Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Přiznání k dani silniční za rok 2020 je nutné podat do 1. dubna 2021.

Vážení klienti, přiznání k dani silniční za rok 2020 můžete letos výjimečně podat až do 1. 4. 2021, aniž by vám vznikla pokuta za opoždění.

Ve stejné lhůtě je možné silniční daň i uhradit bez úroku z prodlení. Poslední lednový den patří již tradičně přiznání k dani silniční. Letos tomu tak ale výjimečně nebylo. Kvůli současné mimořádné pandemické situaci byla prominuta pokuta za opožděné podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020. A to za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději ve čtvrtek 1. 4. 2021.

Zaplatit silniční daň za rok 2020 můžete bez úroku z prodlení taktéž do 1. 4. 2021. Vybrané daňové subjekty dokonce až do 16. 8. 2021 (podrobnější informace ohledně vybraných daňových subjektů naleznete ve Finančním zpravodaji 38/2020). Číslo účtu vašeho finančního úřadu pro platbu silniční daně pak najdete na webu Finanční správy. Přiznání by neměli v žádném případě zapomenout podat zejména ti, jejichž silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla podléhají dani silniční. Dani silniční podléhají vozidla registrovaná v České republice, provozovaná v ČR a používaná:

i. Poplatníkem daně z příjmů právnických osob s exempcí (výjimkou) používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo

ii. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Dani silniční podléhají vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 t registrovaná v ČR. Dani silniční nepodléhají například:

i. Zvláštní vozidla (např. pracovní stroje samojízdné, traktory a jejich přípojná vozidla),

ii. ostatní silniční vozidla (vozidla uvedená v § 3 odst. 2 písm. g) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),

iii. vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka,

iv. speciální pásové automobily.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky datovou zprávou. K podání daňového přiznání můžete použít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu, tzv. EPO.

Výši silniční daně si můžete snadno spočítat v kalkulačce silniční daně, která také ukáže, o kolik se změní výše silniční daně po červnové změně sazeb silniční daně pro některá nákladní vozidla.

Sazba silniční daně

Silniční daň se platí čtyřikrát do roka formou záloh silniční daně. Zálohu můžete uhradit i na celý rok dopředu. Výpočet zálohy na silniční daň 2021 se odvíjí od objemu motoru v cm3, u nákladních vozidel je pak rozhodující počet náprav a součet největších povolených hmotností nápravy. Pro osobní vozidla je sazba silniční daně stanovena takto:

i. Do 800 cm3 – 1 200 Kč

ii. 800-1 250 cm3 – 1 800 Kč

iii. 1 250-1 500 cm3 – 2 400 Kč

iv. 1 500-2 000 cm3 – 3 000 Kč

v. 2 000-3 000 cm3 – 3 600 Kč

vi. nad 3 000 cm3 – 4 200 Kč

Odborné zdroje:

https://www.kurzy.cz/dane-danova-priznani/dan-silnicni.htm,

https://www.moneta.cz/kalkulacky/kalkulacka-silnicni-dane,

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ostatni-dane/priznani-k-dani-silnicni-za-rok-2020-podejte-do-1/.

 

V Praze dne 26. března 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články