Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 26.6.2024 spotřební daň - daňové přiznání za květen, daňové přiznání k uplatnění...
  • 26.6.2024 spotřební daň - splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
  • 26.6.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Legislativní novinky z daňové a mzdové oblasti v roce 2020

Úvod: Vážení čtenáři, v této aktualitě Vám přinášíme souhrn legislativních novinek, které očekáváme v roce 2020.

1. DPH

Podmínky pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu EU:

A. aby bylo dodání zboží osvobozeno, musí být příjemce zboží registrován k DPH v jiném členském státě (je potřeba ověřit DIČ (VAT) odběratele, že je registrován k DPH), ověření lze provést v systému VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs),

B. zboží musí být přepraveno do jiného členského státu:

2. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

3. Daň z nabytí nemovitých věcí

Od 1. 11. 2019 je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí bytu v rodinném domě do 5ti let od kolaudace. Dosud byly osvobozeny pouze byty v bytovém domě.

4. Osvobození od daně z nemovitých věcí

Od roku 2020 budou od daně z nemovitých věcí osvobozeny pozemky, na kterých se nacházejí vybrané ekologicky významné prvky. Jedná se tak např. o skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady.

5. Elektronická evidence tržeb (EET)

Od května 2020 bude EET rozšířena i na podnikatele spadající do 3. a 4. Fáze, pakliže nedojde díky ústavní stížnosti podané k Ústavnímu soudu ke zrušení zákona. Bude se jednat např. o zemědělství, stavebnictví, administrativní činnosti, řemeslné činnosti atd.

Podnikatelé, jenž budou nově spadat do režimu EET, budou mít možnost si za rok 2020 uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to do výše 5 000 Kč.

Menší podnikatelé budou moci tržby evidovat offline pomocí vystavování účtenek z bloku, které si vyzvednou na finančním úřadě. Následně na konci pracovní doby (na konci dne) pak podnikatel zaeviduje do speciálního formuláře data o výši tržeb a počtu vydaných a stornovaných účtenek. Tento formulář následně na konci čtvrtletí zašle na finanční úřad.

Toto se ovšem týká pouze malých podnikatelů, jejichž roční příjem v hotovosti nesmí přesáhnout 600 000 Kč. Dále takový podnikatel musí být poplatníkem daně z příjmů fyzických osob nebo být poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu.

Takový podnikatel nemůže být plátcem DPH a nesmí zaměstnávat více než 2 pracovníky.

6. Zvýšení minimální mzdy

Od roku 2020 se opět zvyšuje minimální mzda z 13 350 Kč na 14 600 Kč, v souvislosti s tím dochází také ke zvýšení zaručené mzdy. Žádáme Vás o kontrolu pracovních smluv Vašich zaměstnanců a o revizi, zda jejich mzda odpovídá zaručené mzdě dle skupiny prací, do které jsou zařazeni.

Skupina prací

Hodinová zaručená mzda 2019

Hodinová zaručená mzda 2020

Měsíční zaručená mzda 2019

Měsíční zaručená mzda 2020

1

79,80 Kč

87,30 Kč

13 350 Kč

14 600 Kč

2

88,10 Kč

96,30 Kč

14 740 Kč

16 100 Kč

3

97,30 Kč

106,40 Kč

16 280 Kč

17 800 Kč

4

107,40 Kč

117,40 Kč

17 970 Kč

19 600 Kč

5

118,60 Kč

129,70 Kč

19 850 Kč

21 700 Kč

6

130,90 Kč

143,20 Kč

21 900 Kč

24 000 Kč

7

144,50 Kč

158,10 Kč

24 180 Kč

26 500 Kč

8

159,60 Kč

174,60 Kč

26 700 Kč

29 200 Kč

7. Dopady vyšší minimální mzdy

Nicméně zvýšení minimální mzdy nepovede pouze ke zvýšení nákladů na zaměstnance na pozicích odměňovaných minimální mzdou. Měla by tak stoupnout sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení, tzv. školkovné. Nově bude sleva činit 14.600 Kč. Současně se navyšuje hranice příjmů, které musí poplatník dosáhnout, aby mohl uplatnit daňový bonus na vyživované dítě. Ten tak pro příští rok bude 87.600 Kč.

