Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2022 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2022 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu COVID lázně, žádosti začne přijímat v pondělí.

1. Úvod: Milí čtenáři, MMR vypsalo výzvu na program COVID lázně. Žádosti o dotace začne Státní fond podpory investic přijímat v pondělí, lázeňská zařízení je budou moci podávat do 30. září.

Zmíněné ministerstvo o tom včera informovalo v tiskové zprávě. Výzvu vyhlásilo v souvislosti se získáním notifikace Evropské komise, která byla programu udělena minulý týden.

2. Informace pro lázeňská zařízení: Ministerstvo prostřednictvím Státního fondu podpory investic současně v pondělí zahájí průběžný měsíční příjem žádostí o platbu. O proplacení poukazů budou moci lázeňská zařízení žádat do 29. ledna. MMR má dle podmínek výzvy do 30. 11. 2020 čas na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proplácení žádostí bude ukončeno 31. března.

Lázeňská zařízení musejí nejpozději ke dni podání žádosti provést tzv. pre-registraci. K tomu je třeba kontaktovat MMR a e-mailem požádat o přístup do systému „Lázně2020“ a zařazení do přehledu lázní, ve kterých je možné poukazy uplatnit. Žadatel dále nesmí mít v době podání žádosti závazky po splatnosti ke státním subjektům a zdravotním pojišťovnám. Na stejný pobyt nesmí poskytnout další slevu z veřejných rozpočtů, např. nabízenou krajem nebo městem.

Program COVID lázně je díky notifikaci zařazen do dočasného rámce, tedy maximální sumy, kterou mohou žadatelé čerpat z programů veřejné podpory. Na jednoho žadatele činí 800.000 eur (asi 21,3 mil. Kč). Dosud se musela lázeňská zařízení řídit pravidly podpory de minimis (pozn. Podpora de minimis je podpora, která není de iure veřejnou podporou, tj. nesplňuje všechny čtyři prvky veřejné podpory - je sice poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, ale vzhledem k její relativně nízké hodnotě stanovené Komisí nehrozí narušením hospodářské soutěže, a tak neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU a nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Zdroj: Ministerstvo zemědělství), která má limit 200.000 eur (asi 5,3 milionu Kč). Dle konstatování ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) to představovalo zhruba 1.250 voucherů. Notifikací se počty voucherů podle Dostálové mohou zvýšit na 5.200 na jedny lázně, uvedla dříve. Vláda na program vyčlenila miliardu korun, za kterou bude moci být vydáno max. 250.000 poukazů.

3. Informace pro potenciální lázeňské hosty: MMR se získáním notifikace muselo upravit podmínky pro zájemce o využití poukazu na pobyt se státním příspěvkem. Nárok na něj má pouze fyzická osoba z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru starší 18 let.

V platnosti zůstala podmínka, že poukaz může být uplatněn na pobyt o minimální délce šesti nocí a při využití alespoň pěti procedur.

Seznam lázní, které poukazy ve výši 4.000 korun na pobyty se státním příspěvkem přijímají, občané naleznou na turistickém webu Kudyznudy.cz.

Na uvedeném turistickém webu si mohou voucher taktéž stáhnout. Stažení je možné také přímo v lázeňských zařízeních.

Poukazy je možné uplatnit na pobyty do 31. 12. 2020.

 

V Praze dne 22. srpna 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČTK a MMR)

Informační panel

28
Listopad
2022
Reálné mzdy v České republice letos klesnou nejvíce ze zemí visegradské čtyřky.

Milí čtenáři, reálné mzdy v ČR se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta.

21
Listopad
2022
Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

14
Listopad
2022
Česká správa sociálního zabezpečení čelí náporu občanů kvůli předčasným důchodům.

Milí čtenáři, ČSSZ čelí dramatickému náporu lidí kvůli předčasným důchodům.

Zobrazit další články