Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny prakticky a snadně

Vážení klienti, vážení čtenáři, po podání vyplněného formuláře s daňovým přiznáním k dani z příjmů musejí podnikatelé a živnostníci každoročně podávat rovněž přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a svou zdravotní pojišťovnu. Z nich se pak právě vypočítávají zálohy plateb na sociální pojištění a zdravotní pojištění. A právě důvodem pro koncipování této naší aktuality je skutečnost, že podnikatelům na odevzdání přehledů o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu zbývá již jen několik posledních dní.

Náš článek jsme pojali trochu netradičně (do jisté míry interaktivně), a to ve formě položení si čtyř klíčových otázek. Na první otázku, kdo podává přehledy a komu, jsme již odpověděli. Jen pro zopakování konstatujeme, že přehledy musí odevzdat každý, kdo v předchozím roce vykonával samostatnou výdělečnou činnost – třeba i jen část roku. Povinnost dokonce platí i pro ty, kteří za loňský rok neměli žádné příjmy nebo měli příjmy do patnácti tisíc korun, a nemusí tedy podávat daňové přiznání.

2. otázka pak samozřejmě je, do jakého data se podávají zmiňované přehledy. Tady je odpověď poněkud komplikovanější. Poplatník je povinen zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení předložit přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měl podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok. ČSSZ je třeba odevzdat přehledy do 2. května, u přehledů pro zdravotní pojišťovny pak stačí zmiňovaný přehled své zdravotní pojišťovně odevzdat o den později, tj. tedy do 3. května. Jestliže daňové přiznání vyhotovuje daňový poradce nebo advokát a poplatník tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2017, posunuje se termín podání přehledu na 1. 8. 2017. V případě, že finanční úřad prodloužil podnikateli lhůtu pro odevzdání daňového přiznání, je poplatník povinen podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (např. jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. Pokud OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled pro ČSSZ podat nejpozději do 31. 7. 2017. Ale velký pozor u přehledů pro zdravotní pojišťovnu, OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, museli podat své zdravotní pojišťovně přehled již do 8. dubna. Vzhledem k tomu, že tento den v roce 2017 připadá na sobotu, tak do 10. dubna 2017.

Podnikatel, který je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, uvádí na přehledu též tento údaj a je povinen příslušné OSSZ předložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán, protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou.

3. otázka zní, „jaké chce po mě stát zálohy:“ Po odevzdání přehledů si nesmí podnikatel zapomenout změnit zálohy na pojistné. Od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled, musí podnikatel platit zálohy v nové výši. Vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění by podnikatelé měli platit už od ledna, pro sociální pojištění stačí jejich zvýšení zadat po podání přehledu.

a.) Zálohy na zdravotní pojištění: Minimální měsíční zálohy pro rok 2017 činí na zdravotní pojištění 1 906 korun, podnikatelé, pro které je podnikání vedlejší činností, je platit nemusí.

b.) Zálohy na sociální pojištění: Minimální výše záloh se liší podle toho, zda jde o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. U „hlavní“ OSVČ činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 061 Kč měsíčně, u „vedlejší“ OSVČ je to 825 Kč, pokud její daňový základ dosáhl v roce 2016 určené rozhodné částky (64 813 Kč) nebo se přihlásila k důchodovému pojištění na rok 2017. Závěrem lze tedy s ohledem na výše uvedené konstatovat, že čistě z pohledu národohospodářské teorie, zálohy na sociální pojištění se letos poprvé v historii přehouply přes „magické“ dva tisíce korun.

Konečně 4. otázka směřuje k vyřešení nedoplatků a může proto klidně znít, co má „nebohý“ podnikatel udělat v případě nedoplatků? Kromě zvýšení záloh je totiž také třeba pamatovat samozřejmě i na úhradu nedoplatků. Termíny pro doplacení záloh za minulý rok se pro sociální a zdravotní pojištění liší. Nedoplatek na zdravotním pojištění musí být uhrazen do osmi dnů od podání přehledu. Pokud jste tedy podali přehled zdravotní pojišťovně s předstihem, osmidenní lhůta se odvíjí od data podání přehledu. Osmý den by totiž už měly být peníze na účtu pojišťovny. Nepřesáhne-li jeho výše 10 000 Kč, je možné zaplatit ho v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ. Doplatky na sociálním pojištění musí být zaplaceny do 2. května, resp. v prodloužené lhůtě do 1. srpna, nehledě na to, kdy podnikatel přehled podal.

V Praze dne 25. 4. 2017

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články