Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.7.2024 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.7.2024 důchodové pojištění - splatná záloha za červen
  • 25.7.2024 spotřební daň - daňové přiznání za červen, daňové přiznání k uplatnění...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Od 1. ledna 2024 došlo ke zrušení registrační povinnosti u:

1.) Poplatníků daně z příjmů fyzických osob (OSVČ);

2.) Plátců daně z příjmů právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a;

3.) Plátců zajišťujících daň z příjmů.

Nicméně registrační povinnost zůstala zachována pouze pro poplatníky daně z příjmů právnických osob a pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnavatele), a to i tehdy, je-li daň z těchto příjmů vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pokud jste poplatníkem nebo plátcem, jehož registrace se ruší, nemusíte o zrušení registrace žádat. Vaše registrace bude automaticky zrušena ex lege (ze zákona) datem 1.1.2024. Jestliže se registrace ruší ze zákona, nebude správce daně o tomto zrušení registrace vydávat žádné daňové rozhodnutí. V případě potřeby můžete požádat svého místně příslušného správce daně o vydání potvrzení o skutečnostech obsažených ve spisu (na základě ustanovení § 67 odst. (3) daňového řádu), ve kterém správce daně potvrdí, že Vaše registrace byla zrušena. Jestliže zrušená registrace byla Vaší jedinou/poslední registrací, dojde tím zároveň ke zrušení Vašeho daňového identifikační čísla (DIČ), nicméně toto číslo (bez kódu „CZ“) můžete i nadále používat při identifikaci vůči správci daně.

Prameny a další doporučené zdroje:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace/zacinate-podnikat#:~:text=Ne%2C%20jako%20podnikatel%20se%20nov%C4%9B,z%20p%C5%99%C3%Adjm%C5%AF%20ze%20z%C3%A1visl%C3%A9%20%C4%8Dinnosti.;

https://www.kurzy.cz/zpravy/754106-od-ledna-se-rusi-vybrane-registrace-k-dani-z-prijmu/;

https://www.mesec.cz/aktuality/nove-podnikajici-osvc-uz-se-nebudou-muset-registrovat-na-financnim-uradu/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2023-12-17;

https://www.podnikatel.cz/aktuality/osvc-se-od-roku-2024-nebudou-muset-registrovat-na-bernaku-k-dani-z-prijmu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu.

V Praze dne 12. února 2024

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

15
Červenec
2024
Malé společnosti z EU získají možnost nebýt v České republice plátci DPH.

Milí čtenáři, malé firmy se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, které za kalendářní rok nepřekročí obrat dvou milionů korun, nově nebudou spadat do režimu plátců DPH.

8
Červenec
2024
České podnikatelské subjekty by většinou uvítaly zavedení eura.

Vážení klienti, prezident České republiky není jediný, kdo opětovně otevřel diskusi o zavedení eura. Hlavním argumentem pro euro je přitom podle Petra Pavla exportní charakter ekonomiky.

1
Červenec
2024
Zaměstnání Čechy baví, výplata ale nestačí.

Milí čtenáři, většinu Čechů jejich práce baví nebo naplňuje, víc než polovina také hodnotí své vztahy na pracovišti jako přátelské.

Zobrazit další články