8. E-neschopenka

Půl roku po zrušení karenční doby pro vyplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti začne od 1. ledna 2020 fungovat systém elektronické neschopenky. Nástroj by měl firmám usnadnit kontrolu nemocných zaměstnanců. Zaměstnavatelé si budou moci nechat posílat do datových schránek notifikace o vzniku pracovní neschopnosti svých pracovníků. Ty do firmy dorazí, jakmile do systému České správy sociálního zabezpečení přijde elektronické hlášení od lékaře o vystavení e-neschopenky. Zavedení e-neschopenky nezbaví zaměstnance povinnosti, aby zaměstnavateli neprodleně nahlásil vznik pracovní neschopnosti. Kromě notifikace o vzniku pracovní neschopnosti budou mít firmy k dispozici služby pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. Získají je po přihlášení na ePortálu ČSSZ. Se zavedením e-neschopenky ovšem vznikne firmám nová povinnost. Budou muset ČSSZ okamžitě hlásit nástupy a ukončení pracovního poměru zaměstnanců (Zdroj: https://www.spcr.cz/files/cz/media/spektrum/SP_2020_1Q.pdf).

9. Paušál pro podnikatele až do dvou milionů

Dále si budou moci všichni podnikatelé, živnostníci již za letošní rok v daňovém přiznání podávaném příští rok uplatnit paušální výdaje z hranice příjmů dvou milionů korun. Jedná se tak o dvojnásobné zvýšení hranice příjmů a tím návrat ke stavu z roku 2017.

10. Novinky v daňovém řádu

A. Daně po internetu

Od poloviny roku 2020 by měl podle Ministerstva financí také platit nový daňový řád. Ten počítá se zřízením portálu pro vyřizování online daňových záležitostí s finančním úřadem. Portál „MOJE daně“ by mělo MF spustit ve 4. čtvrtletí příštího roku. Nicméně právní norma dále umožňuje částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednodušuje kontrolní postupy, podporuje elektronickou komunikaci s finančním úřadem a též vesměs snižuje úroky za pochybení jak daňových poplatníků, tak finančních úřadů.

B. Návrh na prodloužení lhůty pro vyplácení nadměrných odpočtů na DPH

Kritizovaný je pak v rámci daňového řádu i návrh na prodloužení lhůty pro vyplacení nadměrných odpočtů na DPH z nynějších 30 na 45 dní. Zástupci opozice totiž opatření považují za trik k vylepšení státního rozpočtu. Vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok sama uvádí, že tato změna zákona bude mít v příštím roce jednorázový dopad na rozpočet v objemu asi 16 miliard korun. Finanční úřady by totiž nemusely řadě podnikatelů vrátit část peněz na DPH v posledních týdnech roku 2020, ale až na počátku roku 2021.

Vážení obchodní partneři, uvedený demonstrativní výčet, jak již bylo uvedeno v úvodu, obsahuje pouze z našeho pohledu nejvýznamnější změny platné pro rok 2020. V případě dotazů proto neváhejte kontaktovat naše pracovníky.

Za kolektiv zaměstnanců A.H.S. – ekonomický servis, s.r.o. Vám přejeme úspěšný rok 2020!

 

V Praze dne 1. ledna 2020

Petr Smékal, ředitel

Ing. Martina Janečková, daňový poradce ev. č. 4819

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

24
Červen
2024
Reálné mzdy v České republice jsou podle analytiků na úrovni roku 2017.

Vážení čtenáři, milí klienti, průměrná mzda v ČR loni nominálně stoupla na 43.341 Kč, reálně opět ale bohužel klesla.

17
Červen
2024
Den daňové svobody letos připadl na 11. června.

Vážení čtenáři, milí klienti, tzv. den daňové svobody v České republice letos podle Liberálního institutu připadá na 11. června, o dva kalendářní dny dříve než loni.

10
Červen
2024
Poslanecká sněmovna podpořila kontroverzní reformu penzí.

Vážení klienti, milí čtenáři, Sněmovna podpořila vládní návrh širších změn v důchodech. Předpokládá např. zvyšování důchodového věku nad nynější hranici 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů.

Zobrazit další články