Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Ministerstvo financí předložilo návrh nového zákona o účetnictví.

Milí klienti, dle MF by měl české účetnictví přiblížit mezinárodní praxi, když klade větší důraz na zpracování účetní závěrky a menší na samotné účtování.

Ministerstvo návrh zveřejnilo po zapracování všech připomínek, kterých bylo celkově uplatněno 991. Nyní je tento návrh připraven k předložení k projednání v orgánech Legislativní rady vlády, aby mohl být následně předložen Poslanecké sněmovně.

Součástí legislativního návrhu je rovněž zrušení povinnosti vést účetnictví pro fyzické osoby a pro malé neziskové organizace. Návrh, který ministr financí Zbyněk Stanjura označil za jednu z priorit svého resortu pro zbytek volebního období, nyní projedná Legislativní rada vlády a následně ho dostane k posouzení kabinet. Podle Zbyňka Stanjury sice zákon o účetnictví není atraktivní politické téma, je ale žádoucí ho změnit, protože současná úprava vychází z 90. let. „Vedeme o tom dlouhou debatu se všemi profesními organizacemi a určitě to přinese moderní účetnictví do České republiky. Už to určitě po těch desítkách let potřebujeme,“ prohlásil ministr. „Hlavním úkolem moderního ‚finančního‘ účetnictví je věrně zobrazit ekonomickou situaci dané účetní jednotky a vytvářet prostor jak pro objektivní předvídání vývoje účetních jednotek v budoucnosti, tak pro hodnocení odpovědných orgánů a managementu za dosažené výsledky,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu zákona. Materiál se proto zaměřuje zejména na zpracování účetních výkazů obsažených v účetní závěrce, ne na účtování o konkrétních případech.

Návrh obsahuje nově vymezení prvků účetních výkazů, které jsou aktiva, dluhy, vlastní kapitál, výnosy a náklady. Dále definuje související pojmy, jako jsou pohledávky, deriváty a rezervy,“ sdělil certifikovaný auditor ze společnosti BDO Jiří Sedláček. V oblasti samotného účtování právní předpis podle jeho názoru nepřináší revoluční změny, spíš upravuje způsob účtování některých případů, jako jsou leasing či dotace, nebo zavádí novou metodu oceňování.

Nová právní norma by měla rovněž snížit administrativní zátěž spojenou s účetnictvím. V současnosti musí vést účetnictví fyzické osoby, jejichž roční příjmy dosahují 25 milionů korun. Tuto povinnost návrh zákona vypouští. Stejné uvolnění se má týkat i malých neziskových organizací, které nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají roční příjmy i úhrn aktiv nižší než tři miliony korun. Lidé i neziskové organizace se ale mohou rozhodnout dobrovolně účetnictví vést. Zmírnit by se měla taktéž kritéria, na základě kterých musí firmy povinně nechat účetní závěrku ověřit auditorem. V současné době se to týká podnikatelských subjektů, které plní nejméně dvě z kritérií hodnoty aktiv přes 40 milionů korun, ročního obratu přes 80 milionů korun a počtu zaměstnanců přesahujícího 50. Nově se limit hodnoty aktiv má zvýšit na 120 milionů korun a limit ročního obratu na 240 milionů korun.

Podle návrhu by měl zákon nabýt účinnosti od 1. ledna 2025. „Samotné ministerstvo financí v rámci vypořádání připomínek uvádí, že datum účinností zákona bude závislé na implementaci všech návazných předpisů, jako jsou prováděcí vyhlášky a ostatní změny navazujících zákonů,“ upozornil a uzavřel však Jiří Sedláček.

Více se můžete dozvědět na: https://www.bdo.cz/cs-cz/temata/business-sluzby-a-outsourcing/ucetnictvi/ceske-firmy-vyhlizi-novy-zakon-o-ucetnictvi,-prijit-ma-po-34-letech a samotný průběh legislativních prací můžete sledovat na: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCKKHGM1N/.

 

Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Advokátního deníku, ČTK a BDO)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články