Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.7.2024 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.7.2024 důchodové pojištění - splatná záloha za červen
  • 25.7.2024 spotřební daň - daňové přiznání za červen, daňové přiznání k uplatnění...
Více informací najdete v našem kalendáři

Pozor na změny záloh u OSVČ u sociálního a zdravotního pojištění

Vážení klienti, na drobné živnostníky, kteří platí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, se již od ledna dotýká řada změn. V letošním roce se jim totiž zálohy zvednou výrazně více, a to především u sociálního pojištění.

1. Sociální pojištění: Při výpočtu minimálních záloh na sociální pojištění se vychází z průměrné mzdy, která pro rok 2024 činí 43 967 Kč. Minimální vyměřovací základ představuje 30 procent průměrné mzdy, to jest tedy 13 191 Kč. Minimální zálohy na sociální pojištění poté vychází na 29,2 pct minimálního vyměřovacího základu, což je 3 852 Kč. Jinými slovy: drobní živnostníci, jejichž hrubý zisk nepřesahuje průměrnou mzdu, zaplatí na zálohách o 908 korun měsíčně víc než loni. Až do konce loňského roku platilo, že zálohy na sociální pojištění se měnily až po podání přehledu. Avšak od letošního roku platí pro sociální pojištění stejná pravidla jako pro zdravotní pojištění. Nově tedy platí, že v případě, pokud je měsíční vyměřovací základ nižší, než je minimální měsíční vyměřovací základ v dalším kalendářním roce, je od prvního kalendářního měsíce nového kalendářního roku až do měsíce, kdy bude nebo by měl být podán přehled o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné za předchozí kalendářní rok, stanovena minimální výše měsíčního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro daný rok. Platí tak stejný systém jako u zdravotního pojištění. OSVČ hlavní, které mají zálohy nižší než 3 852 Kč, je tak musí změnit na tuto finanční částku už nyní v lednu.

2. Zdravotní pojištění: Od ledna budou osoby samostatně výdělečně činné hradit měsíčně 2 968 Kč (13,5 % z poloviny prům. mzdy, což je 21 983 Kč). Pro placení zdravotním pojišťovnám platí, že se zvýšené pojistné hradí od počátku nového roku. Zálohy fungují zpětně, takže novou sazbu OSVČ uhradí zdravotní pojišťovně již v únoru. Splatnost minimální zálohy je vždy do osmého dne následujícího měsíce.

3. Paušální daň v 1. pásmu: Od letošního roku se pak příjmový limit zvedá na dva miliony korun ročně a jsou utvořena tři pásma paušální daně. U všech tří pásem dochází k navýšení, nejvýraznějšímu ale v tom prvním pro OSVČ s nižšími příjmy. Ti, kteří fungují v paušálním režimu neodevzdávají (vyjma daňového přiznání) ani přehledy České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Na druhou stranu tito živnostníci ztrácejí možnost uplatňovat slevy na dani, daňová zvýhodnění a „nezajímají“ je ani nezdanitelné položky. Paušální odvod se nadále skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun měsíčně. V roce 2024 tak paušální daň v 1. pásmu vyšplhá až na 7 498 korun měsíčně (4 430 navýšené sociální pojištění, 2 968 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů).

 

Odborné zdroje:

https://www.businessinfo.cz/clanky/zivnostnici-si-priplati-minimalni-zalohy-na-socialni-pojisteni-vyrazne-narostou/#:~:text=V%20p%C5%99%C3%Adpad%C4%9B%20minim%C3%A1ln%C3%Adch%20z%C3%A1loh%20to,ze%20spole%C4%8Dnosti%20Mazars%20Gabriela%20Ivanco;

https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/socialni-a-zdravotni-pojisteni/;

https://www.podnikatel.cz/aktuality/osvc-nezapomente-zmenit-zalohu-na-zdravotni-a-nove-i-socialni-pojisteni/.

 

V Praze dne 8. ledna 2024

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

15
Červenec
2024
Malé společnosti z EU získají možnost nebýt v České republice plátci DPH.

Milí čtenáři, malé firmy se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, které za kalendářní rok nepřekročí obrat dvou milionů korun, nově nebudou spadat do režimu plátců DPH.

8
Červenec
2024
České podnikatelské subjekty by většinou uvítaly zavedení eura.

Vážení klienti, prezident České republiky není jediný, kdo opětovně otevřel diskusi o zavedení eura. Hlavním argumentem pro euro je přitom podle Petra Pavla exportní charakter ekonomiky.

1
Červenec
2024
Zaměstnání Čechy baví, výplata ale nestačí.

Milí čtenáři, většinu Čechů jejich práce baví nebo naplňuje, víc než polovina také hodnotí své vztahy na pracovišti jako přátelské.

Zobrazit další články