Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Daňové přiznání k daním z příjmů může být bez sankce podáno do 18. 8. 2020, stejné datum platí i pro účetní závěrku.

Vážení klienti, milí čtenáři, přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, mělo být původně bez sankce podáno do středy 1. 7. 2020.

Nicméně ministryně financí rozhodla, že přiznání k daním z příjmů za rok 2019 lze bez sankce podat až do 18. 8. 2020.

Výše uvedené se týká nejenom přiznání, u kterých končí zákonná lhůta 1. července 2020, nýbrž i přiznání, u kterých je konec zákonné lhůty 1. dubna 2020.

(!) Tato úleva se však netýká těch právnických osob, jejichž zdaňovacím obdobím je hospodářský rok. Dále se tato úleva netýká subjektů, jejichž správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Tyto subjekty mohou o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání požádat individuálně. (!)

(!) V této souvislosti je nutné upozornit, že sankce za pozdní podání přiznání a za pozdní úhradu daní (tj. pokuta za pozdní podání přiznání a úrok z prodlení) nebudou vyměřeny pouze tehdy, pokud bude v uvedené lhůtě podáno přiznání a daň uhrazena. (!)

Jestliže by u poplatníka s koncem lhůty 1. 4. 2020 bylo přiznání podáno 18. 8. 2020, ale daň uhrazena až 19. 8. 2020, bude vyměřena sankce od 2. 4. 2020 do data úhrady.

Na základě rozhodnutí ministryně financí, které je uveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, dochází totiž k prominutí sankcí vyplývajících z podání přiznání a úhrady daně po zákonném termínu (1. 4. 2020 nebo 1. 7. 2020).

Pokud tedy daňové přiznání podáte po 18. srpnu, zaplatíte penále za skoro 5 měsíců. Jejich výše činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, max. ale 5 pct stanovené daně (tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše. To stejné platí i u doplatků daně.

Za normálních okolností nabíhají úroky z prodlení doplatku daně až 5. pracovní den následující po dni splatnosti. To ale letos neplatí. Den splatnosti (zákonný termín) byl 1. dubna (a nikoli 18. srpna). To znamená, že když se s podáním daňového přiznání nebo s platbou daně zpozdíte byť jeden jediný den (peníze přijdou na účet správce daně až 19. srpna 2020), můžete zaplatit sankci teoreticky celkem za 140 dní. Jako den zaplacení daně je totiž chápán termín, kdy se finanční prostředky de facto objeví na účtu finančního úřadu, nikoli den, kdy odešlete platbu z účtu nebo kdy uhradíte složenku na poště.

Tabulka č. 1: Názorné uvedení úroku z prodlení při zpoždění o jediný den při

                       variabilní výši daně

Sankce při zpoždění o jediný den
Výše daně Úrok z prodlení
30 000 Kč 1690 Kč
70 000 Kč 3944 Kč
150 000 Kč 8451 Kč
Zdroj: Finanční správa

Zdroj: https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/danove-priznani-lze-bez-pokuty-podat-nejpozdeji-do-uterka-40333449, vlastní zpracování, 2020

Prominutí sankcí na základě rozhodnutí ministryně financí za pozdní podání se týká i pozdního podání oznámení o osvobozeném příjmu fyzických osob, pakliže bude oznámení podáno nejdéle do 18. 8. 2020.

Analogicky se promíjí pokuta za pozdní podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podávané zaměstnavatelem, jestliže bylo vyúčtování podáno do 31. května 2020.

Fyzickým osobám, které v důsledku změny způsobu uplatňování výdajů nebo z důvodu zahájení účtování v roce 2019 měly povinnost podat dodatečné daňové přiznání za rok 2018, jsou též prominuty sankce za pozdní podání tohoto dodatečného přiznání a úhradu této daně, ovšem jen pokud je do 18. 8. 2020 přiznání podáno a daň uhrazena.

Bezsankční období (do 18. 8.2020) platí u právnických osob pouze v případě, kdy nejde o podnikatelský subjekt patřící pod specializovaný finanční úřad. Osoby patřící pod specializovaný finanční úřad jsou vymezeny v ustanovení § 11 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR.

Bezsankční období je navázáno na zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, podle kterého má lhůta pro projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva uplynout nejdříve 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii.

Současně došlo k prominutí úroků z posečkané částky daně za období od 12. 3. do 31. 12. Správcem daně musí však být individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.

Použité odborné zdroje a doporučená literatura:

https://www.du.cz/33/lhuta-pro-danove-priznani-a-ucetni-zaverku-do-18-8-2020-uniqueidgOkE4NvrWuMdlzpIfIyuG0c6B6OxSXxQ9mbKTrAPMMA/?uri_view_type=5,

https://www.kodap.cz/cs/pro-vas/aktuality/podani-priznani-k-dani-z-prijmu-za-rok-2019-do-18-8-2020-a-dalsi-ulevy-na-dani-z-prijmu-liberacni-balicek-iii-c-922.html,

https://www.mesec.cz/clanky/na-danove-priznani-mate-cas-uz-jen-do-18-srpna-pote-nabehne-penale-od-dubna/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2020-08-16,

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/danove-priznani-lze-bez-pokuty-podat-nejpozdeji-do-uterka-40333449,

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/koronavirus-v-cesku-danove-priznani-schillerova_2004290851_pj.

 

V Praze dne 16. srpna 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články