Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
 • 25.4.2024 spotřební daň - daňové přiznání za březen, daňové přiznání k uplatnění...
 • 25.4.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
 • 25.5.2024 spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
Více informací najdete v našem kalendáři

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH LEGISLATIVNÍCH ZMĚN PRO PODNIKATELE V ROCE 2017

DAŇ Z PŘÍJMŮ

DPH

MINIMÁLNÍ MZDA

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

ZÁLOHY NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Tak jako každý rok tak i ten letošní pro nás zákonodárce připravil řadu novinek, které ovlivní „podnikatelský život“ v České republice.  Za nejvýznamnější je možné považovat povinnost elektronické evidence tržeb od 1. 3. 2017 pro podnikatele provozující maloobchod a velkoobchod. Z pozitivních změn, bychom měli uvést zvýšení daňového zvýhodnění pro fyzické osoby na druhé, třetí a další dítě.

Vážení klienti, vážení čtenáři, tento článek si samozřejmě neklade za cíl zevrubně analyzovat veškeré legislativní změny na poli daní a mezd - to ostatně není v době neustálých „legislativních převratů a kotrmelců u finančního práva či práva sociálního zabezpečení“,  které mají politické rozměry, ani možné -  nýbrž právě upozornit na některé zásadní změny, které přímo či nepřímo souvisejí s Vaším podnikáním, jež Vám chceme ulehčit.

Daň z příjmů

U zvýšení daňového zvýhodnění nebyl dosud dokončen legislativní proces. Jeho schválení se předpokládá s účinností od 1. 4. 2017. Avšak tak jako v roce 2016 bude možné uplatnit v ročním zúčtování zvýšenou částku již za celý rok.

 1. Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 19.404 Kč ročně (1.617 Kč měsíčně), na třetí a další dítě zvýšení na 24. 204 Kč ročně (2.017 Kč měsíčně), daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává beze změny 13.404 Kč (1.117 Kč měsíčně).
 2. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění je od roku 2017 osvobozen od daně z příjmů zaměstnance až do výše 50.000 Kč ročně (dosud 30.000 Kč ročně) – je již schváleno.
  •  V případě výplaty částečného odbytného z doplňkového penzijního spoření osvobození zaniká a zaměstnanec musí prostřednictvím zaměstnavatele (ve mzdě) dodanit příspěvky zaměstnavatele za 10 let zpětně.
 3. Zvýšení limitu pro snížení základu daně o příspěvek zaplacený poplatníkem na penzijní připojištění nebo životní pojištění dle § 15, odst. 5 ZDP na 24.000,- Kč (dosud 12.000,- Kč).
 4. V případě zdědění družstevního podílu (resp. cenného papíru či obchodního podílu) se do lhůty 5 let pro osvobození od daně započítává i doba, po kterou tyto cenné papíry a podíly vlastnil zůstavitel, který byl příbuzným v linii přímé a manžel.

DPH (dosud neschváleno, účinnost nejspíše od 1. 4. 2017-legislativní proces za Vás pozorně sledujeme)

 1. Rozšíření ručení za DPH – odběratel bude ručit za neodvedenou daň dodavatelem, pokud bude platba ve virtuální měně.
  • Další okruhy ručení za neodvedené DPH dodavatelem, které jsou již platné:
   • Cena bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé,
   • Platba mimo tuzemsko,
   • Platba na jiný než zveřejněný účet správcem daně, pokud úplata (hodnota faktury) přesahuje 540.000 Kč,
   • O dodavateli je zveřejněna informace, že je nespolehlivý plátce.
  • Zveřejněné bankovní účty a informace o nespolehlivém plátci naleznete zde:
  • http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2
 2. Rozšíření přenosu daňové povinnosti na příjemce plnění
  1. při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
  2. dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji,
  3. dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky,
  4. dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.

Minimální mzda

Od roku 2017 se zvyšuje minimální mzda z 9.900 Kč na 11. 000 Kč, v souvislosti s tím dochází také ke zvýšení zaručené mzdy.  Na tomto místě je možné ověřit zatřídění jednotlivých profesí do skupiny prací: http://kupnisila.cz/skupiny-praci/

Skupina prací

Hodinová zaručená mzda 2016

Hodinová zaručená mzda 2017

Měsíční zaručená mzda 2016

Měsíční zaručená mzda 2017

1

58,70 Kč

66,00 Kč

9.900 Kč

11.000 Kč

2

64,80 Kč

72,90 Kč

10.900 Kč

12.200 Kč

3

71,60 Kč

80,50 Kč

12.100 Kč

13.400 Kč

4

79,00 Kč

88,80 Kč

13.300 Kč

14.800 Kč

5

87,20 Kč

98,10 Kč

14.700 Kč

16.400 Kč

6

96,30 Kč

108.30 Kč

16.200 Kč

18.100 Kč

7

106,30 Kč

119,60 Kč

17.900 Kč

19.900 Kč

8

117,40 Kč

132,00 Kč

19.800 Kč

22.000 Kč

Elektronická evidence tržeb

Od 1. března 2017 se bude nově týkat všech podnikatelů zabývajících se maloobchodem a velkoobchodem. S problematikou EET Vás milé čtenářky a milí čtenáři seznámíme v dalších aktualitách.  Na tomto místě pouze v obecné rovině připomínáme, že prodejce s povinností EET bude povinen tržbu on-line zaevidovat a vystavit zákazníkovi účtenku obsahující unikátní kód, který získá po odeslání tržby na zařízení správce daně.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Z důvodu zvýšení minimální mzdy dochází taktéž logicky i ke zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ:

 1. Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění se zvyšuje na 2.061 Kč a tato nová částka se platí od měsíce, kdy byl podán přehled za rok 2016,
 2. Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění se zvyšuje na 1.906 Kč a tato nová částka se platí již za měsíc leden 2017, tedy do 8. února 2017.

Dále je nutné Vás velice zdvořile upozornit i na změnu bankovních účtů zdravotních pojišťoven. Ty měly povinnost od února 2017 zrušit účty u komerčních bank a zřídit si bankovní účty přímo u České národní banky.

Vážení podnikatelé, jak již bylo napsáno v úvodu této aktuality, tak výše uvedený seznam obsahuje z našeho pohledu jen ty nejvýznamnější změny pro rok 2017. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat.  Za kolektiv pracovníků A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o. Vám přejeme úspěšný rok 2017.

Petr Smékal, majitel a ředitel  A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o.,

Ing. Martina Janečková, daňový poradce ev. č. 4819,

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

22
Duben
2024
Českomoravská konfederace odborových svazů podá kvůli rušení zaručené mzdy v ČR stížnost Evropské komisi.

Milí čtenáři, ČMKOS podá kvůli záměru zrušit v ČR zaručené mzdy ve firmách stížnost Evropské komisi.

15
Duben
2024
Tuzemské reálné mzdy opětovně klesly.

Milí čtenáři, průměrná mzda v ČR se v loňském 4. kvartálu zvýšila v meziroční komparaci o 6,3 procenta na 46.013 korun.

8
Duben
2024
Daňová správa nebude pokutovat OSVČ nad 70 let za papírové přiznání.

Milí klienti, FS nebude pokutovat živnostníky starší 70 let, kteří podali daňové přiznání v papírové podobě, přestože ho zákon od loňska vyžaduje elektronicky.

Zobrazit další články