Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Od 15. ledna 2023 je snadnější založit S.R.O.

Vážení klienti, v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků dochází k usnadnění zakládání a zápisu společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci.

16. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, kterým se mění některé právní předpisy v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Tímto zákonem dojde k usnadnění zakládání a zápisu společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci. Navržené změny týkající se procesu online založení společností navazují na novelizaci notářského řádu z loňského roku, v níž se umožnilo sepisování notářských zápisů v elektronické podobě a uspořádání zabezpečené videokonference s notářem.

Proces založení společnosti s ručením omezeným se dále zjednoduší vytvořením vzoru společenské smlouvy, dostupného na internetu, a zrušením požadavku získat živnostenské oprávnění před vznikem společnosti. Podle stávající úpravy je potřeba, aby se zakladatelé kapitálové společnosti nejprve spojili s notářem, poté ohlásili živnost u živnostenského úřadu, pokud chtějí podnikat živnostenským způsobem, a teprve poté opět s notářem dokončili zápis společnosti do obchodního rejstříku. Nově budou moci zakladatelé s notářem společnost založit i zapsat do obchodního rejstříku, a nezávisle na tom vyřizovat živnostenské oprávnění s živnostenským úřadem, což bude jednodušší a levnější.

Nový vzor společenské smlouvy:

Obsahuje veškeré povinné náležitosti zakladatelského právního jednání společnosti s ručením omezeným, doplněné stručným vysvětlujícím komentářem.

- Použití vzoru je dobrovolné a slouží pro případy jednoduchého nastavení vnitřních poměrů.

- Jeho využití je spojeno s osvobozením od soudního poplatku za zápis do obchodního rejstříku notářem a sníženou sazbou odměny notáře.

Právní normou by mělo rovněž dojít k dalšímu snížení administrativní zátěže zakladatelů společností. Např. nebude nutné dokládat některé údaje duplicitně jak při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, tak při ohlášení živnosti živnostenskému úřadu (např. právní důvod užívání prostor, v nichž bude mít společnost sídlo).

V Praze dne 16. ledna 2023

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím webu Ministerstva spravedlnosti)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články