Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Které odčitatelné položky od základu daně lze uplatnit u letošního daňového přiznání?

Vážení klienti, odčitatelné položky se uplatňují při výpočtu daňového základu, odečítají se od základu daně.

1. Úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření: Pokud jste si pořídili rodinný dům nebo byt k vlastnímu bydlení a pravidelně splácíte hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si ze základu daně odečíst až 300 000 Kč. Pakliže vlastníte realitu pro účely podnikání nebo ji pronajímáte, základ daně si tímto způsobem snížit nemůžete. Odečíst si můžete pouze zaplacené úroky, nikoliv celé splátky. Na dani tak skutečně ušetříte 15 % ze zaplacených úroků. Pokud jste za předchozí rok zaplatili na úrocích z hypotéky třeba 200 000 Kč, na daních ušetříte 30 000 Kč. K prokázání tohoto odpočtu přiložte k daňovému přiznání nebo ročnímu zúčtování potvrzení o výši zaplacených úroků od hypoteční banky nebo stavební spořitelny. Banky i spořitelny ho posílají automaticky, takže si o něj nemusíte říkat.

2. Platby na penzijní spoření: Až 24 tis. korun za rok si můžete odečíst od základu daně, pokud máte „penzijko“ se státním příspěvkem. Nezáleží přitom na skutečnosti, jestli jde o staré (transformované) fondy penzijního připojištění, resp. nové fondy doplňkového penzijního připojištění (tzv. účastnické), nebo nové fondy doplňkového penzijního spoření. Odečíst si však můžete jenom takové příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili nad limit 1 000 korun, a to ze svého. Vklady do jednoho tisíce korun v každém měsíci odečíst nelze, protože už jste na ně dostali jinou výhodu – přímou státní podporu. Zaměstnanec si nemůže odečíst ani příspěvek zaměstnavatele – za něj totiž využije daňovou výhodu sama firma. Jestli tedy chcete uplatnit odpočet v plné výši, musíte předtím zaplatit penzijnímu fondu aspoň 36 000 korun za rok (po přepočtu to jsou tři tisíce na měsíc, může však jít také o jednorázový „doplatek“). Z toho si pak odečtete dvanáctkrát dva tisíce (bez tisícovky, k níž jste dostali státní příspěvek), takže základ daně si snížíte o 24 000 korun. Výsledná daň vám tím klesne o 3 600 korun (patnáct procent z 24 000). Kdo každý měsíc posílá na penzijní spoření třeba jenom 1 200 korun, může si od základu odečíst dvanáctkrát dvě stovky, tedy 2 400 korun. Výsledná daň pak klesne jenom o 360 korun. A kdo si posílá jenom tisícovku nebo méně, neodečte si nic. Nepříjemná povinnost naopak čeká na toho, kdo si takové úspory na penzi vybral předčasně. Musí doplatit daň za posledních deset let, pokud během nich využíval odpočty.

3. Platby na životní pojištění: Rovněž životní pojištění vám může snížit roční daň až o 3 600 korun. I v tomto směru musí jít o peníze, které jste zaplatili sami – tedy ne příspěvky od zaměstnavatele. Podmínkou je, že pojistné plnění vám podle smlouvy vyplatí nejdřív ve vašich šedesáti letech a současně ne dřív než po 60 měsících od sjednání smlouvy. Pokud máte smlouvu sjednanou na „dožití“ (peníze vám vyplatí při dosažení určitého věku), musíte navíc splnit podmínku určité minimální pojistné částky. Ta činí 40 000 korun u smluv s pojistnou dobou od pěti do patnácti let nebo 70 tisíc korun u pojistné doby delší než patnáct let. Odpočet od základu daně se netýká pojištění, které kryje pouze rizika a neobsahuje spořící složku nazývanou jako „investiční“, „kapitálová“ či „důchodová“. Také u životního pojištění je třeba zpětně zaplatit daň za posledních deset let, pokud jste ho zrušili předčasně.

4. Dary neboli bezúplatná plnění: Pakliže poskytnete dar na veřejně prospěšné účely (například pro útulky, školy nebo zdravotnictví), můžete si ze základu daně odečíst jeho hodnotu. Hodnota daru, který chcete odečíst, musí činit alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Stačí splnit jen jednu z těchto podmínek. Za dary si odečtete maximálně 30 % ze svého základu daně. Pro uplatnění tohoto odpočtu doložte jakékoliv potvrzení o daru, nejčastěji se využívá darovací smlouva. Za dar se považuje i darování krve. Jeden odběr je pro účely odpočtu z daně naceněn na 3 000 Kč. U dárců kostní dřeně je to pak 20 000 korun za jeden odběr.

5. Příspěvky odborové organizaci: Jestliže jste členy odborové organizace, můžete si od daňového základu odečíst i zaplacené členské příspěvky až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů. Max. to však může být 3 000 korun za zdaňovací období.

6. Zvyšování kvalifikace: Až o 10 tis. korun si můžete snížit daňový základ, pokud jste absolvovali „zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“. V aplikační praxi se jedná zejména o zvyšování profesní kvalifikace. Do zmíněného limitu si smíte odečíst pouze skutečné výdaje. Podmínkou je, že vám je ani neplatil zaměstnavatel, ani jste si je neuplatnili v nákladech (výdajích) jako podnikatel. U lidí se zdravotním postižením se limit zvyšuje na 13 000 korun, u těžce postižených na 15 000. Neuznávají se platby za běžné studium na střední nebo vysoké škole, neprojdou ani výdaje za autoškolu.

7. Další odčitatelné položky: Vyjma výše uvedených položek je možné odečítat od základu daně i další výdaje. Mezi ně patří např. daňová ztráta, resp. výdaje na podporu výzkumu.

Prameny:

https://cashbot.cz/blog/jak-si-snizit-danovy-zaklad-danove-slevy-a-odcitatelne-polozky-prehledne/;

https://financnezdravejsi.csas.cz/cs/hlidam-si-rozpocet/snizte-si-zaklad-dane-pomoci-odcitatelnych-polozek;

https://money.cz/novinky-a-tipy/dane/nezdanitelne-polozky-roce-2020-snizte-si-danovy-zaklad-usetrete/;

https://www.az-data.cz/clanky/slevy-dani-odcitatelne-polozky#:~:text=p%C5%99%C3%Adsp%C4%9Bvek%20na%20p%C3%A9%C4%8Di%2C%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20slu%C5%Beby,se%20p%C5%99ipravuj%C3%Adc%C3%Adm%20na%20budouc%C3%AD%20povol%C3%A1n%C3%AD;

https://www.du.cz/33/odcitatelne-polozky-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EnkKPkqfteU4TaJcc3HSKBQ/;

https://www.mesec.cz/clanky/odcitatelne-polozky-v-roce-2022/;

https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/431892-jak-si-snizit-dane-odcitatelne-polozky-a-nezdanitelne-casti-zakladu;

https://www.podnikatel.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/nezdanitelne-casti-zakladu-dane/.

V Praze dne 20. února 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články