Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Zvýšení zdravotního a sociálního pojištění od 1.1.2023

Vážení klienti, pakliže patříte do kategorie OSVČ, zkontrolujte si výši hrazené minimální zálohy, která se pravidelně každoročně mění.

1.) Zdravotní pojištění:

A.) Nová min. výše zálohy na pojistné pro OSVČ činí 2.722 Kč

S účinností od 1. ledna 2023 je stanovena nová minimální záloha na pojistné u OSVČ ve výši 2.722 Kč. Změnu výše zálohy si musí upravit OSVČ, která má podnikání jako hlavní činnost a výše zálohy na pojistné byla dosud nižší než 2.722 Kč. Pokud začne OSVČ v roce 2023 podnikat a podnikání je hlavní činností, musí uhradit zálohy na pojistné ve výši 2.722 Kč.

Výše uvedené platí pouze pro osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou poplatníky v paušálním režimu.

B.) Nová platba pojistného u OBZP činí 2.336 Kč

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od ledna 2023 je stanovena i nová výše pojistného osob bez zdanitelných příjmů, která činí 13,5 % z minimální mzdy, tj. 13,5 % z částky 17.300 Kč. Nová výše platby pojistného činí 2.336 Kč.

2.) Sociální pojištění:

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost se v roce 2023 zvyšuje z původních 2 841 Kč o 103 Kč, a to na 2 944 . Pro vedlejší činnost je to 1 178 Kč.

3.) Paušální daň pro OSVČ pro rok 2023:

OSVČ se už od roku 2021 mohou prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Na druhou stranu tím ztrácí možnost uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Paušální odvod se skládá z min. částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun.

Záloha na paušální daň se v roce 2023 rozděluje dle výši příjmů do 3. pásem. Kvůli širokému rozpětí příjmů „paušalistů“ nemá být měsíční paušální záloha pro všechny OSVČ ve stejné výši, jako je nyní, ale zavedla by se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V prvním pásmu primárně pro OSVČ s příjmy do 1 milionu korun se platí 6.208 Kč. Ve druhém pásmu pak 16.000 Kč měsíčně a ve třetím 26.000 Kč měsíčně.

Odborné zdroje:

https://neotax.eu/cs/blog/placeni-zaloh-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-pro-osvc-v-roce-2023;

https://www.podnikatel.cz/clanky/jak-se-maji-osvc-zmenit-zalohy-na-socialni-a-zdravotni-pojisteni-v-roce-2023/;

https://www.rbp213.cz/cs/nove-zalohy-osvc-a-platby-obzp-pro-rok-2023/a-2042/;

https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/vyse-uhrad-zdravotniho-pojisteni-v-roce-2023#:~:text=Vzhledem%20k%20tomu%2C%20%C5%Bee%20minim%C3%A1ln%C3%AD,187%20na%202%20336%20K%C4%8D.

V Praze dne 13. února 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články