Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. července 2023 nabylo účinnosti pojistné milostivé léto.

Vážení čtenáři, díky akci Milostivé léto III se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1.10.2022, budou moci zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech.

Základní podmínkou mimořádného odpuštění je ale plná úhrada dlužného pojistného.

10. července byla spuštěna zcela nová služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení (dále i jako ČSSZ“, kde lze zjistit výši dluhu a podat oznámení o jeho splacení. Tato jednorázová mimořádná příležitost potrvá pouze do 30. 11. 2023. Milostivé léto se u ČSSZ týká pouze dlužného pojistného, které bylo splatné před 1. 10. 2022, nebylo v řádném termínu uhrazeno a vedlo ke vzniku penále či případných exekučních nákladů. Nyní mohou být penále i exekuční náklady související s tímto dlužným pojistným mimořádně odpuštěny a povinnost je zaplatit může zcela zaniknout. Plná úhrada dlužného pojistného je základní podmínkou mimořádného odpuštění.

Zjistit výši dluhu a podat oznámení o jeho zaplacení je možné výhradně prostřednictvím zcela nové služby ePortálu ČSSZ, která byla spuštěna ve dvou verzích: samostatně pro OSVČ („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“) a samostatně pro zaměstnavatele - právnické i fyzické osoby („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“).

Pro využití služby je potřeba se do ePortálu ČSSZ přihlásit. Identifikace probíhá buď prostřednictvím datové schránky, nebo identity občana, kde si lze vybrat z nabídky identifikačních prostředků (např. elektronický občanský průkaz, uživatelský účet NIA, bankovní identita nebo identifikační certifikát I.CA). Tyto ověřené možnosti přihlášení zaručují, že jsou konkrétní osobě poskytnuty výhradně údaje, které se týkají jen této osoby.

Službu naleznete v sekci „Online služby“, kde si vyberete kategorii „Pro zaměstnavatele“ nebo „Pro OSVČ“, a poté v podkategorii „Pojistné na sociální zabezpečení“ zjistíte, zda a jak vysoké máte dlužné pojistné, které bylo splatné před 1. 10. 2022, dluh na penále a dluh na exekučních nákladech.

Posléze odkliknete Oznámení o úhradě do 30. 11. 2023 nebo Oznámení o úhradě ve splátkách, podle toho, zda dlužné pojistné zaplatíte jednorázovou úhradou do 30. listopadu 2023, anebo ve splátkách (pouze pro částky vyšší než 5 000 Kč)

Počet splátek je pevně stanoven podle výše dlužného pojistného: 12 měsíčních splátek dlužného pojistného do 50 000 Kč a 60 měsíčních splátek u dlužného pojistného nad 50 000 Kč. Výše splátek se automaticky dopočítá podle výše dlužného pojistného a počtu splátek. První splátku je nutné uhradit do 31. 12. 2023 a každou další splátku nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce.

Informace o podání oznámení se automaticky vygeneruje, odešle příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (dále i jako „OSSZ“) a nabídne možnost uložení do vlastního zařízení ve formátu PDF. Současně se zobrazí platební údaje, kam zaslat dlužné pojistné, a to včetně QR kódu pro snadnou a rychlou platbu.

V případě, že se platební údaje nezobrazí, musí být splnění podmínek individuálně posouzeno a následně obdrží oznamovatel sdělení od příslušné OSSZ. Celá služba funguje skutečně jen na pár kliknutí, veškeré potřebné údaje jsou načteny z evidence ČSSZ. Oznamovatel-klient vyplňuje pouze svůj e-mail a telefonní číslo, na něž obdrží notifikaci o přijatém sdělení OSSZ, které lze najít na ePortálu ČSSZ v sekci „Moje dokumenty“.

Toto Milostivé léto se podle zákona týká fyzických i právnických osob, zaměstnavatelů i OSVČ a rovněž plátců, kteří svoji činnost již ukončili. Pakliže jste zároveň OSVČ i zaměstnavatel, podáváte oznámení za oba plátce samostatně.

Podmínky Milostivého léta u ČSSZ jsou právně ošetřeny zákonem č. 181/2023 Sb., o mimořádném odpuštění penále z dlužného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů, který nabyl účinnosti 1. 7. 2023 a navázal na předchozí akce Milostivé léto I a II.

(!) V tomto smyslu je nutné zdůraznit, že mimořádné odpuštění se podle citovaného zákona nevztahuje na dlužné pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora (toto bylo předmětem Milostivého léta I a II) ani na pojistné splatné po 30. 9. 2022!

Právní předpis taktéž stanoví komunikaci v rámci Milostivého léta III výhradně prostřednictvím elektronické aplikace, tj. ePortálu ČSSZ. Pouze v ojedinělých případech může např. klient (zejména dědic, bývalý plátce), který nemá žádnou možnost se do ePortálu ČSSZ přihlásit, podat oznámení na příslušné OSSZ.

Podrobné informace s videonávodem jsou zveřejněny rovněž na webových stránkách věnovaných Milostivému létu u ČSSZ.

Zdroje:

https://www.mpsv.cz/web/cz/milostive-leto-iii#:~:text=D%C3%Adky%20akci%20Milostiv%C3%A9%20l%C3%A9to%20III,je%20pln%C3%A1%20%C3%Bahrada%20dlu%C5%Ben%C3%A9ho%20pojistn%C3%A9ho.;

https://www.cssz.cz/web/cz/-/prave-byla-na-eportalu-cssz-spustena-sluzba-diky-niz-se-zapojite-do-milostiveho-leta-u-cssz;

Renomovaná daňová kancelář manželů Běhounkových

V Praze dne 17. července 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených odborných zdrojů)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články