Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. srpna nabyla účinnosti novela zákona o spotřebních daních.

Dnem 1.8.2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 286/2022 Sb., kterým se mění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 234/2023 Sb. Důvodová zpráva přibližuje, že hlavním účelem této relativně krátké novely bylo navrácení systému zdanění motorové nafty a jejích přímých substitutů do původního stavu v dřívějším termínu, než původně předpokládal zákon č. 286/2022 Sb. Ten k 1. 10. 2022 prodloužil dočasné snížení spotřební daně z motorové nafty o 1,50 Kč/l, tj. z původních 9,95 Kč/l na 8,45 Kč/l. Jednalo se tehdy o reakci na tehdejší národohospodářskou situaci, která měla řadu negativních dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, kdy přetrvávající vysoké ceny pohonných hmot, především motorové nafty, vedly k narůstajícím nákladům subjektů působících zejména v dopravním sektoru a měly potenciál promítnout se i do zvyšování cen dalšího zboží. Explicitně přitom stanovil, že k ukončení tohoto dočasného režimu dojde k 31. 12. 2023 a sazby daně z motorové nafty vzrostou na původní úroveň 9,95 Kč/l k 1. 1. 2024.

Situace se ovšem měla razantně změnit v první polovině roku 2023, kdy ceny této komodity měly pro konečného spotřebitele v České republice výrazně poklesnout. Veřejné rozpočty se naproti tomu měly dostat do stavu, kdy byla potřebná jejich co nejrychlejší konsolidace. Proto se, za těchto okolností, dle zákonodárce uvolnil prostor pro navýšení sazby spotřební daně z motorové nafty na její původní úroveň v dřívějším než původně předpokládaném termínu. S účinností aktuálního právního předpisu tak došlo k dřívějšímu (k 1. srpnu 2023) než původně plánovanému (k 1. lednu 2024) navýšení sazby spotřební daně těchto komodit z 8 450 Kč/1 000 litrů zpět na 9 950 Kč/1 000 litrů, přičemž zákonodárce tento krok vysvětluje snahou přispět ke konsolidaci veřejných rozpočtů v době, kdy již dočasně snížená sazba spotřební daně z motorové nafty nemá své opodstatnění.

V tomto ohledu lze taktéž odkázat – co se týče i ekonomických podnětů - na článek České tiskové kanceláře na webu: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2395823.
 

V Praze dne 28. srpna 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Právního prostoru)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články