Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  • 20.12.2023 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
Více informací najdete v našem kalendáři

Poslanecká sněmovna posvětila novelu zákona proti praní špinavých peněz.

Milí čtenáři, PS na své schůzi dne 1. 10. 2020 připojila k novele zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti i změnu rozpočtových pravidel.

Ta počítá s tím, že žadatelé o dotace z řad firem zřejmě budou muset uvádět svého skutečného majitele. Legislativní novela má taktéž rozšířit data v centrální evidenci účtů o údaje o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb.

Změna rozpočtových pravidel podle pirátského poslance Františka Navrkala zavede povinnost zjistit skutečného majitele o dotaci či veřejnou podporu. Poskytovatel dotace ji zjistí buď z evidence skutečných majitelů, nebo si ji v případě zahraničního vlastníka nechá doložit. „Není-li možné skutečné majitele identifikovat, pak není možné veřejnou podporu poskytnout,“ uvedl poslanec Navrkal. Poslanec uspěl také s návrhem umožnit zadavateli veřejné zakázky odstoupení od smlouvy uzavřené s dodavatelem v případě, kdy dodavatel uvede v evidenci skutečných majitelů nepřesné či nepravdivé údaje.

Centrální evidence účtů, kterou novela upravuje, je spravována ČNB. Databáze obsahuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům. Evidence by měla omezit daňové úniky a pomoci v boji proti financování terorismu.

„Cílem návrhu, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je především modernizovat a harmonizovat právní úpravu boje proti praní špinavých peněz, proti financování terorismu, odpovídající mezinárodním standardům, přispět k potírání zejména hospodářské trestné činnosti a předcházení aktuálním teroristickým hrozbám,“ konstatovala ve Sněmovně návrh ministryně financí Alena Schillerová. Návrh zákona je primárně návrhem transpozičním. Transponuje tzv. 5. AML směrnici. Část transpozice této směrnice se provádí i návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož předkladatelem je Ministerstvo spravedlnosti. Dále se transponují některé dílčí části tzv. 4. AML směrnice. „V současné době probíhají ve vztahu k oběma AML směrnicím řízení o nesplnění povinnosti podle článku 260 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, a to v případě 5. AML směrnice kvůli uplynutí nedodržení transpoziční lhůty, přičemž na základě Akčního plánu boje proti praní peněz a financování terorismu z května letošního roku lze očekávat ze strany Komise v těchto řízeních velice rychlý postup. Vzhledem k nekompromisnímu přístupu Komise v této oblasti je zde reálná hrozba uložení finančních sankcí České republice v blízké době, a proto je nezbytné návrh co nejdříve projednat,“ dodala v Poslanecké sněmovně ministryně Schillerová.

Vyjma aproximace směrnic návrh zákona zapracovává též nadnárodní hodnocení výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Moneyval věci implementace mezinárodních standardů v boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. V souvislosti s harmonizací výše uvedených směrnic a hodnocení Moneyvalu jsou návrhem zákona rovněž řešeny požadavky vyplývající z potřeb aplikační praxe, a to především v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v oblasti hazardních her. „Návrh zákona tak především komplexně reviduje problematiku boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a za tímto účelem novelizuje celkem 20 zákonů,“ uzavřela Alena Schillerová.

 

V Praze dne 11. října 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku a ČTK)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články