Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 27.2.2024 spotřební daň - daňové přiznání za leden, daňové přiznání k uplatnění ...
  • 27.2.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
  • 28.2.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Daňoví poradci vidí sociální dopady u školkovného a slevy na manželku.

Vážení klienti, z daňových změn navržených vládou bude mít patrně největší sociální dopad omezení slevy na manžela či manželku a rušení školkovného.

Ačkoli je argumentováno, že především zrušení školkovného by mělo být ze strany státu kompenzováno navýšením kapacity předškolních zařízení, je celkem zřejmé, že toto navýšení kapacit bude potřebovat určitý čas. Pokud k němu nedojde dostatečně brzy, mohou se poplatníci ocitnout v situaci, kdy si z důvodu nutnosti péče o děti nebudou moci dovolit zapojit se v dostatečné míře do pracovního procesu, a zároveň přijdou o možnosti slev na dani,“ upozornila na dopad zrušení školkovného i omezení slevy na manžela či manželku daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco. Podle ní by úprava měla výrazný sociální dopad i u nízkopříjmových domácností, kde je příjem těsně nad hranicí minimální mzdy, ale sleva na poplatníka nepokryje celkovou daňovou povinnost.

Značný sociální dopad bude mít podle Ivanco i zavedení nemocenského pojistného pro zaměstnance. „Odvod se bude týkat všech zaměstnanců podléhajících pojistnému na nemocenské pojištění. To znamená, že se dotkne i těch nízkopříjmových skupin, kterým při využití daňových odpočtů a slev nevzniká žádná daňová povinnost, a povede tak ke snížení jejich disponibilních příjmů,“ uzavřela.

V Praze dne 5. června 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím Mazars a ČTK)

Informační panel

26
Únor
2024
Od 1. ledna 2024 byla redefinovaná definice nelegální práce.

Milí klienti, od 1.1.2024 je účinná novela zákona o zaměstnanosti. Mezi nejvíce debatované změny patří do právní normy opětovně zařazená nová definice nelegální práce, kterou z důvodu její kontroverze značně zkritizovala odborná právní veřejnost.

19
Únor
2024
OSVČ mohou sledovat online svůj přehled pohledávek na pojistném.

Milí klienti, ČSSZ spustila 14.1.2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ.

12
Únor
2024
Od ledna se ruší vybrané registrace k dani z příjmů u finančních úřadů.

Milí čtenáři, poplatníci daně z příjmů fyzických osob už se od roku 2024 nebudou muset registrovat při začátku činnosti na finančním úřadu. Změna vyplývá z konsolidačního balíčku.

Zobrazit další články