Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 27.2.2024 spotřební daň - daňové přiznání za leden, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.2.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 28.2.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

1.) Možnost účtování v cizí měně: firmy budou moci vést účetnictví v cizí měně, tj. možnost účtovat v eurech, amerických dolarech, britské libře od 1. ledna 2024. Tato možnost se týká podnikatelských subjektů, které mají většinu transakcí v dané cizí měně.

2.) Zaměstnanecké benefity: U vymezených daňových benefitů bude zavedeno souhrnné zastropování na úrovní poloviny průměrné mzdy. V roce 2024 by měly benefity nepodléhat zdanění do fin. částky 21.983,- Kč. Při rozpočítání by tak na měsíc mohli mít s osvobozením od daně k platu či mzdě navíc nepeněžité bonusy maximálně za 1.832 korun.

3.) Ponechání 100 procent výnosů daně z nemovitostí obcím:

- Sazba daně se zvýší o 1,8 násobek;

- Veškerý výnos daně z nemovitých věcí ale zůstane obcím, stát na ní nebude mít podíl;

- Výměnou za navýšení daně z nemovitých věcí dojde v rámci rozpočtového určení daní k adekvátnímu přerozdělení příjmů u sdílených daní mezi státním rozpočtem a obcemi ve prospěch státu (10 mld. Kč);

- Obcím se dává pravomoc, aby mohly pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady) zavést místní koeficient 0,5, tj. eliminovat u těchto pozemků zvýšení daně z nemovitých věcí.

4.) DPH: Místo dvou snížených sazeb 10 a 15 procent se zavádí jedna 12procentní daň. Některé položky, které doposud byly ve snížené sazbě, se přesouvají do základní, 21procentní sazby, a to řezané květiny, kadeřnické služby, točené pivo, oprava obuvi, palivové dříví nebo odvoz odpadu. Tištěné noviny budou daněny 12 procent sazbou DPH, stejně jako časopisy. Menstruační potřeby, palivové dřevo, kojenecká voda, pleny nebo minerální voda zůstávají ve vyšší sazbě DPH 21 procent.

5.) Snížení státní podpory u stavebního spoření: Státní podpora stavebního spoření se sníží na max. 1.000,- Kč za rok. Změna platí u stávajících i nových smluv.

6.) Zdražení dálniční známky: Dojde ke zvýšení ceny dálniční známky ze stávajících 1.500,- Kč na rok na 2.300,- Kč za rok. Cena dálniční známky bude pravidelně valorizována. Nově se zavádí možnost jednodenní známky. Obce obdrží více peněžních prostředků z pokut za přetížení kamionů, místo dosavadních 15 pct budou mít 30 procent. Mýtné bude také nově zohledňovat emisní třídu vozu.

7.) Zvýšení daně z příjmu u korporátní daně: Daň se zvyšuje z 19 na 21%.

8.) Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance – vláda znovuzavede nemocenské pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0, 6 procenta.

9.) Zrušení nebo snížení daňových úlev z příjmů fyzických osob:

- Sleva na dani na manželku, jež se nově omezí pouze na manžela nebo manželku pečující o dítě do tří let;

- Dochází ke zrušení školkovného i zrušení slevy na dani na studenta;

- Zrušuje se osvobození nepeněžitých benefitů zaměstnanců a zrušení osvobození nadlimitních stravenek.

10.) Odvodová zátěž: Odvodová zátěž OSVČ se zvýší z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy. Zároveň by osoby samostatně výdělečně činné měly platit nejméně 55 procent namísto současných 50 procent základu daně. Prošlo i zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce.

Zdroje:

https://www.e15.cz/konsolidacni-balicek-vlady-2023-obsah;

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-prehledne-dane-poplatky-odvody-senat-schvalil-konsolidacni-balicek-239474.

 

V Praze dne 27. listopadu 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

26
Únor
2024
Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

19
Únor
2024
OSVČ mohou sledovat online svůj přehled pohledávek na pojistném.

Milí klienti, ČSSZ spustila 14.1.2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

12
Únor
2024
Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Zobrazit další články