Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  • 20.12.2023 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
Více informací najdete v našem kalendáři

Odčitatelné položky za rok 2019

1. Úvod: Vážení čtenáři, odčitatelné položky jsou částky, o které si lze snížit svůj vypočtený základ daně před tím, než to udělá 15% daň. Jestliže tedy dodáme FU potřebné informace, na daních můžeme zaplatit méně, a to naprosto legální cestou.

Odčitatelné položky se odečítají nejprve od základu daně, který tím sníží. A až posléze, z ponížené částky, se vypočítává 15% daň z příjmu.

2. Jaké jsou druhy odčitatelných položek?

A. Dary a bezúplatná plnění: Na zvýhodnění máte nárok v případě, že jste poskytli dar fyzickým osobám (FO), které např. poskytují zdravotní služby, školy nebo zařízení na ochranu opuštěných zvířat. Odpočet z daně se vás týká také v případě, že jste obdarovali právnickou osobu (PO), např. pořadatele veřejných sbírek. Za dar se považuje rovněž bezplatné darování krve či orgánu. Úhrnná hodnota daru přitom musí činit alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2 % vašeho základu daně. V součtu tak lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Veškeré dary musíte doložit potvrzením, nejlépe darovací smlouvou.

B. Penzijní připojištění: V případě, že máte sjednané penzijní připojištění se státním příspěvkem, můžete si z daňového základu odečíst až 24 000 Kč. Abyste ale měli nárok na odpočet v plné výši, musíte penzijnímu fondu zaplatit 36 000 Kč za rok, tj. tedy 3 000 korun měsíčně. Bude nutné mít potvrzení, které obdrží poplatník od penzijního fondu, které se zasílá automaticky.

C. Odpočet za životní připojištění: V případě, že máte sjednané penzijní připojištění se státním příspěvkem, můžete si z daňového základu odečíst až 24 000 Kč. Abyste ale měli právní nárok na odpočet v plné výši, musíte penzijnímu fondu zaplatit 36 000 Kč za rok, tedy 3 000 korun měsíčně. Je nutné disponovat potvrzením od penzijního fondu, které se zasílá automaticky.

D. Odpočet za úroky z hypotéky nebo poskytnutého úvěru ze stavebního spoření: Pakliže každý měsíc splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, pak si vaše domácnost může ze všech úvěrů odečíst úroky až do výše 300.000 Kč. Odečíst přitom můžete pouze zaplacené úroky, nikoliv splátky úvěru. Budete potřebovat potvrzení o výši zaplacených úroků od hypoteční banky nebo stavební spořitelny. Ty jej většinou zasílají v průběhu měsíce ledna.

E. Odpočet úhrady za vzdělání: Od základu daně si lze v tomto případě odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud je za Vás neplatil zaměstnavatel ani nebyly uplatněny jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Maximální výše odpočtu činí 10 000 Kč ročně. Občané se zdravotním postižením si mohou odečíst až 13 000 Kč a lidé s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč ročně.

3. Jaké jsou slevy na dani z příjmů fyzických osob?

A. Sleva na poplatníka: Tzv. základní sleva na dani činí 24 840 Kč. Právní nárok na ni má každý poplatník bez ohledu na délku trvání činnosti nebo druh příjmu. Slevu mohou uplatnit také důchodci pobírající starobní důchod.

B. Sleva na studenta: Pokud studujete, můžete uplatnit slevu na dani ve výši 4 020 Kč ročně.

C. Sleva na manžela/manželku: Výše slevy na dani na vyživovanou manželku nebo manžela činí 24 840 Kč ročně. Výše slevy na dani na vyživovanou manželku nebo manžela ZTP činí 49 680 Kč ročně. Slevu můžete uplatnit v případě, že žijete ve společné domácnosti a příjmy manžela/manželky nepřesahují 68 000 Kč za rok.

D. Sleva na dítě: Na první dítě můžete uplatnit daňové zvýhodnění 15 204 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a každé další dítě 24 204 Kč. Sleva na zdravotně postižené děti s průkazem ZTP/P je na první dítě 30 408 Kč ročně, na druhé dítě 38 808 Kč, na třetí a každé další dítě 48 408 Kč. Daňové zvýhodnění na dítě může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Finanční úřady obvykle vyžadují k daňovému přiznání také doložení čestného prohlášení druhého rodiče, že si slevu na děti neuplatňuje.

E. Školkovné: Za každé dítě lze uplatnit slevu ve výši max. 13 350 Kč. Sleva je vyšší než v předcházejícím roce, poněvadž se váže k minimální mzdě, která se zvyšovala. Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů vyživujících dítě, jestliže s dítětem žije ve stejné domácnosti.

V Praze dne 3. března 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím www.měšec.cz a www.finance.cz)

 

 

 

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články