Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  • 20.12.2023 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
Více informací najdete v našem kalendáři

Vláda České republiky prodlouží Antivirus do konce měsíce srpna.

1. Úvod: Vážení čtenáři a klienti, vláda ČR prodlouží kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce srpna.

V podkladech k návrhu zákona o odpuštění odvodů, které má být další podporou z Antiviru, to konstatovalo ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).

2. „Legislativní zápletka“ (Legislativní stav): Program měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května. Prodloužení do konce prázdnin žádali zaměstnavatelé. Návrh projedná tripartita (pozn. Tripartita je společný orgán představitelů vlády, podnikatelů a odborů. Tripartita projednává nejdůležitější předpisy, které ovlivňují podnikání a zaměstnanost. V České republice se tripartitní orgán nazývá Rada hospodářské a sociální dohody – viz: https://www.tripartita.cz/) a posléze vláda. Z Antiviru stát poskytuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Resort uvedl, že do 21. května se vyplatilo 631.200 příspěvků za zhruba 5,43 miliardy korun, a to za březen a duben.

3. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí: Do Antiviru by ke dvěma příspěvkům, které se označují písmeny A a B, mohla přibýt podpora C. Podle návrhu zákona, který uveřejnila na svých internetových stránkách vláda České republiky, by stát mohl odpustit sociální odvody a příspěvek na zaměstnanost za červen až srpen menším firmám. Úplně prominout na čtvrt roku by je mohl buď zaměstnavatelům s méně než 50 zaměstnanci, nebo s méně než 25 zaměstnanci.

"U větších zaměstnavatelů, u kterých je efektivní používat lépe zacílený institut překážky v práci, bude nadále využíván program cílené podpory zaměstnanosti (Antivirus), který vláda prodlužuje do konce měsíce srpna 2020," napsalo MPSV ve zprávě k návrhu zákona.

Podle návrhu by nárok na odpuštění odvodů měl zaměstnavatel, který by od konce března nepropustil víc než desetinu pracovníků. Sociální odvody, které by měl platit, by tak nesměly být nižší než 90 procent částky za březen. „Zaměstnavatel si sám vyhodnotí, zda splňuje podmínky nároku na toto prominutí, a sám rozhodne o jeho využití. Potřebné údaje o objemu vyměřovacích základů, které určí finanční objem snížení pojistného, uvede na tiskopise," uvedlo v podkladech k návrhu zákona MPSV. Dodalo, že nebude nutné o prominutí odvodů či jejich části žádat. Správnost uplatnění slevy prověří kontroly. Odvody by si mohla snížit ta firma, která by nedostávala jiný příspěvek na náhradu mzdy z programu Antivirus. Právní nárok na úlevu by neměly nemocnice, školy či úřady. Prominutí odvodů by se netýkalo ani společností, které v tuzemsku či v jiné zemi EU neplatí daně.

4. Suplika „zaměstnavatelských“ (podnikatelských) svazů: Svaz průmyslu a dopravy už dříve uvedl, že by program Antivirus měl zůstat do konce srpna. Stejný názor měla Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů i Hospodářská komora. Podpořila je ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podnikatelské svazy žádají prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus nejméně do konce srpna a možnost odpuštění části odvodů i pro větší firmy (korporace). Chtějí také upravit program tak, aby mohl pomoct i firmám, které se dostanou do problémů v případné recesi po odeznění epidemie koronaviru. Uvedly to ve společném prohlášení, které poskytly ČTK. Vláda by měla v pondělí projednat návrh na zavedení nového režimu v programu Antivirus, který umožní firmám přechodně neplatit sociální odvody za zaměstnavatele. Prodloužení programu do konce srpna podklady k návrhu pro vládu obsahují. Prohlášení společně vydaly Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. „Program Antivirus by měl být pro firmy dostupný po celou dobu současné situace i potenciální následné ekonomické recese. Mimo to, je to nástroj, který by měl mít stát k dispozici i v budoucnu pro řešení ekonomických problémů s cílem podpořit ekonomiku firem a udržet zaměstnanost,“ uvedly.

Program Antivirus vláda zavedla na pomoc firmám postiženým útlumem národní ekonomiky vyvolaným epidemií koronaviru a restriktivními opatřeními, které většina států zavedly proti šíření nákazy. V nynějším režimu A poskytuje firmám náhrady části mzdy pro lidi v karanténě či výdělku pracovníků uzavřených provozů, v režimu B připívá na mzdy při výpadku pracovníků či surovin, nebo poklesu poptávky. V novém režimu C by mohl stát odpustit sociální odvody a částku na zaměstnanost za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců. Dočasné zrušení placení pojistných odvodů by podle výzkumu Hospodářské komory mezi jejími členy pomohlo dvěma třetinám podniků ustát současnou krizi. Podnikatelským svazům se ale nelíbí, že nárok na odpuštění plateb mají mít jen nejmenší podniky do 50 zaměstnanců a týkat se má jen firem, které udržely 90procentní zaměstnanost a 90procentní objem mezd v porovnání s letošním březnem.

Antivirus měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května. Spolu s jeho prodloužením v režimu B a jeho fungováním v režimu C minimálně do konce srpna svazy žádají, aby si mohly firmy bez ohledu na velikost podle své situace mezi těmito dvěma režimy vybrat. V režimu C by program podle podnikatelů měl být připraven pomáhat např. i firmám, kterým se výnosy propadnou až ve třetím čtvrtletí. Strop výplat by se měl posunout na 1,6násobek průměrné mzdy, aby nebyly diskriminovány firmy, které dlouhodobě platí vyšší odvody a daně.

 

V Praze dne 24. května 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím zejména webů ČTK a Měšec)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články