Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 27.2.2024 spotřební daň - daňové přiznání za leden, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.2.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 28.2.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Jednoduchý přehled nových sazeb DPH od 1. ledna 2024

Vážení klienti, v dnešní aktualitě Vám přinášíme přehled nejdůležitějších změn v problematice daně z přidané hodnoty, resp. v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, které nastanou od 1.1.2024.

1. Úvod: Nulová sazba DPH na knihy jde sice na 0%, nicméně sazba DPH se „např.“ u ubytovacích, stravovacích a fitness služeb posouvá (zvyšuje) na 12% (viz níže), což není dobré pro místní (lokální) gastronomické a ubytovací služby, fitka, resp. místní ekonomiku atd.:

2. Zvýšení DPH z 10 % na 12 %:

- léky a část farmaceutických výrobků,

- vodné a stočné,

- teplo,

- pravidelná doprava cestujících,

- ubytovací služby,

- stravovací služby (bez točeného piva),

- vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven a podobně,

- bezlepkové výrobky,

- časopisy a noviny.

3. Snížení DPH z 15 % na 12 %:

- potraviny (bez nápojů),

- farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky,

- stavební práce,

- dětské sedačky do automobilů,

- pohřební služby.

4. Zvýšení DPH z 10 % na 21 %:

- točené pivo,

- úklidové práce v domácnostech,

- opravy obuvi, kožených výrobků a kol,

- kadeřnické a holičské služby a sauny,

- půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin a podobně.

5. Zvýšení DPH z 15 % na 21 %:

- nápoje,

- sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu,

- služby autorů a výkonných umělců,

- řezané květiny,

- palivové dřevo.

Prameny:

https://www.penize.cz/dph/442212-zmeny-dph-prehledne-kompletni-seznam;

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/dph-u-stravovacich-a-ubytovacich-sluzeb/;

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/investice-do-nemovitosti-z-pohledu-zakona-o-dph/;

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/sazby-dph-od-1-1-2024/.
 

V Praze dne 11. prosince 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím vlastních poznatků, webu peníze.cz a portálu Pohoda)

Informační panel

26
Únor
2024
Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

19
Únor
2024
OSVČ mohou sledovat online svůj přehled pohledávek na pojistném.

Milí klienti, ČSSZ spustila 14.1.2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

12
Únor
2024
Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Zobrazit další články