Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

 

Ministerstvo financí chystá záměr na zrušení superhrubé mzdy.

Návrhy de lege ferenda, aneb krátký, národohospodářský vhled do budoucnosti

A. Legislativní záměr: Ministerstvo financí prý připravilo přilepšení, jež má potěšit většinu daňových poplatníků. Spolu se zrušením superhrubé mzdy a solidární přirážky navrhuje snížit většině lidí daně z příjmů a živnostníkům pojistné. Ministerstvo vyslalo do připomínkového řízení tzv. daňový balíček, ten má za cíl zavést do české legislativy evropské směrnice zvané ATAD, které slouží proti vyhýbání se daňovým povinnostem, a při té příležitosti do něj rovnou zahrnulo i změnu daní z příjmů pro fyzické osoby. Jedná se přitom o část slibů, jež mělo vládní hnutí ANO ve volebním programu a které si vláda v demisi dala do programového prohlášení.

V případě zaměstnanců to de facto bude znamenat snížení efektivního zdanění z dnešních 20,1 procenta (pozn. jde o přepočet ze superhrubé mzdy) na navrhovaných 19 procent. U naprosté většiny OSVČ platících nenulovou daň dojde ke snížení celkové odvodové zátěže. Předmětná legislativní novela navrhuje dvě sazby daně z příjmů – namísto dnešní jednotné 15procentní zavádí spodní sazbu 19 procent a horní 24 procent – od příjmů nad 1,5 milionu korun ročně (nad 125 tisíc korun měsíčně). Daň se má nově počítat z hrubé mzdy namísto superhrubé, což vypočtenou daň sníží, a druhá sazba fakticky nahradí solidární přirážku.

Analogicky živnostníci – díky návrhu, jenž zavádí komplikované odečítání třech čtvrtin pojistného od základu daně, si drtivá většina z nich polepší na nižším pojistném. Výhodnost se podle propočtu láme u základu daně 150 tisíc korun měsíčně. Dle navrhované úpravy by zde začalo vyšší zdanění (19 procent a 24 procent) převažovat nad sníženým pojistným. Takové příjmy se však objevují v daňových přiznáních jen u velmi omezené skupiny podnikatelů. Ministerstvo spočítalo výhodnost pro jednotlivé typy živností s různou výší výdajového paušálu – od řezníka přes taxikáře až po advokáta (srov. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/zruseni-superhrube-mzdy-snizi-odvodovou-31006).

Avšak najde se i skupina poplatníků, pro které bude změna sazby daně z 15 na 19 procent znamenat prodělek či ztrátu. Jedná se o ty, kteří mají příjmy z pronájmů nemovitostí – to bude v realitní oblasti znamenat mj. zvýšení nájemného (srov. https://www.hypoindex.cz/clanky/zruseni-superhrube-mzdy-zdaneni-prijmu-pronajmu-bude-vyssi/)) a z kapitálu – např. vydělávají na prodeji cenných papírů nebo prodali majetkový podíl ve firmě. Rozdíl v dani pro ně „de praxe“ budou zmíněná čtyři procenta, tedy zaplatí skoro o čtvrtinu víc! Ministerstvo se hájí tím, že vlastně napravuje současný nespravedlivý stav. „Je třeba upozornit na současnou disproporci mezi příjmy ze zaměstnání, které jsou daněny 20,1 procenta, příjmy ze samostatné činnosti, z nichž se kromě daně odvádí pojištění, a příjmy z pronájmu, které jsou daněny 15 procenty,“ uvedlo ministerstvo.

Naopak žádná změna nečeká ty, kteří mají drobnější příjmy do deseti tisíc korun na dohodu o provedení práce (DPP) nebo jako autorský honorář. Tam se používá srážková daň patnáct procent. Změna se nedotkne ani úrokových výnosů. Úroky z vkladů, včetně např. ze stavebního nebo z penzijního spoření, se nadále budou hradit srážkovou daní patnáct procent.

B. Změní se opravdu reálně daňová zátěž? Daňová zátěž se nezmění. Podle odborníků oslovených např. ČTK změny nechají daňové zatížení prakticky na současné úrovni. „Tato změna je změnou pouze „na oko“. Nynější efektivní zdanění zaměstnanců s příjmy nedosahujícími limitů pro uplatnění solidárního zvýšení daně činí 20,1 procenta, jejich reálné zdanění se tak sníží pouze o 1,1 procenta. U fyzických osob majících jiné druhy příjmů než příjmy ze zaměstnání pak zdanění kvůli zvýšení sazby daně vzroste,“ uvedla již dříve daňová poradkyně ve společnosti Mazars Gabriela Ivanco“ (zdroj a více na: https://www.euro.cz/politika/plany-ministerstva-financi-zruseni-superhrube-mzdy-a-dve-sazby-dane-1392857).

C. Současný legislativní stav návrhu novely: Materiál v současnosti poslalo MF k připomínkovému řízení. Např. opoziční ODS uvedla, že s legislativními návrhy nesouhlasí a považuje je za kosmetickou změnu a marketingový trik, který nic neřeší. Námi diskutované legislativní změny pak mají dle resortu financí nabýt účinnosti od 1. ledna 2020.

D. Nejnovější zprávy: "Ministerstvo financí o rok odkládá snahu o ukončení takzvané superhrubé mzdy, s čímž původně počítalo od začátku roku 2019. Zrušení superhrubé mzdy a snížení daní potřebuje politickou podporu, kterou vláda nemá, cituje ministryni financí v demisi Alenu Schillerovou agentura ČTK. Opatření chce proto předložit až příští rok s účinností od roku 2020" (více a zdroj: https://www.mesec.cz/aktuality/konec-superhrube-mzdy-se-odsouva-oznamila-ministryne-financi/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2018-04-29).

V Praze dne 3. dubna 2018

Mgr. Petr Jezdinský, právník

 

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články