Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 25.9.2023 spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřebn...
  • 25.9.2023 spotřební daň - splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lih...
  • 25.9.2023 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Pro paušální daň je třeba se rozhodnout do 11. ledna 2020.

Vážení klienti, oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podat do 10. dne rozhodného zdaňovacího období.

Vzhledem k tomu, že 10.1. letošního roku připadá na neděli, je lhůta posunuta na pondělí 11. ledna 2021.

Pokud OSVČ zahájí svou činnost až v průběhu roku 2021, lze i přesto paušálního režimu využít. Oznámení se podává na předepsaném tiskopise, který je dostupný na stránkách Finanční správy. Měsíční zálohy jsou vždy splatné do 20. dne měsíce, na který se vztahují. Pouze v lednu 2021 je stanovena exempce (výjimka) a lednová záloha je splatná až společně se zálohou únorovou, a to ke dni 22.2.2021 (vzhledem k tomu, že 20.2.2021 připadá na sobotu, splatnost se posunuje na první následující pracovní den). První platbu OSVČ, která do paušálního režimu vstoupí, provede k tomuto datu.

Následující březnová záloha je splatná 22. března 2021 atd. Výše zálohy činí 5.469 Kč (minimální záloha zdravotního pojištění 2.393 Kč, minimální záloha sociálního pojištění navýšená o 15 pct, tj. 2.976 Kč a záloha na daň 100 Kč). Vyjma placení částky 5.469 Kč měsíčně již OSVČ nic neplatí a ani nepodává. Jednoduché vyřešení daně se vyplatí především OSVČ se 40procentním paušálem, kteří nevyužívají žádné slevy ani daňová zvýhodnění. Vstupem do režimu paušální daně totiž o možnost využít daňové úlevy přijdete.

Analytik Lukáš Kovanda k výše uvedenému pak konstatuje následující (cit.):  Doslova „ternem“ ale může být paušální daň pro mnohé OSVČ, resp. živnostníky, kteří uplatňují čtyřicetiprocentní výdajový paušál (např. autoři textů apod.). Např. bezdětný živnostník s ročními tržbami 800 tisíc korun, který právě uplatňuje čtyřicetiprocentní paušál, díky přechodu na paušální daň ušetří na odvodech státu 7 001 korun měsíčně čili 84 012 korun ročně. Pokud má jedno dítě, na které by jinak uplatnil slevu, pořád se mu přechod na paušální daň vyplatí, neboť měsíčně díky němu ušetří 5 734 korun. Jestliže má dvě děti, ušetří díky paušální daň 4 117 korun. Poplatník, který se rozhodne vstoupit do režimu paušální daně, ovšem ztrácí možnost například uplatnit slevu na poplatníka, slevu na manžela či manželku či slevu na invaliditu. Nemůže také uplatnit úroky z hypoték nebo příspěvky na životní či penzijní pojištění a další. Každá OSVČ si tedy musí důkladně propočítat, zda se jí režim paušální daně vyplatí." OSVČ s výdaji ve výši 80 % příjmů se daň vyplatí pouze kvůli snížení administrativních nákladů. Zda je paušální daň vhodná i pro vás, si základně můžete spočítat v oficiální kalkulačce ministerstva financí.

Záloha se platí na účet správce daně, a to podle místní příslušnosti OSVČ (čísla účtů jednotlivých FÚ určená pro platbu paušální daně jsou k dispozici na stránkách Finanční správy). Finanční úřady již pak samy rozešlou zálohy na pojistné příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Jestliže OSVČ do paušálního režimu vstoupí, pak za rok 2020 podá daňové přiznání včetně přehledů ještě tak, jak je zvyklá. Daňové přiznání za rok 2021 již podávat nebude, stejně tak jako přehledy na příslušnou OSSZ a ZP. Je ale třeba po celý rok dodržet podmínky paušálního režimu. Pokud budou podmínky porušeny, je nutné to správci daně do 15 dnů oznámit a paušální režim tímto končí. Aby mohla OSVČ vstoupit do paušálního režimu, musí splnit následující podmínky:

i. není plátce DPH ani nemá registrační povinnost (s výjimkou identifikované osoby);

ii. není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti;

iii. není dlužníkem, který se nachází v insolvenčním řízení;

iv. její příjmy za bezprostředně předcházející rok nepřekročily 1 mil. Kč (může mít ovšem příjmy mimo předmět daně, příjmy osvobozené nebo příjmy zdaněné srážkovou daní; dále příjmy z kapitálového majetku, z nájmu či ostatní příjmy, a to do výše 15 tis. Kč);

v. nevykonává závislou činnost (v paušálním režimu lze vykonávat pouze takovou závislou činnost, která je zdaněna srážkovou daní);

vi. samotná OSVČ vstupující do paušálního režimu nesmí být zaměstnancem, ovšem fakt, že OSVČ sama zaměstnává osoby ať už na hlavní pracovní poměr či na dohody mimo pracovní poměr, paušální režim nijak neomezuje.

 

V Praze dne 6. ledna 2021

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Gaudens, webů Kurzy.cz a Ministerstva financí)

Informační panel

18
Září
2023
Co řeší novela zákoníku práce s předpokládaným datem nabytí účinnosti od 1. října 2023?

Vážení klienti, poslanci definitivně schválili novelu zákoníku práce. Odmítli pozměňovací návrhy senátorů, novelu tak schválili v původní podobě.

11
Září
2023
Délka pracovní neschopnosti se loni zkrátila o víc než osm dní.

Vážení čtenáři, milí klienti, průměrná délka pracovní neschopnosti loni v České republice klesla na 26,3 dne z předloňských 34,5 dne, informoval Český statistický úřad (dále i jako „ČSÚ“).

4
Září
2023
Rodiny v nouzi mohou na školní vybavení dětí získat mimořádnou dávku.

Vážení čtenáři, milí klienti, za výbavu do první třídy letos Češi, pokud ji budou nakupovat ve slevách, zaplatí přibližně 2 434 korun, což je o 50 korun více než loni.

Zobrazit další články