Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

SMS ČR nesouhlasí se změnou rozdělování výnosů z daní.

Milí klienti, Sdružení místních samospráv České republiky (dále i jako SMS ČR“) nesouhlasí se změnami rozpočtového určení daní ve vládním konsolidačním balíčku a se zavedením státního podílu na dani z nemovitosti.

Proti změně daně z nemovitosti se v připomínkovém řízení vyslovil i Pardubický kraj. Obdobně jako další regiony rovněž rozporuje plánované krácení podílu krajů na rozpočtovém určení daní a žádá začlenění dosavadní dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy a rekonstrukce silnic nižších tříd přímo do rozpočtů krajů. „Důrazně požadujeme zachovat stávající podíly obcí a krajů na výnosu daně z příjmů fyzických a právnických osob. Snížení podílů obcí a krajů na výnosu daní z příjmu fyzických a právnických osob ve dvou krocích zcela popírá základní princip sdílených daní, kterým je návaznost hlavních příjmů veřejných rozpočtů na vývoj národního hospodářství, a to jak na ekonomický vývoj, tak na vývoj míry zdanění,“ prohlásilo SMS ČR. Vládní balíček navrhuje zvýšit daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, měl by se ale změnit podíl pro rozdělení příjmů mezi stát a samosprávy, aby dodatečný výnos mířil výhradně do státního rozpočtu.

Sdružení místních samospráv ČR se postavilo i proti zavedení státního koeficientu, který by zvýšil daň z nemovitosti a dodatečný výnos by šel do státního rozpočtu. „Daň z nemovitých věcí je daní s výlučným rozpočtovým určením do rozpočtu obce, na jejímž území se nemovitá věc, která je předmětem daně, nachází. Obce z jejího výnosu financují budování, opravy a údržbu infrastruktury, která je pro využívání nemovitých věcí nezbytná,“ uvedlo sdružení. Kraje nesouhlasí s postupným snížením svých podílů na rozpočtovém určení daní z 9,78 procenta na 9,70 procenta příští rok a 9,27 procenta od roku 2025. Navrhované snížení by podle nich mohlo výrazně ohrozit výdaje krajů, které jsou např. i zákonem stanovené nebo se týkají investičních akcí. Vyjádřily se tak dosud Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj. Požadují také, aby peníze na opravy silnic nižších tříd přestaly být součástí Státního fondu dopravní infrastruktury a spadaly přímo pod kraje, a to navýšením jejich podílu na výběru daní.
 

V Praze dne 26. června 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím SMS ČR, Krajů a ČTK)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články