Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
 • 8.12.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
 • 11.12.2022 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15.12.2022 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚN PRO PODNIKATELE V ROCE 2017

DAŇ Z PŘÍJMŮ

DPH

MINIMÁLNÍ MZDA

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ZÁLOHY NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Tak jako každý rok tak i ten letošní pro nás zákonodárce připravil řadu novinek, které ovlivní „podnikatelský život“ v České republice.  Za nejvýznamnější je možné považovat povinnost elektronické evidence tržeb od 1. 3. 2017 pro podnikatele provozující maloobchod a velkoobchod. Z pozitivních změn, bychom měli uvést zvýšení daňového zvýhodnění pro fyzické osoby na druhé, třetí a další dítě.

Vážení klienti, vážení čtenáři, tento článek si samozřejmě neklade za cíl zevrubně analyzovat veškeré legislativní změny na poli daní a mezd - to ostatně není v době neustálých „legislativních převratů a kotrmelců u finančního práva či práva sociálního zabezpečení“,  které mají politické rozměry, ani možné -  nýbrž právě upozornit na některé zásadní změny, které přímo či nepřímo souvisejí s Vaším podnikáním, jež Vám chceme ulehčit.

Daň z příjmů

U zvýšení daňového zvýhodnění nebyl dosud dokončen legislativní proces. Jeho schválení se předpokládá s účinností od 1. 4. 2017. Avšak tak jako v roce 2016 bude možné uplatnit v ročním zúčtování zvýšenou částku již za celý rok.

 1. Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19.404 Kč ročně (1.617 Kč měsíčně), na třetí a další dítě zvýšení na 24. 204 Kč ročně (2.017 Kč měsíčně), daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává beze změny 13.404 Kč (1.117 Kč měsíčně).
 2. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění je od roku 2017 osvobozen od daně z příjmů zaměstnance až do výše 50.000 Kč ročně (dosud 30.000 Kč ročně) – je již schváleno.
  •  V případě výplaty částečného odbytného z doplňkového penzijního spoření osvobození zaniká a zaměstnanec musí prostřednictvím zaměstnavatele (ve mzdě) dodanit příspěvky zaměstnavatele za 10 let zpětně.
 3. Zvýšení limitu pro snížení základu daně o příspěvek zaplacený poplatníkem na penzijní připojištění nebo životní pojištění dle § 15, odst. 5 ZDP na 24.000,- Kč (dosud 12.000,- Kč).
 4. V případě zdědění družstevního podílu (resp. cenného papíru či obchodního podílu) se do lhůty 5 let pro osvobození od daně započítává i doba, po kterou tyto cenné papíry a podíly vlastnil zůstavitel, který byl příbuzným v linii přímé a manžel.

DPH (dosud neschváleno, účinnost nejspíše od 1. 4. 2017-legislativní proces za Vás pozorně sledujeme)

 1. Rozšíření ručení za DPH – odběratel bude ručit za neodvedenou daň dodavatelem, pokud bude platba ve virtuální měně.
  • Další okruhy ručení za neodvedené DPH dodavatelem, které jsou již platné:
   • Cena bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé,
   • Platba mimo tuzemsko,
   • Platba na jiný než zveřejněný účet správcem daně, pokud úplata (hodnota faktury) přesahuje 540.000 Kč,
   • O dodavateli je zveřejněna informace, že je nespolehlivý plátce.
  • Zveřejněné bankovní účty a informace o nespolehlivém plátci naleznete zde:
  • http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2
 2. Rozšíření přenosu daňové povinnosti na příjemce plnění
  1. při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
  2. dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji,
  3. dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky,
  4. dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.

Minimální mzda

Od roku 2017 se zvyšuje minimální mzda z 9.900 Kč na 11. 000 Kč, v souvislosti s tím dochází také ke zvýšení zaručené mzdy.  Na tomto místě je možné ověřit zatřídění jednotlivých profesí do skupiny prací: http://kupnisila.cz/skupiny-praci/

Skupina prací

Hodinová zaručená mzda 2016

Hodinová zaručená mzda 2017

Měsíční zaručená mzda 2016

Měsíční zaručená mzda 2017

1

58,70 Kč

66,00 Kč

9.900 Kč

11.000 Kč

2

64,80 Kč

72,90 Kč

10.900 Kč

12.200 Kč

3

71,60 Kč

80,50 Kč

12.100 Kč

13.400 Kč

4

79,00 Kč

88,80 Kč

13.300 Kč

14.800 Kč

5

87,20 Kč

98,10 Kč

14.700 Kč

16.400 Kč

6

96,30 Kč

108.30 Kč

16.200 Kč

18.100 Kč

7

106,30 Kč

119,60 Kč

17.900 Kč

19.900 Kč

8

117,40 Kč

132,00 Kč

19.800 Kč

22.000 Kč

Elektronická evidence tržeb

Od 1. března 2017 se bude nově týkat všech podnikatelů zabývajících se maloobchodem a velkoobchodem. S problematikou EET Vás milé čtenářky a milí čtenáři seznámíme v dalších aktualitách.  Na tomto místě pouze v obecné rovině připomínáme, že prodejce s povinností EET bude povinen tržbu on-line zaevidovat a vystavit zákazníkovi účtenku obsahující unikátní kód, který získá po odeslání tržby na zařízení správce daně.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Z důvodu zvýšení minimální mzdy dochází taktéž logicky i ke zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ:

 1. Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění se zvyšuje na 2.061 Kč a tato nová částka se platí od měsíce, kdy byl podán přehled za rok 2016,
 2. Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění se zvyšuje na 1.906 Kč a tato nová částka se platí již za měsíc leden 2017, tedy do 8. února 2017.

Dále je nutné Vás velice zdvořile upozornit i na změnu bankovních účtů zdravotních pojišťoven. Ty měly povinnost od února 2017 zrušit účty u komerčních bank a zřídit si bankovní účty přímo u České národní banky.

Vážení podnikatelé, jak již bylo napsáno v úvodu této aktuality, tak výše uvedený seznam obsahuje z našeho pohledu jen ty nejvýznamnější změny pro rok 2017. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat.  Za kolektiv pracovníků A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o. Vám přejeme úspěšný rok 2017.

Petr Smékal, majitel a ředitel  A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o.,

Ing. Martina Janečková, daňový poradce ev. č. 4819,

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

28
Listopad
2022
Reálné mzdy v České republice letos klesnou nejvíce ze zemí visegradské čtyřky.

Milí čtenáři, reálné mzdy v ČR se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta.

21
Listopad
2022
Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

14
Listopad
2022
Česká správa sociálního zabezpečení čelí náporu občanů kvůli předčasným důchodům.

Milí čtenáři, ČSSZ čelí dramatickému náporu lidí kvůli předčasným důchodům.

Zobrazit další články