Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 26.6.2024 spotřební daň - daňové přiznání za květen, daňové přiznání k uplatnění...
  • 26.6.2024 spotřební daň - splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
  • 26.6.2024 DPH - daňové přinání a splatnost daně, kontrolní hlášení a s...
Více informací najdete v našem kalendáři

Zvýšení zdravotního a sociálního pojištění od 1.1.2023

Vážení klienti, pakliže patříte do kategorie OSVČ, zkontrolujte si výši hrazené minimální zálohy, která se pravidelně každoročně mění.

1.) Zdravotní pojištění:

A.) Nová min. výše zálohy na pojistné pro OSVČ činí 2.722 Kč

S účinností od 1. ledna 2023 je stanovena nová minimální záloha na pojistné u OSVČ ve výši 2.722 Kč. Změnu výše zálohy si musí upravit OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost a výše zálohy na pojistné byla dosud nižší než 2.722 Kč. Pokud začne OSVČ v roce 2023 podnikat a podnikání je hlavní činností, musí uhradit zálohy na pojistné ve výši 2.722 Kč.

Výše uvedené platí pouze pro osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou poplatníky v paušálním režimu.

B.) Nová platba pojistného u OBZP činí 2.336 Kč

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od ledna 2023 je stanovena i nová výše pojistného osob bez zdanitelných příjmů, která činí 13,5 % z minimální mzdy, tj. 13,5 % z částky 17.300 Kč. Nová výše platby pojistného činí 2.336 Kč.

2.) Sociální pojištění:

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost se v roce 2023 zvyšuje z původních 2 841 Kč o 103 Kč, a to na 2 944 . Pro vedlejší činnost je to 1 178 Kč.

3.) Paušální daň pro OSVČ pro rok 2023:

OSVČ se už od roku 2021 mohou prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztrácí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Paušální odvod se skládá z min. částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun.

Záloha na paušální daň se v roce 2023 rozděluje dle výši příjmů do 3. pásem. Kvůli širokému rozpětí příjmů „paušalistů“ nemá být měsíční paušální záloha pro všechny OSVČ ve stejné výši, jako je nyní, ale zavedla by se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V prvním pásmu primárně pro OSVČ s příjmy do 1 milionu korun se platí 6.208 Kč. Ve druhém pásmu pak 16.000 Kč měsíčně a ve třetím 26.000 Kč měsíčně.

Odborné zdroje:

https://neotax.eu/cs/blog/placeni-zaloh-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-pro-osvc-v-roce-2023;

https://www.podnikatel.cz/clanky/jak-se-maji-osvc-zmenit-zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-v-roce-2023/;

https://www.rbp213.cz/cs/nove-zalohy-osvc-a-platby-obzp-pro-rok-2023/a-2042/;

https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/vyse-uhrad-zdravotniho-pojisteni-v-roce-2023#:~:text=Vzhledem%20k%20tomu%2C%20%C5%Bee%20minim%C3%A1ln%C3%AD,187%20na%202%20336%20K%C4%8D.

V Praze dne 13. února 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

24
Červen
2024
Reálné mzdy v České republice jsou podle analytiků na úrovni roku 2017.

Vážení čtenáři, milí klienti, průměrná mzda v ČR loni nominálně stoupla na 43.341 Kč, reálně opět ale bohužel klesla.

17
Červen
2024
Den daňové svobody letos připadl na 11. června.

Vážení čtenáři, milí klienti, tzv. den daňové svobody v České republice letos podle Liberálního institutu připadá na 11. června, o dva kalendářní dny dříve než loni.

10
Červen
2024
Poslanecká sněmovna podpořila kontroverzní reformu penzí.

Vážení klienti, milí čtenáři, Sněmovna podpořila vládní návrh širších změn v důchodech. Předpokládá např. zvyšování důchodového věku nad nynější hranici 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů.

Zobrazit další články