledně členěn, srozumitelně a jednoznačně formulován a je v souladu s ostatními závaznými pravidly legislativního procesu, a v neposlední řadě taktéž z hlediska, zda bylo provedeno hodnocení dopadů regulace v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

Návrhy zákonů tvořící tzv. důchodovou reformu jsou již v současné době projednávány pracovními komisemi Legislativní rady vlády. Legislativní rada vlády je projedná na svém řádném zasedání dne 1. července 2021. Teprve poté bude možné, v souladu s Jednacím řádem vlády, jejich projednání vládou.

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová už před několika měsíci prohlásila, že tato vláda komplexní důchodovou reformu nepředloží a na přijetí změn není do voleb už dost času. Ministryně Maláčová řekla, že důchodová reforma patří k jedné z jejích priorit a pro její projednání a přijetí udělá maximum.

Sdělila, že je možné navrhovanou legislativu stihnout do voleb přijmout, pokud k tomu bude politická vůle. Tento týden chce řešit „jak dostat návrh co nejdřív do Sněmovny“. Podle ní je možné do říjnových sněmovních voleb změny důchodů schválit. Vzhledem k termínům to ale není příliš reálné.

 

V Praze dne 21. května 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a Ministerstva spravedlnosti)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články