Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 27.2.2024 spotřební daň - daňové přiznání za leden, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.2.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 28.2.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Od 1. ledna 2024 došlo ke zrušení registrační povinnosti u:

1.) Poplatníků daně z příjmů fyzických osob (OSVČ);

2.) Plátců daně z příjmů právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a;

3.) Plátců zajišťujících daň z příjmů.

Nicméně registrační povinnost zůstala zachována pouze pro poplatníky daně z příjmů právnických osob a pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnavatele), a to i tehdy, je-li daň z těchto příjmů vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pokud jste poplatníkem nebo plátcem, jehož registrace se ruší, nemusíte o zrušení registrace žádat. Vaše registrace bude automaticky zrušena ex lege (ze zákona) datem 1.1.2024. Jestliže se registrace ruší ze zákona, nebude správce daně o tomto zrušení registrace vydávat žádné daňové rozhodnutí. V případě potřeby můžete požádat svého místně příslušného správce daně o vydání potvrzení o skutečnostech obsažených ve spisu (na základě ustanovení § 67 odst. (3) daňového řádu), ve kterém správce daně potvrdí, že Vaše registrace byla zrušena. Jestliže zrušená registrace byla Vaší jedinou/poslední registrací, dojde tím zároveň ke zrušení Vašeho daňového identifikační čísla (DIČ), nicméně toto číslo (bez kódu „CZ“) můžete i nadále používat při identifikaci vůči správci daně.

Prameny a další doporučené zdroje:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace/zacinate-podnikat#:~:text=Ne%2C%20jako%20podnikatel%20se%20nov%C4%9B,z%20p%C5%99%C3%Adjm%C5%AF%20ze%20z%C3%A1visl%C3%A9%20%C4%8Dinnosti.;

https://www.kurzy.cz/zpravy/754106-od-ledna-se-rusi-vybrane-registrace-k-dani-z-prijmu/;

https://www.mesec.cz/aktuality/nove-podnikajici-osvc-uz-se-nebudou-muset-registrovat-na-financnim-uradu/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2023-12-17;

https://www.podnikatel.cz/aktuality/osvc-se-od-roku-2024-nebudou-muset-registrovat-na-bernaku-k-dani-z-prijmu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu.

V Praze dne 12. února 2024

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

26
Únor
2024
Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

19
Únor
2024
OSVČ mohou sledovat online svůj přehled pohledávek na pojistném.

Milí klienti, ČSSZ spustila 14.1.2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

12
Únor
2024
Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Zobrazit další články