Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 25.9.2023 spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřebn...
  • 25.9.2023 spotřební daň - splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lih...
  • 25.9.2023 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Jak nejlépe vyčerpat loňskou dovolenou z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance?

1. Úvod: Vážení čtenáři a klienti, doba dovolených se rychle blíží, poslední červnový den je navíc varováním všem zaměstnavatelům, kteří při určování dovolené nedodržují zákon a neumožňují včas vyčerpat dovolenou. První červencový den totiž může přejít právo určit termín dovolené na zaměstnance.

2. Právo zaměstnance na převod dovolené do dalších let: Dovolená se automaticky převádí do následujícího roku, a jestliže ji zaměstnanec nevyužije ani v roce 2019, tak se převádí do dalšího roku. Nemusí se tedy v žádném případě strachovat, že mu dovolená propadne. Důvody pro přetahování dovolené stanovuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále je „Zákoník práce“). Jedná se o tyto případy:

A. Zaměstnanec byl dočasně uznán práce neschopným,

B. z důvodu čerpání mateřské dovolené,

C. čerpání rodičovské dovolené.

Nicméně je nutno konstatovat, že realita bývá v aplikační praxi českého pracovního práva zcela odlišná (opačná). Pokud tyto důvody nejsou a dovolená se převádí po delší dobu (např. do léta následujícího roku), tak si zaměstnavatel zahrává se státní správou a může za to dostat „Pěkný finanční postih“. V roce 2019 musí zaměstnavatel stanovit, kdy zaměstnanec může „Starou“ dovolenou čerpat. Jestliže se tak nestane do 30. 6. 2019, tak vzniká zaměstnanci automaticky právo si určit čerpání „Staré“ dovolené sám. Čerpání dovolené je povinen zaměstnanec písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení – viz níže bod 3 v praktickém příkladu.

3. Kdy přechází právo rozhodovat o volnu na zaměstnance v praktickém příkladu: Jestliže tedy zaměstnavatel dosud neurčil nebo nestihne určit nástup nevyčerpané loňské dovolené svému zaměstnanci za rok 2018 do 30. června 2019, může si čerpání této dovolené určit zaměstnanec od 1. července 2019 sám. Pakliže o termínu své dovolené rozhodne hned 1. července 2019 a oznámí jej zaměstnavateli, může klidně na dovolenou jet či letět už 15. července 2019, i když se to zaměstnavateli nebude líbit a nebude mu to vyhovovat. Zaměstnanec za to nesmí být postihován. Zaměstnanec přitom ani není povinen respektovat rozvrh čerpání dovolené vypracovaný zaměstnavatelem. Pouze by i on měl dovolenou z předchozího roku určit tak, aby ji vyčerpal do konce roku následujícího, tj. tedy dovolenou z roku 2018 do konce roku 2019.

4. Jak si může zaměstnanec vybrat starou dovolenou? Zaměstnavatel zaměstnanci stanoví mantinely, kdy může dovolenou čerpat, jedná se o tzv. rozvrh čerpání dovolené. Ten je písemný a obvykle je vyhotoven na základě předešlé domluvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Rozvrh by měl být sestaven tak, aby dovolená mohla být vcelku po delší dobu (alespoň jedna část rozvrhu čerpání dovolené musí mít min. 14 dní) a nebyla rozdrobena po jednom, dvou dnech po celém roce. Dobu čerpání dovolené musí zaměstnavatel zaměstnanci oznámit minimálně 14 dní předem (jestliže se nedohodne jinak). Zaměstnavatel může taktéž zaměstnanci „Zakázat“ dovolenou kvůli provozním potřebám či pokud na ni zaměstnanci ještě nevznikl právní nárok. Zaměstnavatel nemusí rozhodnutí o zamítnutí žádosti vůbec odůvodňovat.

5. Může zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou tzv. nařídit? Ano, může, a to pakliže splní všechny legislativní podmínky (určí rozvrh čerpání dovolené) apod. Většinou záleží na dohodě, takže pokud si bude zaměstnanec dovolenou tzv. šetřit a přetahovat ji do dalšího roku, či déle otálet s jejím vybráním, tak ji zaměstnavatel může zaměstnanci velmi snadno ke konci roku nakázat (což mnoho zaměstnavatelů taktéž činí). Přetahováním dovolené do dalšího roku totiž zaměstnavatel riskuje sankci v řádu statisíců korun.

6. Kdy se dovolená zaměstnanci proplácí? Jestliže zaměstnance přetahuje dovolenou z roku 2018 a raději by si ji nechal proplatit, tak mu bohužel nevzniká právní nárok na její proplacení a musí ji vyčerpat v roce 2019, či v následujících letech. Zaměstnavatel podle zákoníku práce, nemůže poskytovat náhradu mzdy na nevyčerpanou dovolenou. Pouze v případě skončení pracovního poměru může být zaměstnanci nevyčerpaná dovolená z aktuálního roku i předchozích let proplacena. Za nevyčerpanou dovolenou nebo její část, tato finanční náhrada přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku.

7. Zdroje, eventuálně další relevantní literatura:

https://www.mesec.cz/clanky/jak-vycerpate-lonskou-dovolenou-i-kdyz-se-to-zamestnavateli-nehodi/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2019-06-16,

https://www.epravo.cz/top/clanky/dovolena-bez-souhlasu-zamestnavatele-109214.html,

https://www.finance.cz/501932-prevod-dovolene-2018/,

https://zpravy.aktualne.cz/finance/do-kdy-si-vybrat-zbytek-dovolene-prakticky-prehled-pravidel/r~0fe4d9244fdc11e5b6b20025900fea04/,

http://www.ahs.cz/informacni-panel/26,

http://www.ahs.cz/informacni-panel/41.

 

V Praze dne 23. června 2019

 

Petr Smékal, majitel a ředitel A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o.,

Mgr. Petr Jezdinský, právník

 

Informační panel

18
Září
2023
Co řeší novela zákoníku práce s předpokládaným datem nabytí účinnosti od 1. října 2023?

Vážení klienti, poslanci definitivně schválili novelu zákoníku práce. Odmítli pozměňovací návrhy senátorů, novelu tak schválili v původní podobě.

11
Září
2023
Délka pracovní neschopnosti se loni zkrátila o víc než osm dní.

Vážení čtenáři, milí klienti, průměrná délka pracovní neschopnosti loni v České republice klesla na 26,3 dne z předloňských 34,5 dne, informoval Český statistický úřad (dále i jako „ČSÚ“).

4
Září
2023
Rodiny v nouzi mohou na školní vybavení dětí získat mimořádnou dávku.

Vážení čtenáři, milí klienti, za výbavu do první třídy letos Češi, pokud ji budou nakupovat ve slevách, zaplatí přibližně 2 434 korun, což je o 50 korun více než loni.

Zobrazit další články