Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Finanční správa může získat a využívat záznamy z policejních kamer, jen když je to nezbytné.

Vážení klienti, FS může získat a využít záznamy z policejních kamer jako důkaz v daňovém řízení jen v případech, kdy je to nezbytné pro správu daní a neexistuje jiný, šetrnější způsob.

Nejvyšší správní soud v Brně (dále i jako „NSS“) po zásahu Ústavního soudu revidoval původní rozsudek, za který letos v březnu dostal anticenu Velkého bratra pro největšího "úředního slídila". Organizace Iuridicum Remedium, která uděluje anticenu Velký bratr, se obávala, že rozhodnutí NSS otevře prostor pro další rozsáhlé zásahy do soukromí občanů České republiky. Postoj NSS ale po nálezu Ústavního soudu doznal změn. Původně NSS totiž došel k názoru, že finanční úřad měl právo požadovat data ze silničních kamer provozovaných Policií České republiky v systému tzv. automatické kontroly vozidel. Podle ústavních soudců se však NSS nevypořádal se všemi námitkami muže, kterého se sporný postup týkal. Finanční správa se snažila prostřednictvím záznamů z kamer zpochybnit údaje v knize jízd, která byla podkladem pro nárok na odpočet daně z titulu pořízení a užití vozidla pro komerční účely. „Správce daně nebyl oprávněn záznamy od Policie ČR vyžadovat a použít je jako důkazní prostředek v daňovém řízení, jelikož nešlo o údaje nezbytné pro správu daní,“ uvádí se aktuálně v rozsudku.

Knihu jízd lze zpochybnit i bez její konfrontace se záznamy z policejních kamer. Využití záznamů se sice může jevit jako vhodné, avšak není podle NSS nezbytné, což jsou dvě rozdílné kategorie. „Nezbytnost jakožto vyšší standard ochrany má zaručit, že do práv subjektů bude zasahováno, jen není-li tu jiná možnost, jak informace, které mohou býti osobními údaji, získat,“ konstatoval NSS. Finanční správa se bude konkrétním případem zabývat znovu. „V dalším řízení bude na daňových orgánech, aby nárok stěžovatele na odpočet daně znovu posoudily a užívání stěžovatelova automobilu pro jeho podnikatelskou činnost případně zpochybnily jiným způsobem. NSS nijak nepředjímá, jak daňové orgány v dalším řízení rozhodnou,“ doplnil a uzavřel Nejvyšší správní soud.

 

V Praze dne 22 ledna 2024

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím NSS, Právního prostoru a ČTK)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články