Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2022 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2022 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2022 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Vláda ČR schválila zásadní novelu zákoníku práce.

1. ÚVOD: Vláda schválila novelu zákoníku práce, která obsahuje zavedení sdílených míst, nová pravidla dovolených či podmínky vysílání pracovníků do zemí EU. Část ustanovení by podle plánu měla začít v praxi platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021. Část ustanovení by podle plánu měla začít v praxi platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021. Návrh zákona nyní bude projednávat parlament.

Na nové podobě kodexu pracovního práva se dohodli zástupci vládních stran, odboráři a zaměstnavatelé. Zavázali se, že do textu při projednávání v Parlamentu již nebudou zasahovat a umožní hladké schválení. Předloha spojuje dvě novely zákoníku do jedné - loňský návrh se sdílenými místy, změnami dovolené a dalšími úpravami a letošní návrh s evropskou směrnicí o vysílání pracovníků. Jestliže by Česká republika evropská pravidla do svých zákonů nepřenesla, hrozila by ji pokuta. Právní předpis EU má mj. omezit tzv. sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

2. Klasifikace sdíleného místa: Zákoník práce by nově mohl klasifikovat tzv. sdílené místo, tzn. že se zaměstnavatel může dohodnout, že se o jednu pracovní pozici mohou podělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou pracovní náplní. Ti si sami budou moci rozvrhnout pracovní dobu, jak jim to bude nejvíce vyhovovat. Mohou si vzájemně pomáhat, vycházet si vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že tam někdo z nich bude.

3. Změna u dovolené: Změnit by se mohl i výpočet nároku na dovolenou. Místo odpracovaných dnů (směn), by měl nárok vycházet z odpracovaných hodin.

4. Změna u výpočtu náhrad u pozůstalých: Ke změně došlo i při výpočtů náhrad pozůstalým. Podle stávající právní regulace náleží pozůstalým po zaměstnanci, jenž zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jednorázové odškodnění v pevné výši 240 000 Kč. Dále mají nárok na vyplacení nákladů na pořízení pomníku ve výši 40 000 Kč.

5. Změny u doručování písemností: Další změny se dotknou doručování písemností, kdy dojde ke zjednodušení při jejich doručování zaměstnavatelem. Ošetřeny budou také situace s obtížemi při doručování zaměstnavateli, který se fyzicky nenachází v místě zapsaném ve veřejném rejstříku, a tím znemožňuje doručení písemnosti. Toto bude nově řešit navrhovaná fikce doručení.

6. Snížení administrativní zátěže: Zmíněná novela taktéž přinese snížení administrativní náročnost, která je kladená na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce s exempcí (výjimkou) těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění.

7. Zdroje a odborná literatura:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-zavadejici-sdilene-misto/1832504,

https://www.mesec.cz/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-resi-i-sdilena-mista/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2019-12-22,

http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-nove-bude-upravovat-sdilene-pracovni-misto-a-narok-na-dovolenou

 

V Praze dne 22. prosince 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

2
Prosinec
2022
Legislativní novinky v DPH

Milí klienti, dnem 1. 1. 2023 nabude účinnosti novela zákona o DPH, která mj. zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

28
Listopad
2022
Reálné mzdy v České republice letos klesnou nejvíce ze zemí visegradské čtyřky.

Milí čtenáři, reálné mzdy v ČR se letos kvůli vysoké inflaci sníží o 8,3 procenta.

21
Listopad
2022
Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

Zobrazit další články