Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny podpořil vládní daňový balíček i paušální daň pro živnostníky.

1. Úvod: Vážení klienti, schválení vládního daňového balíčku na rok 2021 doporučil ve středu 9. září Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Návrh právní normy zahrnuje např. stravenkový paušál a vyšší zdanění cigaret. Na základě doporučení výboru byly do balíčku navíc vloženy pozměňovací návrhy na snížení spotřební daně z nafty a možnost mimořádných odpisů majetku pro podnikatele a firmy. S oběma těmito návrhy vyjádřilo Ministerstvo financí svůj souhlas. Ve stejný den Rozpočtový výbor podpořil také paušální daň pro živnostníky.

2. Paušální daň: Tu by mohli od příštího roku využívat živnostníci s ročními příjmy až do jednoho milionu korun. Na uvedenou finanční částku byl limit zvýšen z původně vládou navrhovaných 800.000 korun.

Využití paušální daně bude fakultativní (dobrovolné). Daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění ve výši 2.514 korun, minimálního odvodu na sociální pojištění navýšeného o 15 procent (pro příští rok to odpovídá částce 3.126 korun) a daně 100 korun.

V roce 2021 by tak mohla daň činit 5.740 korun měsíčně. Paušální daň má podnikatelům podle Ministerstva financí přinést vyjma finanční úspory taktéž menší administrativní zátěž, odpadnou i důvody k většině kontrol z finančního úřadu. Předlohou se bude příští týden ve druhém čtení zabývat Sněmovna.

3. Mimořádné odpisy majetku: Pozměňovací návrh na mimořádné odpisy majetku sloužícího k podnikání (v 1. a 2. třídě) byl schválen většinou hlasů. Odpisy by se vztahovaly na majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

V současné době se majetek v 1. třídě odepisuje tři roky, nově by to mělo být pouze jeden rok. Do této kategorie spadají např. nástroje, nářadí, počítače či některé zemědělské stroje.

V 2. odpisové třídě se majetek odepisuje pět let, v předloze jsou nově jen dva roky. Tato skupina zahrnuje především osobní automobily, nákladní motorová vozidla, autobusy nebo např. obráběcí stroje.

Se souhlasem výboru se setkal i návrh na zrušení možnosti daňových odpisů u nehmotného majetku. Vztahovat by se měl na majetek pořízený po nabytí účinnosti této změny.

4. Návrh na snížení sazby spotřební daně z motorové nafty: Uspěl rovněž návrh na snížení sazby spotřební daně z motorové nafty, a to o jednu korunu na litr (aktuálně daň činí 10,95 korun na jeden litr). Opatření by mohlo snížit příjmy do státního rozpočtu přibližně o 4,7 miliardy korun.

5. Stravenkový paušál: Ten už dříve navrhlo Ministerstvo financí zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., k tomu uvedla, že vláda stravenky neruší a že konečné rozhodnutí je ponecháno na zaměstnavatelích.

Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek. Částku paušálu by měli zaměstnanci dostávat vyúčtovanou zvlášť, poněvadž by neměla podléhat povinným odvodům a daním.

6. Místní koeficient daně z nemovitých věcí: Poslední bod daňového balíčku se týká tzv. místního koeficientu daně z i imobilií. Ten by nově mohl být stanoven pouze pro jednotlivé části obce. V současné době mohou obce určit koeficient (v hodnotě dvě, tři, čtyři nebo pět) jen na celé své území. Za pomoci koeficientu tak budou moci zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s exempcí (výjimkou) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, a tak současně zvýšit příjem do obecní pokladny.

Výbor též podpořil návrh jednoho z poslanců, aby obce mohly u daně z nemovitých věcí určit koeficient až na jedno desetinné místo v rozmezí od 1,1 do pěti (např. 1,5 nebo 4,5). V současné době mohou pracovat pouze s celými čísly.

 

V Praze dne 13. září 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím informací Poslanecké sněmovny, Advokátního deníku a ČTK)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články