Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.7.2024 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.7.2024 důchodové pojištění - splatná záloha za červen
  • 25.7.2024 spotřební daň - daňové přiznání za červen, daňové přiznání k uplatnění...
Více informací najdete v našem kalendáři

České podnikatelské subjekty by většinou uvítaly zavedení eura.

Vážení klienti, prezident České republiky není jediný, kdo opětovně otevřel diskusi o zavedení eura. Hlavním argumentem pro euro je přitom podle Petra Pavla exportní charakter ekonomiky.

Podle firem by zavedení eura v ČR usnadnilo obchod s eurozónou, která je podle statistik nejvýznamnějším partnerem pro tuzemské exportéry. Snížily by se rovněž finanční náklady na zajištění proti kurzovému riziku, které obchodní korporace pokládají za zbytečný náklad a administrativní zátěž. Podniky také očekávají, že členství v eurozóně by přineslo nižší úroky, a tím i dostupnější úvěry, což by mohlo podpořit investice. Jako rizikovou naopak vnímají společnou měnu z pohledu možného ručení za dluhy jiných států eurozóny. Toto zjištění vyplývá z empirického šetření společnosti Deloitte mezi českými firmami. “Z našeho výzkumu je patrné, že přijetí eura by bylo pro české společnosti bylo spíše přínosem. Samozřejmě jsou se zavedením společné měny spojená i rizika a jednorázové náklady, pozitiva daná větší integrací s evropským trhem a oproštěním od měnového rizika však jednoznačně převládají,“ sdělila k výsledkům průzkumu, do kterého se zapojily desítky společností, Kateřina Novotná z Deloitte.

Česká republika se zavázala přijmout společnou evropskou měnu ve smlouvě o přistoupení k Evropské unii. Žádný termín pro zavedení eura ale stanovený není. Ministerstvo financí a Česká národní banka očekávají, že letos by mohla ČR splnit čtyři z pěti kritérií pro vstup do eurozóny, nadále ale nebude plnit kritérium kurzové stability, které vyžaduje dvouleté členství v mechanismu směnných kurzů ERM II. Česká republika do ERM II zatím nevstoupila, odborníci ministerstva i centrální banka doporučují, aby v systému bylo pouze nezbytně dlouhou dobu před zavedením eura.

Základní principy zavádění eura by měly být:

1. Trvání smluv - právní kontinuita. Žádná smlouva nesmí být jednostranně vypovězena nebo změněna z důvodu zavedení eura.

2. Duální oběh – postupné stahování národní měny. Po určité kratší období bude možné platit českou korunou i eurem.

3. Přepočítací koeficient - schválí Rada Evropské unie a Evropská centrální banka zhruba půl roku před přijetím eura. Koeficient bude neměnný a závazný pro používání k přepočtů.

4. Ochrana spotřebitelů – zavedení eura nesmí poškodit spotřebitele. Ministerstvo financí bude sledovat a postihovat případy nesprávného zaokrouhlování cen, neoprávněného zdražování apod.

5. Předcházení inflačním tlakům a vnímané inflaci – zavedení eura nesmí vést k inflaci, a to ani subjektivně pociťované. K tomu bude např. sloužit dlouhodobý monitoring cen a období, po které bude povinné označování cen v českých korunách i eurech.

6. Minimalizace nákladů přechodu na euro – snaha o efektivní vynaložení prostředků nezbytných k přípravám na přijetí eura.

7. Komunikace – dlouhodobá informační kampaň. Každý občan či organizace bude mít v předstihu dostatek informací a bude mít možnost se obrátit na kompetentní instituce.

Zdroje:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ceske-firmy-by-vetsinou-uvitaly-zavedeni-eura-ukazal-pruzkum-deloitte/2509459;

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2520912.

V Praze dne 8. července 2024

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s poznámkami Ing. Karla Jezdinského)

Informační panel

15
Červenec
2024
Malé společnosti z EU získají možnost nebýt v České republice plátci DPH.

Milí čtenáři, malé firmy se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, které za kalendářní rok nepřekročí obrat dvou milionů korun, nově nebudou spadat do režimu plátců DPH.

8
Červenec
2024
České podnikatelské subjekty by většinou uvítaly zavedení eura.

Vážení klienti, prezident České republiky není jediný, kdo opětovně otevřel diskusi o zavedení eura. Hlavním argumentem pro euro je přitom podle Petra Pavla exportní charakter ekonomiky.

1
Červenec
2024
Zaměstnání Čechy baví, výplata ale nestačí.

Milí čtenáři, většinu Čechů jejich práce baví nebo naplňuje, víc než polovina také hodnotí své vztahy na pracovišti jako přátelské.

Zobrazit další články