Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
 • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
 • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
 • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Nejdůležitější legislativní změny v daňové a účetní problematice v roce 2018

Vážení klienti, dámy a pánové, velice rádi bychom Vás upozornili na z našeho pohledu nejvýznamnější změny v daňové a účetní problematice, ke kterým dochází od 1. ledna 2018.

V prvé řadě je to snížení na polovinu maximální výše výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály) u osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ“). Dále pak zvýšení minimální a zaručené mzdy. Jako poslední bod nemůžeme vynechat zásah Ústavního soudu jako tzv. negativního zákonodárce, kterým se odkládá třetí a čtvrtá fáze elektronické evidence tržeb (dále jen EET), jež měla nabýt účinnosti v březnu letošního roku, a to do doby novelizace zákona o EET (více na: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2017/Pl._US_26_16_na_web_vcetne_vsech_disentu.pdf.)

I.Daň z příjmů

 1. Omezení výdajových paušálů OSVČ:
  • Poplatníci uplatňující paušální výdaje ve výši 60 % si budou moci uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 000 Kč.
  • Poplatníci uplatňující paušální výdaje ve výši 80 % si budou moci uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 000 Kč.
  • Poplatníci uplatňující paušální výdaje ve výši 40 % si budou moci uplatnit výdaje nejvýše do částky 400 000 Kč.
  • Poplatníci uplatňující paušální výdaje ve výši 30 % si budou moci uplatnit výdaje nejvýše do částky 300 000 Kč.
 2. Změny v daňovém zvýhodnění na vyživované děti a slevě na manželku/manžela:
  • Od roku 2018 budou moci OSVČ uplatňující paušální výdaje opět uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti a slevu na manželku/manžela.
  • V daňovém přiznání za zdaňovací období 2017 si poplatníci budou moci vybrat, zda uplatní paušální výdaje ve výši platné pro rok 2017 (např. při paušálních výdajích ve výši 60 %, max. 1 200 000 Kč) a neuplatní daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku/manžela, anebo uplatní paušální výdaje v již snížené výši dle bodu 1) a uplatní daňové zvýhodnění a slevu na manželku/manžela.
 3. Zvýší se daňové zvýhodnění na první dítě z 13 404 Kč na 15 204 Kč.
 4. Daňové zvýhodnění na vyživované děti bude moci uplatnit poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a z podnikání. Pokud má poplatník příjmy např. jen z pronájmu, nemůže daňové zvýhodnění uplatnit.
 5. Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení z částky 11.000,- Kč (pro rok 2017) na 12.200,- Kč
 6. U závislé činnosti malého rozsahu do 2 500 Kč měsíčně se při nepodepsaném prohlášení poplatníka bude uplatňovat srážková daň 15 %. Dosud se totiž srážková daň uplatňovala pouze u dohod o provedení práce při výši odměny do 10 000 Kč měsíčně a nepodepsaném prohlášení poplatníka.
 7. Rozšíření nepeněžních plnění poskytnutých zaměstnavatelem osvobozených u zaměstnance od daně z příjmů (tzv. zaměstnanecké benefity). Nově zahrnuje i pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis (např. brýle, zdravotnická obuv) bez stanovení limitu a dále i příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih, za předpokladu, že reklama nepřesáhne 50% plochy knihy. Nové benefity může zaměstnavatel poskytnout i rodinnému příslušníkovi zaměstnance, a také v této souvislosti platí, že je zaměstnavatel může poskytnout pouze z fondu kulturních, sociálních potřeb, sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů (výdajů).

II.DPH

 1. Zavedení institutu tzv. nespolehlivé osoby.
 2. Rozšíření ručení za DPH – odběratel bude ručit za neodvedenou daň dodavatelem, pokud bude platba ve virtuální měně:
  • Další okruhy ručení za neodvedené DPH dodavatelem, které jsou již platné:
   • Cena bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé,
   • platba mimo tuzemsko,
   • platba na jiný než zveřejněný účet správcem daně, pokud úplata (hodnota faktury) přesahuje 540 000 Kč,
   • o dodavateli je zveřejněna informace, že je nespolehlivý plátce.
  • Zveřejněné bankovní účty a informace o nespolehlivém plátci naleznete na: http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2
 3. Rozšíření přenosu daňové povinnosti na příjemce plnění:
  • Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
  • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji,
  • dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky,
  • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.
 4. Zrušení zvláštní úpravy pro společnosti (dříve sdružení).
 5. Snížení sazby DPH u novin a časopisů z 15 % na 10 %.

III.Zvýšení minimální mzdy

Od 1. 1. 2018 se minimální mzda zvyšuje z 11 000 Kč na 12 200 Kč. V souvislosti s tím dochází také ke zvýšení tzv. zaručené mzdy. Zde je možné ověřit zatřídění jednotlivých profesí do skupiny prací: http://kupnisila.cz/skupiny-praci/

Skupina prací

Min. odměna za hodinu v roce 2017

Min. odměna za hodinu v roce 2018

Min. odměna za měsíc v roce 2017

Minimální odměna za měsíc v roce 2018

1.

66 Kč

73,20 Kč

11 000 Kč

12 200 Kč

2.

72,90 Kč

80,80 Kč

12 200 Kč

13 500 Kč

3.

80,50 Kč

89,20 Kč

13 400 Kč

14 900 Kč

4.

88,80 Kč

98,50 Kč

14 800 Kč

16 400 Kč

5.

98,10 Kč

108,80 Kč

16 400 Kč

18 100 Kč

6.

108,30 Kč

120,10 Kč

18 100 Kč

20 000 Kč

7.

119,60 Kč

132,60 Kč

19 900 Kč

22 100 Kč

8.

132 Kč

146,40 Kč

22 000 Kč

24 400 Kč

IV.Elektronická evidence tržeb

Od března a června 2018 měla být původně zavedena 3. a 4. fáze elektronické evidence tržeb pro ostatní činnosti kromě pohostinství, ubytování a maloobchodu. Avšak dne 15. 12. 2017 rozhodl Ústavní soud o zrušení 3. a 4. fáze a o zrušení EET u plateb platební kartou od 1. 3. 2018. O dalším postupu finanční správy Vás budeme neprodleně informovat.

V.Zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ

V neposlední řadě dochází také ke zvýšení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ:

 1. Minimální záloha OSVČ na sociální pojištění se zvyšuje na 2 189 Kč a tato nová částka se platí od měsíce, kdy byl podán přehled za rok 2017.
 2. Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2 024 Kč a tato nová částka se platí již za měsíc leden 2018, tedy do 8. února 2018.

Vážení podnikatelé, dámy a pánové, uvedený demonstrativní výčet, jak již bylo uvedeno v úvodu, obsahuje pouze z našeho pohledu nejvýznamnější změny platné pro rok 2018. V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky.

Za kolektiv zaměstnanců A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o. Vám přejeme úspěšný rok 2018!

 

Petr Smékal, ředitel

Ing. Martina Janečková, daňový poradce ev.č. 4819

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články