Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 27.2.2024 spotřební daň - daňové přiznání za leden, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.2.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 28.2.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. ledna 2020 odstartovala elektronická neschopenka.

1. Úvod: Vážení klienti a čtenáři tzv. elektronická neschopenka má ulevit zaměstnavatelům, lékařům i zaměstnancům.

Cílem tohoto článku není napsání vyčerpávající rigorózní práce, ale podat zaměstnavatelům i zaměstnancům praktický přehled.

2. Co znamená tzv. eNeschopenka? Systém tzv. eNeschopenek znamená nahrazení stávajícího několik desítek let starého pětidílného papírového formuláře elektronickou komunikací mezi lékaři, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení.

Projekt samotný se v praxi týká téměř 22 tisíc poskytovatelů zdravotních služeb, 280 tisíc zaměstnavatelů a 4,5 miliónů pojištěnců.

3. Co se změní pro pacienty (zaměstnance)? Zaměstnanci/pacienti již nebudou muset nést papírovou neschopenku zaměstnavateli. Informace, které vyplní lékař, se odešlou ČSSZ a zaměstnavatelé je budou mít k dispozici. Pacient nebude muset řešit nic dalšího a v klidu se léčit doma. Zaměstnanec je však povinen podle zákoníku práce neprodleně svému zaměstnavateli oznámit (telefonicky či e-mailem), že u něj nastala překážka v práci – pracovní neschopnost. Stejně tak jako dnes by to měl učinit, jakmile odchází místo výkonu práce k lékaři.

4. Co se změní pro lékaře? Lékaři nebudou muset vypisovat ručně celou neschopenku. Na základě rodného čísla pacienta se jim formulář vyplní sám. Lékaři vyplní pouze diagnózu, datum začátku neschopnosti. Pacientovi jen vytisknou papír, na který napíšou termín další prohlídky.

5. Co se změní pro zaměstnavatele? Zaměstnavatelé se o pracovní neschopnosti dozvědí de facto ihned. Informovat se o ní můžou hned několika způsoby – automatizovaně prostřednictvím svého mzdového/personálního softwaru, a/nebo prostřednictvím datové schránky, kde budou mít podrobnější zprávu, případně prostřednictvím emailu, ve kterém kvůli ochraně osobních údajů budou informace stručnější, a dále též přímo na ePortálu ČSSZ s využitím k tomu vytvořených on-line služeb.

6. Jaké nové povinnosti má zaměstnavatel? V případě pracovní neschopnosti zaměstnance trvající déle než 14 kalendářních dnů bude zaměstnavatel povinen poslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení neprodleně a opět výhradně elektronicky formulář nazvaný „Příloha k žádosti o dávku“. Jeho obsahem bude vedle údajů pro výpočet nemocenského nově také údaj o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny. Nemocenské se v souladu s legislativní novelou vyplácí zaměstnanci stejným způsobem jako mzda, plat nebo odměna, ledaže zaměstnanec požádá o jiný způsob výplaty. Osobě samostatně výdělečné činné, která je nemocenského pojištění účastna fakultativně (dobrovolně), bude nemocenské zasláno na stejný účet, z něhož hradí pojistné. Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec nebo OSVČ zasílá příslušné OSSZ rovněž na tiskopisu, a to buď elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/, resp. https://www.cssz.cz/eneschopenka) nebo poštou. Po ukončení dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel příslušné OSSZ zasílat dále hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského. Zaměstnavateli naopak odpadá povinnost přijmout od zaměstnance doklady potřebné k výplatě nemocenského a předávat je dále OSSZ (zdroj: http://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/od-ledna-startuji-eneschopenky).

7. Otázky a odpovědi: Odpovědi na otázky ze strany České správy sociálního zabezpečení mohou zaměstnavatelé nalézt na: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/nejcastejsi-dotazy-zamestnavatelu-k-eneschopence/.

8. Praktický postup „Krok za krokem“ je k dispozici na: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/eneschopenka-informace-pro-zamestnavatele/.

9. eNeschopenka v programech POHODA a PAMICA: Návod na obsluhu lze dohledat na: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/mzdy-a-prace/eneschopenka-v-programech-pohoda-a-pamica/.

10. Kde mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci nalézt zevrubnější informace? Veškeré další (rozšiřující) informace je možné najít na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka.

 

V Praze dne 3. ledna 2020

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím MPSV, ČSSZ a Právního prostoru)

Informační panel

26
Únor
2024
Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

19
Únor
2024
OSVČ mohou sledovat online svůj přehled pohledávek na pojistném.

Milí klienti, ČSSZ spustila 14.1.2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

12
Únor
2024
Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Zobrazit další články