Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 20.7.2024 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
  • 20.7.2024 důchodové pojištění - splatná záloha za červen
  • 25.7.2024 spotřební daň - daňové přiznání za červen, daňové přiznání k uplatnění...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. srpna nabyla účinnosti novela zákona o spotřebních daních.

Dnem 1.8.2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 286/2022 Sb., kterým se mění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 234/2023 Sb. Důvodová zpráva přibližuje, že hlavním účelem této relativně krátké novely bylo navrácení systému zdanění motorové nafty a jejích přímých substitutů do původního stavu v dřívějším termínu, než původně předpokládal zákon č. 286/2022 Sb. Ten k 1. 10. 2022 prodloužil dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty o 1,50 Kč/l, tj. z původních 9,95 Kč/l na 8,45 Kč/l. Jednalo se tehdy o reakci na tehdejší národohospodářskou situaci, která měla řadu negativních dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, kdy přetrvávající vysoké ceny pohonných hmot, především motorové nafty, vedly k narůstajícím nákladům subjektů působících zejména v dopravním sektoru a měly potenciál promítnout se i do zvyšování cen dalšího zboží. Explicitně přitom stanovil, že k ukončení tohoto dočasného režimu dojde k 31. 12. 2023 a sazby daně z motorové nafty vzrostou na původní úroveň 9,95 Kč/l k 1. 1. 2024.

Situace se ovšem měla razantně změnit v první polovině roku 2023, kdy ceny této komodity měly pro konečného spotřebitele v České republice výrazně poklesnout. Veřejné rozpočty se naproti tomu měly dostat do stavu, kdy byla potřebná jejich co nejrychlejší konsolidace. Proto se, za těchto okolností, dle zákonodárce uvolnil prostor pro navýšení sazby spotřební daně z motorové nafty na její původní úroveň v dřívějším než původně předpokládaném termínu. S účinností aktuálního právního předpisu tak došlo k dřívějšímu (k 1. srpnu 2023) než původně plánovanému (k 1. lednu 2024) navýšení sazby spotřební daně těchto komodit z 8 450 Kč/1 000 litrů zpět na 9 950 Kč/1 000 litrů, přičemž zákonodárce tento krok vysvětluje snahou přispět ke konsolidaci veřejných rozpočtů v době, kdy již dočasně snížená sazba spotřební daně z motorové nafty nemá své opodstatnění.

V tomto ohledu lze taktéž odkázat – co se týče i ekonomických podnětů - na článek České tiskové kanceláře na webu: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2395823.
 

V Praze dne 28. srpna 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Právního prostoru)

Informační panel

15
Červenec
2024
Malé společnosti z EU získají možnost nebýt v České republice plátci DPH.

Milí čtenáři, malé firmy se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, které za kalendářní rok nepřekročí obrat dvou milionů korun, nově nebudou spadat do režimu plátců DPH.

8
Červenec
2024
České podnikatelské subjekty by většinou uvítaly zavedení eura.

Vážení klienti, prezident České republiky není jediný, kdo opětovně otevřel diskusi o zavedení eura. Hlavním argumentem pro euro je přitom podle Petra Pavla exportní charakter ekonomiky.

1
Červenec
2024
Zaměstnání Čechy baví, výplata ale nestačí.

Milí čtenáři, většinu Čechů jejich práce baví nebo naplňuje, víc než polovina také hodnotí své vztahy na pracovišti jako přátelské.

Zobrazit další články