Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 27.2.2024 spotřební daň - daňové přiznání za leden, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.2.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 28.2.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Automobil v podnikání část 1.

Vážení klienti, dámy a pánové, jestliže byl na našich webových stránkách www.ahs.cz pro uplynulý rok 2017 typický náš seriál o pracovním právu, tak letos Vás hodláme seznámit s neméně zajímavou problematikou (možná dokonce i pro podnikatele více praktickou), a to opět v podobě seriálu, který ponese již v nadpisu zmíněný název „Automobil v podnikání“.

Abychom mohli v našem novém seriálu vůbec začít a následně v něm samozřejmě i pokračovat, zaměříme se proto v dnešní aktualitě logicky na skutečnost, zda se nám pořízení motorového vozidla pro podnikatelské účely vůbec vyplatí. V září se zase „pro změnu“ budeme soustředit na možné zdroje financování takového pořízení atd. Náš seriál ukončíme lednovým pojednáním o silniční dani.

1. Uvod do látky: Služební (firemní) automobil, jak už bylo ostatně i naznačeno výše, se nevyplatí pořídit do podnikání všem podnikatelským subjektům!!! „Tak např.“ osoba samostatně výdělečně činná, neplátce DPH s paušálními výdaji, ať raději na firemní auto ihned zapomene. Pro rozhodnutí podnikatele, zda „dát motorový vůz do podnikání“, by měla být stěžejní zejména právní forma podnikání (viz níže). Buchwaldek k tomu velmi názorně uvádí, že: „Když podnikatel uvažuje zda dát auto do podnikání nebo ne, je potřeba se rozhodnout podle toho, kým je: Když je fyzická osoba, pro rozhodnutí dát auto do podnikání rozhoduje zda je podnikatel plátce nebo neplátce DPH a zda vede reálné výdaje nebo výdaje paušálem“ (zdroj a více na: http://nastejnelodi.cz/vyplati-se-mi-dat-auto-do-podnikani/). U právnických osob to funguje samozřejmě úplně jinak (viz níže)

2. Níže se budeme snažit najít odpovědi na některé (nejčastější) modelové situace, popř. otázky spojené s touto námi popisovanou problematikou:

Vyplatí se právnické osobě (viz výše) motorové vozidlo v podnikání vždy?

Pokud se jedná o právnickou osobu, jako je např. (resp. nejčastěji): Společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost nebo družstvo, pak je úplně jedno, zda je plátcem či neplátcem DPH. Auto v podnikání se pro právnickou osobu vyplatí vždy, poněvadž si lze snížit daňovou povinnost skutečnými náklady nebo paušálem na auto.

Musí podnikatelský subjekt, jenž uplatňuje paušální výdaje a je současně plátce DPH, umět skvěle „matiku“?

Jestliže je podnikatel plátcem DPH a uplatňuje paušální výdaje, pak se nákup motorového vozidla tzv. na firmu vyplatí jen za určitých podmínek. Odpočet DPH za pohonné hmoty musí být totož vyšší, než silniční daň, kterou je nutné za automobil v podnikání platit. V opačném případě se tomuto podnikatelskému subjektu služební (firemní) motorové vozidlo nevyplatí.

Vyplatí se dát auto do podnikání podnikatelskému subjektu, který je plátcem i neplátcem DPH, „vždycky“?

Podnikateli, jenž uplatňuje reálné finanční náklady, se vždy vyplatí pořídit si motorové vozidlo do firmy, a to bez ohledu na skutečnost, zda je plátcem či neplátcem DPH. Důvodem pro tuto naši odpověď je fakt, že si může navýšit náklady min. o 60.000 Kč za rok.

3. A konečně "do třetice všeho dobrého": Jak je to s „těmi slavnými paušály“?

Zmíněný paušál se může uplatnit jak u vlastního automobilu, tak i u auta pronajatého nebo s operativním leasingem (viz náš příští článek). Avšak jestliže má podnikatelský subjekt motorové vozidlo bezplatně zapůjčené, nebo když uplatňuje výdaje procentem z příjmů, paušál na auto použít „prostě“ nemůže. Pokud se auto používá jen pro podnikatelskou činnost, může podnikatel uplatnit paušální výdaje do výše 5.000,- Kč/měsíčně. Jestliže však podnikatel používá auto i pro privátní účely, paušální výdaj se krátí o 20 procent, což je do výše 4.000,- Kč/měsíčně. Rovněž ostatní výdaje, jako jsou: Výdaje na údržbu, opravu, pojistné a další související poplatky, se mohou uplatnit pouze ve výši 80 %. Toto „krácení“ se však používá jen u jednoho vozidla, na ostatní auta může využít 100 % paušálních výdajů.

Pozitiva a negativa u paušálů, aneb plusy a mínusy:

Pozitiva u paušálů:

Paušály na auto vytvářejí malou administrativní (byrokratickou) náročnost.

Doklady od pohonných hmot nejsou potřeba (pouze u plátců DPH).

Není třeba vést knihu jízd.

Negativa u paušálů:

Paušál je možné uplatnit max. na tři auta.

Pouze jedno z nich může být použito pro osobní potřebu.

Auto se nesmí v žádném případě tzv. půjčovat, jenom zaměstnancům nebo externistům, nikoliv rodinným příslušníkům, přátelům atd.

V Praze dne 18. srpna 2018

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

26
Únor
2024
Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

19
Únor
2024
OSVČ mohou sledovat online svůj přehled pohledávek na pojistném.

Milí klienti, ČSSZ spustila 14.1.2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

12
Únor
2024
Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Zobrazit další články