Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 26.6.2024 spotřební daň - daňové přiznání za květen, daňové přiznání k uplatnění...
  • 26.6.2024 spotřební daň - splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
  • 26.6.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Podáváme daňové přiznání za rok 2017

1. Úvod: V aktuálním daňovém přiznání za rok 2017 je přitom několik novinek, na které je nutné upozornit. V tomto smyslu je např. možné uplatnit vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, vyšší je i max. částka školkovného. Další výraznou novotou je, že podnikatelské subjekty, které využívají výdajový paušál, mohou při splnění zákonných podmínek uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Je třeba si uvědomit, že vyplnění daňového přiznání není jen záležitostí OSVČ. Často jej podávají i zaměstnanci. O provedení ročního zúčtování daně nemohou zaměstnavatele požádat kupř. zaměstnanci s příjmy z pronájmu nebo zaměstnanci pracující současně v některém měsíci roku 2017 pro dva zaměstnavatele, u kterých jim byla odvedena zálohová daň z příjmu.

2. Přehled slev na dani a daňového zvýhodnění: „V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2017 i 2018 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

My se v dnešním pojednání z důvodu srozumitelnosti a ilustrativnosti zaměříme či omezíme pouze na nejvíce využívané slevy na dani, resp. daňové zvýhodnění. Náš článek v tomto duchu popisuje běžné (každodenní) či nejčastější životní situace občanů při uplatňování slev v daňových přiznáních.

A. Sleva na poplatníka: Základní sleva na poplatníka činí 24.840,- Kč. Na slevu mají právní nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské, rodičovské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v případě, kdy výdělečná činnost trvala jen několik měsíců. Uplatňuje se měsíčně podpisem prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

B. Sleva na manželku/manžela: Námi diskutovaný zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24.840 korun za rok. Jestliže má manžel/manželka status zdravotního postižení ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti. Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období.

V daňovém přiznání za rok 2016 nemohly osoby samostatně výdělečně činné využívající výdajový paušál uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) s rozhodnými vlastními příjmy nepřesahujícími 68.000 Kč a daňové zvýhodnění na děti.

V daňovém přiznání za rok 2017 už tyto daňové slevy uplatnit lze, ale pouze za předpokladu, že se výdaje paušálem nebudou počítat z příjmové částky vyšší než milion korun.

C. Sleva na studenta: Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, příp. do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4.020,- Kč. Právní nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo. K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu, které vystavuje studijní oddělení. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání.

D. Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další děti: Na první dítě se daňové zvýhodnění za rok 2017 nemění. Je stejné jako v roce 2016, tj. tedy 13.404 Kč. Daňové zvýhodnění na druhé dítě za rok 2017 činí nově 19.404 Kč. Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě je pak za rok 2017 nově 24.204 Kč. Pro daňového poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění na tři děti za 12 měsíců roku 2017 tudíž souhrnná výše zvýhodnění na děti „dělá“ 57.012 Kč.

E. Max. limit u školkovného: V daňovém přiznání za rok 2017 je možné uplatnit školkovné, přičemž jeho max. výše na každé dítě činí nově 11.000 Kč.

Školkovné, stejně jako ostatně daňové zvýhodnění na děti, může uplatnit pouze jeden z rodičů. V některých případech tak může být daňově výhodnější, aby jeden z rodičů uplatnil daňové zvýhodnění a druhý školkovné.

F. Daňové odpočty: Dále je možné snížit základ daně o daňové odpočty, mezi které patří při splnění zákonných podmínek i vklady na smlouvu o soukromém životním pojištění a vklady na smlouvu o penzijním pojištění, penzijním připojištění se státním příspěvkem či doplňkovém penzijním spoření.

Za rok 2017 lze snížit základ daně o vklady na smlouvu o životním pojištění max. o 24.000 Kč, což představuje o 12.000 Kč více než za rok 2016. Stejně se zvýšil i max. daňový odpočet u penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření. U penzijních finančních produktů se však hodnotí až vklady nad 12.000 Kč za rok při nároku na státní příspěvek v maximální výši za všechny kalendářní měsíce roku 2017, tj. pokud je na každý jednotlivý kalendářní měsíc poukázáno více než 1.000 Kč.

Ze základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úrokům z hypotečního úvěru, úrokům z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou, pokud byly použity na financování bytových potřeb. Těmi je myšleno výstavba, koupě nebo údržba bytového domu, rodinného domu, bytové jednotky, koupě pozemku a další. V případě, že účastníky smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby je více zletilých osob, uplatní odpočet buď jedna z nich nebo každá z nich, a to rovným dílem. Úhrnná částka úroků, o které lze snížit základ daně (všech poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti) nesmí překročit 300.000,- Kč. Při placení úroků pouze po část roku, je možné uplatnit pouze 1/12 za každý měsíc placení úroků.

V Praze dne 3. března 2018

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

24
Červen
2024
Reálné mzdy v České republice jsou podle analytiků na úrovni roku 2017.

Vážení čtenáři, milí klienti, průměrná mzda v ČR loni nominálně stoupla na 43.341 Kč, reálně opět ale bohužel klesla.

17
Červen
2024
Den daňové svobody letos připadl na 11. června.

Vážení čtenáři, milí klienti, tzv. den daňové svobody v České republice letos podle Liberálního institutu připadá na 11. června, o dva kalendářní dny dříve než loni.

10
Červen
2024
Poslanecká sněmovna podpořila kontroverzní reformu penzí.

Vážení klienti, milí čtenáři, Sněmovna podpořila vládní návrh širších změn v důchodech. Předpokládá např. zvyšování důchodového věku nad nynější hranici 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů.

Zobrazit další články