Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Vláda schválila důchodovou reformu.

Milí čtenáři, vláda v úterý schválila důchodovou reformu.

1. Úvod: V té jsou řešeny prodlužování věku odchodu do důchodu nebo změny výpočtu nových důchodů. Zavádí rovněž minimální penzi. Nejméně by se tak mělo vyplácet 20 procent průměrné mzdy. Bez reformy by nebyl systém udržitelný, zdůraznil po jednání vlády premiér Petr Fiala. „Schodek důchodového rozpočtu neustále roste a v roce 2050 by dosáhl 350 miliard korun, pokud bychom nic neudělali. To je 5 procent HDP,“ uvedl premiér.

2. Důchodový věk má být stanovován transparentně: Navržená úprava naváže důchodový věk na věk dožití. Cílem je, aby pro budoucí generace byla udržována stejně dlouhá průměrná délka výplaty starobního důchodu jako je tomu v současné době, přibližně po dobu 21,5 let. „Informace o důchodovém věku budou každému známy při dosažení 50 let. Tedy vždy s dostatečným předstihem, aby lidé věděli, s čím mohou počítat,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Platí, že pro ročníky 1965 a starší se v oblasti důchodového věku žádné úpravy nenavrhují.

3. Novinkou bude taktéž rodinný vyměřovací základ, který ocení výchovu dětí a péči o závislé osoby. Na pečující osobu se pro potřeby výpočtu důchodu bude po dobu péče pohlížet tak, jako by pobírala průměrnou mzdu. Jestliže bude pečující také pracovat, jeho skutečný výdělek se k rodinnému vyměřovacímu základu přičte. Tento systém postupně nahradí výchovné. Platí ale, že výchovné zůstane každému, komu již bylo přiznáno.

4. Zaměstnanci v nejnáročnějších profesích mohou odejít dříve do důchodu: Na základě odborných analýz Ministerstva zdravotnictví byl stanoven okruh osob, které získají zvýhodnění formou snížení důchodového věku, a to na základě kategorizace rizik podle zákona o ochraně veřejného zdraví. S účinností od 1. ledna 2025 budou nad rámec již nyní vymezeného okruhu osob do tzv. náročných profesí doplněny:

• všechny osoby pracující na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4,

• osoby pracující na pracovištích s výskytem vybraných rizik kategorie 3 – celková fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem.

5. Zvýší se minimální procentní výměra všech důchodů: Reformou dojde i téměř ke zdvojnásobení min. výše základní a procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na částku odpovídající 20 % průměrné mzdy. U invalidního důchodu pro invaliditu druhého a prvního stupně půjde o poměrné snížení (polovina, respektive třetina), stejně tak u pozůstalostních důchodů (vdovské a vdovecké polovina, sirotčí 40 %).

6. Pracující senioři budou více zvýhodněni: Dalším opatřením je zvýhodnění práce v důchodu. „Reforma myslí i na zvýšení motivace lidí, kteří chtějí a mohou pracovat v seniorním věku. Právě na vrcholu své kariéry mají lidé trhu práce stále co nabídnout, zejména pak své bohaté celoživotní zkušenosti a expertízu. Profitovat pak mohou nejen oni sami v podobě dalšího příjmu, ale také třeba samotné firmy,“ prohlásil ministr Jurečka. Návrh předpokládá nahrazení trvalého zvyšování důchodů o malé částky snížením sazby pojistného o 6,5 % pro všechny starobní důchodce s výdělečnou činností. V případě OSVČ bude sníženo pojistné také o 6,5 %. Sazba pojistného placeného zaměstnavatelem zůstane zachována

Zdroje:

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/553294-zvysovani-veku-odchodu-do-duchodu-i-predcasne-penze-vlada-predstavi-reformu?campaignsrc=tn_clipboard;

https://www.denik.cz/ekonomika/duchodova-reforma-2024.html;

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-duchodova-reforma-zvyseni-veku-odchodu-do-penze-jurecka.A240430_054726_domaci_kop;

https://www.mpsv.cz/documents/20142/7095934/TZ_30_04_2024_Vl%C3%A1da+schv%C3%A1lila+d%C5%Afchodovou+reformu.pdf/647f201f-19a7-e620-675b-4086272d7696.

V Praze dne 6. května 2024

Mgr. Petr Jezdinský, právník (za použití výše uvedených pramenů)

 

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články