Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2022 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2022 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

TERMÍN PRO PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2018 SE BLÍŽÍ.

1. ÚVOD: Vážené dámy, vážení pánové, daňové přiznání je nutné příslušnému finančnímu úřadu (dále jen „FU“) doručit do 1. 4. 2019.

Současně je tento zmíněný den pondělí, 1. dubna 2019 posledním dnem lhůty pro úhradu daně! FU tolerují dalších pět dní, potom již „Opozdilcům“ udělují pokuty. Tento výše uvedený termín může být prodloužen jen v takovém případě, kdy přiznání za poplatníka zpracovává daňový poradce. Nicméně tato skutečnost musí být FU do 1. 4. 2019 oznámena a také doložena plnou mocí k zastupování! V takovém případě se doba pro podání daňového přiznání prodlužuje až o tři měsíce. Daňová a účetní kancelář pak nese plnou odpovědnost za vyhotovení daňového přiznání.

2. AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ ZMĚNY: Níže jsme pro větší přehlednost seřadili klíčové daňové novinky „pro letošní vyplňování“.

A. Vyšší daňové zvýhodnění: Roční daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo o 1 800 korun. V daňovém přiznání za rok 2018 se tak uplatní v částce 15 204 korun. Finanční částky daňového zvýhodnění na další děti zůstaly stejné jako loni.

B. Vyšší školkovné na děti: Za rok 2018 lze taktéž uplatnit vyšší školkovné. Jeho max. částka činí 12 200 kč na každé dítě, což je oproti loňskému roku o 1 200 Kč více. Pro uplatnění školkovného je nutné k daňovému přiznání přiložit příslušné potvrzení od mateřské školky. Tuto slevu však může uplatnit pouze jeden z rodičů.

C. Přísnější podmínky pro daňový bonus: Pakliže je uplatňované daňové zvýhodnění za rok 2018 vyšší než vypočítaná daň z příjmu, vzniká právní nárok na daňový bonus. Vznikne-li poplatníkům nárok na daňový bonus, neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě obdrží po odevzdání daňového přiznání peníze od státu, a to ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Při vyplnění daňového přiznání je v takovém případě nutné vyplnit na straně číslo čtyři dole příslušné údaje – např. bankovní účet – pro zaslání platby. Nárok na roční daňový bonus vzniká, jestliže rozhodné příjmy za rok 2018 činí 73 200 Kč a více. Do rozhodných příjmů za rok 2018 se započítávají pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, tzv. pasivní příjmy, tedy příjmy z pronájmu a kapitálového majetku, se už nepočítají.

D. Nižší částka solidární daně: Poplatníci s rozhodnými příjmy nad limit odvádějí z daňového základu ještě 7% solidární daň. Do rozhodných příjmů podléhajících solidární dani se ovšem počítají pouze příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Za rok 2018 podléhají solidární dani jen příjmy nad částku 1 438 992 Kč. Při stejně vysokém rozhodném příjmu nad limit se tedy za rok 2018 zaplatí na solidární dani méně než za rok 2017.

E. Výdajový paušál bez omezení slev: Osoby samostatně výdělečně činné mohou v daňovém přiznání za loňský rok uplatnit výdajový paušál bez omezení možnosti uplatnění daňového zvýhodnění na děti a daňové slevy na manželku. Výše vlastního finančního příjmu přitom nehraje roli.

F. Nižší maximální výdaje při využití paušálu: Strop pro výdaje při uplatnění paušálu se snížil. Max. výdaje se liší podle sazby výdajového paušálu, který se liší pro jednotlivé činnosti OSVČ a činí 30 procent, 40 pct, 60 procent a 80 pct. Výdaje je zatím možné počítat maximálně z příjmu ve výši jeden milion korun. Živnostníci uplatňující 60procentní výdajový paušál tak mohou uplatnit maximálně výdaje ve výši 600 tis. korun a poplatníci s příjmy z pronájmu mohou mít výdaje stanovené paušálem maximálně 300 tisíc korun.

G. Meziroční zvýšení limitu pro osvobození státního důchodu o 43 200 korun: Za rok 2018 podléhají dani z příjmu fyzických osob roční důchody nad 439 200 korun. Povinnost zdaňovat částku státního důchodu nad limit podle ustanovení § 10 zákona o dani z příjmů tak bude mít ještě méně seniorů (penzistů) než v uplynulém roce.

H. Vyšší minimální zdravotní pojištění: Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být roční zdravotní pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Všechny osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí za rok 2018 zaplatit zdravotní pojištění alespoň v částce 24 283 korun. Minimální zdravotní pojištění za rok 2018 platí OSVČ s hrubým ziskem z hlavní činnosti do 359 748 korun.

I. Vyšší minimální sociální pojištění: Taktéž sociální pojištění musí být při výkonu hlavní činnosti zaplaceno alespoň v minimální výši, což činí za celý rok 2018 částku 26 263 korun. Minimální platba na sociální pojištění se týká osob samostatně výdělečně činných vykonávající hlavní činnost s hrubým ziskem do 179 880 korun.

J. Neplacení sociálního pojištění z vedlejšího příjmu: Limit pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2018 se zvýšil na 71 950 korun, to je velmi dobrá zpráva pro všechny přivydělávající si zaměstnance, seniory nebo studenty.

3. PŘEHLEDY O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ PRO ČESKOU SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY:

Po podání vyplněného formuláře s daňovým přiznáním k dani z příjmů musejí podnikatelé a živnostníci každoročně podávat rovněž přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a svou zdravotní pojišťovnu. Z nich se pak vypočítávají zálohy plateb na sociální pojištění a zdravotní pojištění. Přehled musí odevzdat každý, kdo v předchozím roce vykonával samostatnou výdělečnou činnost, a to třeba i jen po část roku. Tato zákonná povinnost platí i pro ty, kteří za loňský rok neměli žádné příjmy nebo měli příjmy do patnácti tisíc korun, a nemusí tedy podávat daňové přiznání. Termín pro podání připadá na 2. 5. 2019 (pozn. tj. měsíc od podání daňového přiznání). 1. května je totiž svátek. Pokud ale podnikatelský subjekt využije služeb daňového poradce, lhůta se mu prodlužuje do konce července. Svou zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení však o tomto posunu musí informovat opět do 2. května.

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A DOPORUČENÉ LITERATURY:

https://www.e15.cz/danove-priznani-2018,

https://www.idnes.cz/finance/dane/dane-2018-dan-z-prijmu-online-formulare-interaktivni-tiskopis-prehled-o-prijmech-a-vydajich.A190116_080824_p_dane_sov,

https://www.novinky.cz/finance/497627-danove-priznani-2018-prehled-deseti-hlavnich-zmen.html,

https://www.finance.cz/zpravy/finance/62974-priznani-podavame-vcas-a-na-spravny-urad/,

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2018,

https://www.penize.cz/formulare/253159-prehledy-o-prijmech-a-vydajich-osvc-pro-cssz-a-zdravotni-pojistovny.

 

V Praze dne 6. 3. 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

2
Prosinec
2022
Legislativní novinky v DPH

Milí klienti, dnem 1. 1. 2023 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která mj. zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

28
Listopad
2022
Reálné mzdy v České republice letos klesnou nejvíce ze zemí visegradské čtyřky.

Milí čtenáři, reálné mzdy v ČR se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta.

21
Listopad
2022
Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

Zobrazit další články