Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  • 20.12.2023 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
Více informací najdete v našem kalendáři

Vláda ČR schválila zásadní novelu zákoníku práce.

1. ÚVOD: Vláda schválila novelu zákoníku práce, která obsahuje zavedení sdílených míst, nová pravidla dovolených či podmínky vysílání pracovníků do zemí EU. Část ustanovení by podle plánu měla začít v praxi platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021. Část ustanovení by podle plánu měla začít v praxi platit v polovině příštího roku a část od ledna 2021. Návrh zákona nyní bude projednávat parlament.

Na nové podobě kodexu pracovního práva se dohodli zástupci vládních stran, odboráři a zaměstnavatelé. Zavázali se, že do textu při projednávání v Parlamentu již nebudou zasahovat a umožní hladké schválení. Předloha spojuje dvě novely zákoníku do jedné - loňský návrh se sdílenými místy, změnami dovolené a dalšími úpravami a letošní návrh s evropskou směrnicí o vysílání pracovníků. Jestliže by Česká republika evropská pravidla do svých zákonů nepřenesla, hrozila by ji pokuta. Právní předpis EU má mj. omezit tzv. sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

2. Klasifikace sdíleného místa: Zákoník práce by nově mohl klasifikovat tzv. sdílené místo, tzn. že se zaměstnavatel může dohodnout, že se o jednu pracovní pozici mohou podělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou pracovní náplní. Ti si sami budou moci rozvrhnout pracovní dobu, jak jim to bude nejvíce vyhovovat. Mohou si vzájemně pomáhat, vycházet si vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že tam někdo z nich bude.

3. Změna u dovolené: Změnit by se mohl i výpočet nároku na dovolenou. Místo odpracovaných dnů (směn), by měl nárok vycházet z odpracovaných hodin.

4. Změna u výpočtu náhrad u pozůstalých: Ke změně došlo i při výpočtů náhrad pozůstalým. Podle stávající právní regulace náleží pozůstalým po zaměstnanci, jenž zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jednorázové odškodnění v pevné výši 240 000 Kč. Dále mají nárok na vyplacení nákladů na pořízení pomníku ve výši 40 000 Kč.

5. Změny u doručování písemností: Další změny se dotknou doručování písemností, kdy dojde ke zjednodušení při jejich doručování zaměstnavatelem. Ošetřeny budou také situace s obtížemi při doručování zaměstnavateli, který se fyzicky nenachází v místě zapsaném ve veřejném rejstříku, a tím znemožňuje doručení písemnosti. Toto bude nově řešit navrhovaná fikce doručení.

6. Snížení administrativní zátěže: Zmíněná novela taktéž přinese snížení administrativní náročnost, která je kladená na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení dohody o provedení práce s exempcí (výjimkou) těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění.

7. Zdroje a odborná literatura:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-zavadejici-sdilene-misto/1832504,

https://www.mesec.cz/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-resi-i-sdilena-mista/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2019-12-22,

http://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/vlada-schvalila-novelu-zakoniku-prace-nove-bude-upravovat-sdilene-pracovni-misto-a-narok-na-dovolenou

 

V Praze dne 22. prosince 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články