Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 27.2.2024 spotřební daň - daňové přiznání za leden, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.2.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 28.2.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Minimální mzda se od 1. ledna 2024 zvyšuje na částku 18.900,- Kč.

Vážení klienti, minimální mzda se s účinností od 1. 1. 2024 zvyšuje na částku 18 900 Kč. Zvyšuje se rovněž tzv. zaručená mzda od roku 2024, avšak pouze u vybraných skupin prací.

Co je to minimální mzda a její pravidla zakotvuje ustanovení § 111 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. De facto je to nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovním poměru. Její výši stanoví vláda nařízením č. 567/2006 Sb., zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku (s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen). V roce 2023 činila minimální mzda 17 300 Kč, od roku 2024 se zvyšuje na částku 18 900 Kč.

Skupina prací

Nejnižší úrovně minimální mzdy § 111 ZP a zaručené mzdy § 112 ZP podle délky stanovené týdenní pracovní doby od 1. 1. 2024

v Kč za měsíc

v Kč za hodinu

Příklady

úvazek 40 hod/týdně

úvazek 40 hod/týdně

Pracovní pozice zaměstnanců

1

18 900

112,50 Kč

Pomocnice v kuchyni, šička, uklízečka a další nekvalifikované práce

2

19 500

116,10 Kč

Pomocný dělník, popelář, sanitář, ochranka, řidič osobních aut, kuchař jednoduchých jídel, pokojská

3

21 300

126,80 Kč

Zedník, klempíř, instalatér, elektrikář, kadeřník, pokladní, číšník, účetní, fakturant

4

21 800

129,80 Kč

Zdravotní sestra, průvodce či tlumočník, veškerá agenda kolem mezd, kuchař specialista

5

24 100

143,30 Kč

Řidič autobusu, dispečer, záchranář, mzdový účetní, daňový expert, učitel ve školce

6

26 600

158,20 Kč

Obchodní mezinárodní vztahy, tvorba cen, organizace prodeje, programátor a správce sítě, tvůrce IT systémů

7

29 400

174,70 Kč

Finanční expert, expert na marketing, expert IT, vyučují na VŠ, lékař, zubař, farmaceut

8

37 800

225,00 Kč

Finanční a obchodní ředitel, makléř na finančním a kapitálovém trhu, náročné tvůrčí systémové práce

Zdroj: https://money.cz/novinky-a-tipy/mzdy-a-personalistika/minimalni-mzda-a-urovne-zarucene-mzdy-od-1-1-2024/#:~:text=Jej%C3%AD%20v%C3%BD%C5%A1i%20stanov%C3%AD%20vl%C3%A1da%20na%C5%99%C3%Adzen%C3%Adm,na%20%C4%8D%C3%A1stku%2018%20900%20K%C4%8D, vlastní zpracování, 2023

Prameny:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

https://money.cz/novinky-a-tipy/mzdy-a-personalistika/minimalni-mzda-a-urovne-zarucene-mzdy-od-1-1-2024/#:~:text=Jej%C3%AD%20v%C3%BD%C5%A1i%20stanov%C3%AD%20vl%C3%A1da%20na%C5%99%C3%Adzen%C3%Adm,na%20%C4%8D%C3%A1stku%2018%20900%20K%C4%8D;

Další doporučeně zdroje:

https://www.behounek.eu/l/zvyseni-minimalni-mzdy/;

https://www.mpsv.cz/documents/20142/4552532/TZ_Novinky+od+1.1.2024_MPSV+%281%29.pdf/2a1b131a-5c2a-6feb-b250-953e4690b89e;

https://www.penize.cz/mzda-a-plat/441664-minimalni-mzda-a-zarucena-mzda-2024-ministr-jurecka-ma-navrh-pro-vladu.

 

V Praze dne 25. prosince 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

26
Únor
2024
Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

19
Únor
2024
OSVČ mohou sledovat online svůj přehled pohledávek na pojistném.

Milí klienti, ČSSZ spustila 14.1.2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

12
Únor
2024
Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Zobrazit další články