Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 26.6.2024 spotřební daň - daňové přiznání za květen, daňové přiznání k uplatnění...
  • 26.6.2024 spotřební daň - splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
  • 26.6.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Poslanecká sněmovna posvětila novelu zákona proti praní špinavých peněz.

Milí čtenáři, PS na své schůzi dne 1. 10. 2020 připojila k novele zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti i změnu rozpočtových pravidel.

Ta počítá s tím, že žadatelé o dotace z řad firem zřejmě budou muset uvádět svého skutečného majitele. Legislativní novela má taktéž rozšířit data v centrální evidenci účtů o údaje o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb.

Změna rozpočtových pravidel podle pirátského poslance Františka Navrkala zavede povinnost zjistit skutečného majitele o dotaci či veřejnou podporu. Poskytovatel dotace ji zjistí buď z evidence skutečných majitelů, nebo si ji v případě zahraničního vlastníka nechá doložit. „Není-li možné skutečné majitele identifikovat, pak není možné veřejnou podporu poskytnout,“ uvedl poslanec Navrkal. Poslanec uspěl také s návrhem umožnit zadavateli veřejné zakázky odstoupení od smlouvy uzavřené s dodavatelem v případě, kdy dodavatel uvede v evidenci skutečných majitelů nepřesné či nepravdivé údaje.

Centrální evidence účtů, kterou novela upravuje, je spravována ČNB. Databáze obsahuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům. Evidence by měla omezit daňové úniky a pomoci v boji proti financování terorismu.

„Cílem návrhu, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je především modernizovat a harmonizovat právní úpravu boje proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu, odpovídající mezinárodním standardům, přispět k potírání zejména hospodářské trestné činnosti a předcházení aktuálním teroristickým hrozbám,“ konstatovala ve Sněmovně návrh ministryně financí Alena Schillerová. Návrh zákona je primárně návrhem transpozičním. Transponuje tzv. 5. AML směrnici. Část transpozice této směrnice se provádí i návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož předkladatelem je Ministerstvo spravedlnosti. Dále se transponují některé dílčí části tzv. 4. AML směrnice. „V současné době probíhají ve vztahu k oběma AML směrnicím řízení o nesplnění povinnosti podle článku 260 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, a to v případě 5. AML směrnice kvůli uplynutí nedodržení transpoziční lhůty, přičemž na základě Akčního plánu boje proti praní peněz a financování terorismu z května letošního roku lze očekávat ze strany Komise v těchto řízeních velice rychlý postup. Vzhledem k nekompromisnímu přístupu Komise v této oblasti je zde reálná hrozba uložení finančních sankcí České republice v blízké době, a proto je nezbytné návrh co nejdříve projednat,“ dodala v Poslanecké sněmovně ministryně Schillerová.

Vyjma aproximace směrnic návrh zákona zapracovává též nadnárodní hodnocení výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Moneyval věci implementace mezinárodních standardů v boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. V souvislosti s harmonizací výše uvedených směrnic a hodnocení Moneyvalu jsou návrhem zákona rovněž řešeny požadavky vyplývající z potřeb aplikační praxe, a to především v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v oblasti hazardních her. „Návrh zákona tak především komplexně reviduje problematiku boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a za tímto účelem novelizuje celkem 20 zákonů,“ uzavřela Alena Schillerová.

 

V Praze dne 11. října 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Informační panel

24
Červen
2024
Reálné mzdy v České republice jsou podle analytiků na úrovni roku 2017.

Vážení čtenáři, milí klienti, průměrná mzda v ČR loni nominálně stoupla na 43.341 Kč, reálně opět ale bohužel klesla.

17
Červen
2024
Den daňové svobody letos připadl na 11. června.

Vážení čtenáři, milí klienti, tzv. den daňové svobody v České republice letos podle Liberálního institutu připadá na 11. června, o dva kalendářní dny dříve než loni.

10
Červen
2024
Poslanecká sněmovna podpořila kontroverzní reformu penzí.

Vážení klienti, milí čtenáři, Sněmovna podpořila vládní návrh širších změn v důchodech. Předpokládá např. zvyšování důchodového věku nad nynější hranici 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů.

Zobrazit další články