Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Velká novela zákona o daních z příjmů, která nabyla účinnosti od 1. července 2017 z pohledu tuzemských rodin a OSVČ.

Stěžejní změny v oblasti daní z příjmů přináší legislativní novela zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), jež je součástí daňového balíčku 2017/2018, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 16. 6. 2017 pod č. 170/2017 Sb. a který vstoupil v účinnost právě dne 1. 7. 2017. Na tomto místě konstatujeme, že předmětem našeho článku jsou praktické poznatky pro naše klienty, nikoliv pak komplexní „legislativní anabáze“, která přijetí zákona provázela.

A. Úvod do problematiky: Nutno podotknout, že uvedená novela je po legislativně-technické stránce právním předpisem velice rozsáhlým. Obsahuje totiž 204 bodů změn a 22 bodů přechodných ustanovení! Některé změny se promítnou již pro zdaňovací období roku 2017 (např. právě zvýšení částek daňového zvýhodnění na dítě), některé až pro zdaňovací období započaté po účinnosti novely (např. pro fyzické osoby by se tyto změny použily až od roku 2018 - např. omezení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů).

Protože je naše společnost A.H.S. - ekonomický servis, s.r.o. velmi proklientsky zaměřená, soustředíme se v naší dnešní aktualitě (právě s ohledem na onu zmiňovanou rozsáhlost) pouze na dvě oblasti, a to na:

Daňové zvýhodnění na dítě (vyšší slevy na děti), resp. změny výdajových paušálů pro OSVČ.

V dnešním pojednáním se tak nebudeme „např.“ věnovat: Zavedení institutu nespolehlivé osoby, zrušení zvláštní úpravy pro společnosti bez právní subjektivity (dřívější sdružení) nebo úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku.

B. Vyšší slevy na děti: Jak již bylo řečeno výše, díky novele se zvyšuje finanční částka na druhé dítě, a to z 17.004,- Kč na 19.404,-Kč ročně) a třetí a další dítě (z 20.604,-Kč na 24.204,-Kč ročně) a současně se stanovuje, že daňový bonus už nebude možné uplatnit vůči příjmům z kapitálového majetku a příjmům z pronájmu. Změna výše slevy ovlivní výpočet mezd za měsíc červenec, poněvadž na druhé, třetí a další dítě se již musí využít nové částky (pro druhé dítě 1.617,-Kč, pro třetí a další dítě 2.017,-Kč). Změna částky je účinná retroaktivně, tj. se zpětnou účinností od 1. Ledna 2017, to znamená, že zaměstnanci, kterých se to týká, budou mít v rámci výpočtu ročního zúčtování daně nárok na vyrovnání slevy za první půlrok. Ti, kdo si podávají daňové přiznání sami, pak uplatní slevy v rámci celého roku v nové výši.

Praktická otázka: Kdy si polepší rodiny s jedním dítětem? Dosud jsme totiž hovořili o více dětech.

Vyšší čistý měsíční příjem nestoupne od červencové výplaty jednotlivcům, bezdětným párům a párům s jedním dítětem. Taktéž si však nepolepší rodiny s více dětmi, kde ani jeden z partnerů není výdělečně činný. Daňové zvýhodnění tak plní i důležitou motivační úlohu či funkci, protože nevýdělečně činní rodiče nemohou daňové zvýhodnění uplatnit. Od roku 2018 si polepší o 150 Kč měsíčně všechny rodiny s dětmi, neboť se u tuto finanční částku zvýší daňové zvýhodnění na první dítě.

C. Změna výdajových paušálů pro OSVČ: V rámci námi diskutovaného daňového balíčku se sice OSVČ s paušály vrátilo daňové zvýhodnění na dítě a sleva na manželku (resp. manžela), současně se však opět omezily výdajové paušály!

Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, se snižuje o 50 % na 1 milion korun. Paušál půjde využít i při vyšších příjmech, max. jím ale bude podnikatel moci uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. In concreto (konkrétně) se jedná o následující stropy:

- U 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč.
- U 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč.
- U 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč.
- U 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč.

Některé OSVČ na změnách přeci jenom mohou vydělat, řadu jiných to ale naopak může připravit až o statisíce korun ročně. Návrat zvýhodnění nemusí pomoci ani podnikatelům s dětmi, jelikož jej může uplatňovat jen jeden z rodičů. V řadě praktických případů tak zvýhodnění místo OSVČ uplatňoval její protějšek, jenž byl např. v pracovním poměru. Návrat zvýhodnění za cenu omezení paušálů se jim tak v konečném důsledku nemusí vyplatit, a to i když mají více dětí.

Kdo má třeba nižší příjmy a zvýhodnění nebo slevu na manželku hodlá uplatnit, může tak učinit už za zdaňovací období roku 2017. Součástí právní normy (rozuměj novely) je totiž i interporální (přechodné) ustanovení, dle kterého si podnikatelé budou moci za zdaňovací období 2017 vybrat, zda využijí novou právní úpravu, tj. tedy nižší strop pro výdaje a návrat zvýhodnění a slevy či derogovanou (minulou právní úpravu), tj. vyšší stropy a bez zvýhodnění a slevy.

Konečně souhlasíme samozřejmě s názorem, že: „Při výpočtu výhodnosti musíme nutně zvážit nejen úlevy v daních z příjmů, ale i výpočet zdravotního a sociální pojištění podnikatelů, který je navázán na výši daňového základu z podnikání a další slevy na daních z příjmů ho neovlivní. Pro rok 2018 již možnost volby nebude“ (Zdroj: Martínková Michaela, Změny dani z příjmů v průběhu roku 2017-In https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-zprijmu/zmeny-v-dani-z-prijmu-v-prubehu-roku-2017/).  

V Praze dne 1. 7. 2017

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články