Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Český zákoník práce chrání zaměstnance, i když má smlouvu podle cizího práva.

Vážení klienti, ÚS potvrdil verdikt, podle kterého zák. práce chrání zahraniční pracovníky v ČR i za situace, kdy je smlouva se zaměstnavatelem po vzájemné dohodě uzavřená podle práva jiného státu.

Rozsudek nedávno vynesl velký senát Nejvyššího soudu (dále i jako NS“). Následnou ústavní stížnost americké rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), jíž se spor týkal, nyní ústavní soudci odmítli - viz usnesení v databázi soudu.

Stanice dlouhodobě uzavírala smlouvy se zaměstnanci podle práva Spojených států amerických a federálního distriktu hlavního města Washingtonu (Washington D. C.). NS loni na základě sporu stanice s propuštěným zaměstnancem dospěl k závěru, že při rozvázání pracovního poměru nesmí být pracovník v důsledku volby „rozhodného práva“ podle Římské úmluvy zbaven ochrany, kterou mu poskytují závazná ustanovení českého zákoníku práce. Jedná se zejména o obsahové náležitosti výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a stanovené výpovědní důvody. České právo klade na zdůvodnění výpovědi vyšší nároky než americké. Stanice reagovala ústavní stížností. „Není důvodu pro to, aby rozvázání pracovního poměru zaměstnance vykonávajícího práci v ČR uzavřeného mezi dvěma cizozemci, navíc v situaci, kdy obě osoby, zaměstnanec i zaměstnavatel, jsou subjekty ze stejné země, bylo posuzováno podle práva České republiky,“ konstatovalo se v ústavní stížnosti. Podle ústavních soudců se sice NS odchýlil od starší judikatury, učinil to však předpokládaným způsobem, tedy prostřednictvím velkého senátu, a s řádným odůvodněním. „Snížení dosažené úrovně ochrany základních práv a svobod nelze připustit ani ve věci s mezinárodním prvkem,“ doplnili ústavní soudci.

Česká justice se konkrétně zabývala případem cizince, který z Prahy pracoval pro Radio Farda, íránskou pobočku RFE/RL. V roce 2019 dostal výpověď, a to kvůli údajnému znevážení nadřízeného a rozesílání hromadných e-mailů. Rádio v tom spatřovalo porušení firemních zásad. U Obvodního soudu pro Prahu 10 se muž domáhal určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Se žalobou zprvu neuspěl. Po zásahu odvolacího Městského soudu v Praze však obvodní soud žalobě vyhověl. Aplikoval český zákoník práce (pozn. zákon č. 262/2006 Sb.) a uvedl, že výpověď je velmi neurčitá a obecná a že sporný hromadný e-mail nelze považovat za natolik závažné porušení povinnosti, aby odůvodňoval rozvázání pracovního poměru. Poté rozsudek potvrdil městský soud, následovalo dovolání k nejvyšší instanci. Nejvyšší soud dovolání dílem odmítl, dílem zamítl. Poukázal na skutečnost, že americké (federální) právo umožňuje zaměstnavateli dát pracovníkovi výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, poskytuje tedy zaměstnanci nižší standard ochrany při rozvázání pracovního poměru.

V Praze dne 16. října 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webů Právního prostoru a České justice)

 

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články