Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny za rok 2022

Vážení klienti, milí čtenáři, po podání vyplněného formuláře s daňovým přiznáním k dani z příjmů musejí podnikatelé a živnostníci každoročně podávat taktéž přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a svou zdravotní pojišťovnu.

Z nich se pak právě vypočítávají zálohy plateb na sociální a zdravotní pojištění. A právě důvodem pro koncipování tohoto našeho článku je skutečnost, že podnikatelům na odevzdání přehledů o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu zbývá už jen několik posledních dní. Lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok se odvíjí od lhůty pro podání daňového přiznání, kdy toto se mění podle toho, kdy bylo podáno, v jaké podobě a kdo jej podal.

Generálně („všeobecně“):

Dle ustanovení § 136 odst. 1 daňového řádu (pozn. zák. č. 280/2009 Sb.) zůstává lhůta pro podání daňového přiznání nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období zachována.

Tato lhůta se však prodlužuje:

A) na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, ale následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky;

B) na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce nebo daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem;

1. OSSZ bude stanovovat den, kdy měl být podán přehled podle údajů, které OSVČ zaznamená v přehledu (v řádcích č. 40 a 41). V případě, že přehled bude podávat daňový poradce, tato skutečnost se NEMUSÍ dopředu oznamovat a následně dokládat, uvede se pouze v přehledu za daný rok (v řádku č. 41). Pakliže OSVČ nevyplní potřebné údaje v ř. 40 a ř. 41 bude za den lhůty pro podání přehledu stanoven termín 2. 5. 2023,

Termíny pro podání přehledu za rok 2022:

Způsob podání přehledu - přehled je možné podat následujícími způsoby:

2. Termíny pro předložení přehledů zdravotním pojišťovnám jsou dané zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, resp. se odvíjejí od data pro podání daňového přiznání. Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je regulérním termínem následující pracovní den.

V Praze dne 10. dubna 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (využitím ČSSZ a VZP)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články