Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 27.2.2024 spotřební daň - daňové přiznání za leden, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.2.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 28.2.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Poslanecká sněmovna přijala balíček zákonů, většina z nich se týkala odvodu daní.

1. Úvod: Vážení čtenáři, zvládnout ekonomické dopady pandemie by měla poplatníkům pomoci šestice zákonů, které v úterý 16. 6. schválila Sněmovna. Vedle daňových změn poslanci odhlasovali i kompenzační bonus pro obce.

Obce a města v České republice by letos měly dostat ze státního rozpočtu příspěvek ve výši 1 200 Kč na každého obyvatele. Výsledná částka má alespoň částečně nahradit výpadek příjmů ze sdílených daní, z nichž stát vyplácí tzv. kompenzační bonus – příspěvek 500 Kč osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých společností s ručením omezeným, kteří v důsledku pandemie koronaviru utrpěli finanční ztráty. Uvedený příspěvek poskytne ministerstvo financí prostřednictvím krajů, ty je pak obratem přepošlou koncovým adresátům, tedy obcím a městům.

2. Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů taktéž přímo ovlivní ekonomiku měst a obcí. Nově tak budou mít tyto subjekty územní samosprávy možnost osvobodit od daně z nemovitosti dotčené živelní pohromou, případně některou z dalších mimořádných událostí, např. pandemií, krizovými opatřeními podle krizového zákona nebo průmyslovou havárií. Osvobození bude možné uskutečnit i zpětně.

3. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů spočívá v možnosti uplatnění daňové ztráty jednotlivců, tzv. loss carryback, a to i za dvě období předcházející období, ve kterém ztráta vznikla (dosud to bylo v následujících pěti zdaňovacích obdobích za předpokladu, že byl poplatník v zisku). Znamená to, že v případě vykázání daňové ztráty za rok 2020 související s mimořádnými opatřeními vlády a nouzovým stavem, si může poplatník snížit základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Max. výše částky byla stanovena na 30 milionů korun.

4. Provoz na pozemních komunikací zahrnuje legislativní změny dalších dvou právních předpisů, a to zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

A. První z nich se týká snížení silniční daně o 25 procent u automobilů a autobusů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny a projeví se ex post (zpětně) již od začátku letošního roku.

B. Legislativní novela zákona o spotřebních daních zkracuje lhůtu pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty. Nově to bude 40 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání oproti stávajícím 60 dnům od vyměření nebo doměření nároku na jeho vrácení.

5. Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), ve znění pozdějších předpisů upravuje snížení sazby daně z přidané hodnoty na ubytovací služby, vstupné na kulturní a sportovní akce či vstupné na sportoviště, do saun a podobných zařízeních. V uvedených případech se sazba snižuje z nynějších 15 na 10 procent.

6. Změna zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní pak aktuálně pevně určuje lhůty při provádění automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Jeho soudobá (schválená) podoba dává možnost vládě nařízením v souladu s předpisy EU tyto lhůty prodloužit.

 

V Praze dne 22. června 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku)

Informační panel

26
Únor
2024
Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

19
Únor
2024
OSVČ mohou sledovat online svůj přehled pohledávek na pojistném.

Milí klienti, ČSSZ spustila 14.1.2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

12
Únor
2024
Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Zobrazit další články