Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 1. července 2023 nabylo účinnosti daňové milostivé léto.

Vážení čtenáři, milí klienti, občané mají šanci zbavit se úroků a penále k neuhrazeným daním z minulých let, jestliže splatí původní dlužnou částku.

Mimořádnou úlevu zavedl zákon, který dne 1. července nabyl účinnosti. Předloha umožnila také úplné odpuštění drobných daňových nedoplatků. Účinnosti nabyl rovněž analogický právní předpis, který se týká dluhů na sociálních odvodech (viz naše další aktualita).

Na mimořádné odpuštění příslušenství daně dosáhnou podle zákona pouze fyzické osoby, kterým dluh vznikl do loňského září. Podmínkou bude, že v době do konce listopadu zaplatí dlužnou daň a současně formálně požádají o odpuštění úroků a penále.

U dlužných částek vyšších než 5 000 korun bude možné rozložení úhrady do měsíčních splátek. Na snazší vyrovnání daňových dluhů s možností splátek dosáhnou i lidé, vůči kterým už byla k 30. září 2022 zahájena tzv. daňová exekuce.

Právní norma zahrnuje taktéž justiční poplatky a místní poplatky. K akci se tak budou moci připojit kraje a obce, pokud schválí do konce září příslušnou vyhlášku.

Zákon též umožnil odpuštění drobných daňových nedoplatků vzniklých do konce loňského září. Opatření se týká fyzických i právnických osob, které dlužily na dani, úrocích a penále méně než 200 korun.

Exempci (výjimku) stanoví daň z nemovitých věcí, u níž činí hraniční výše dluhu 30 korun. Celková výše nedoplatků pak nesmí přesáhnout 1 000 korun. Dluh zanikl k červenci, aniž o to dlužníci museli přímo žádat. Stát tím sleduje i snížení nákladů na administrativu těchto malých dluhů.

Ministerstvo financí odhadlo, že maximální rozsah odpuštěných úroků a penále u dluhů v působnosti finanční správy představuje 7,7 miliardy korun, u dluhů v působnosti celní správy 1,4 miliardy korun. Část z těchto dluhů je ale už nyní vedena jako nedobytná.

V Praze dne 10 července 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Advokátního deníku, renomované daňové kanceláře manželů Běhounkových a ČTK)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články