Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 8.12.2023 zdravotní pojištění - splatná záloha za listopad
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Více informací najdete v našem kalendáři

Otcovská se od prosince rozšířila, tatínkové budou moci být s maminkou ve velmi složité chvíli.

Milí čtenáři, u dávky otcovské poporodní péče (otcovské), se od 1. prosince 2022 rozšířilo poskytování dávky o případy v souvislosti s mrtvě narozeným dítětem nebo s jeho úmrtím.

Podle dosavadní právní úpravy otec v těchto případech nárok na dávku neměl (s výjimkou případu úmrtí dítěte po nástupu na otcovskou, kdy se dávka doplatila za celé dva týdny). Legislativní novelou se tak umožňuje, aby i v těchto případech měl otec nárok na otcovskou, aby se mohl společně s matkou pozvolna s touto nelehkou životní situací smiřovat.

Nově stát vztahuje nárok na dávku i na tyto situace, aby měl otec společně s matkou alespoň nějaký prostor, jak se se ztrátou vyrovnat v soukromí. Může si tedy vybrat dva týdny pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu ze zaměstnání, obdobně jako je tomu u matky s nárokem na peněžitou pomoc v mateřství. Vzniku nároku na otcovskou z důvodu úmrtí dítěte nebrání, pokud otec tohoto dítěte již čerpal otcovskou z důvodu péče o toto dítě (to platí i v případě, že zemře jedno z dětí narozených současně).

Nástup na otcovskou z nově akceptovaných důvodů nastává dnem, který si otec sám určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Jde-li o narozené dítě, prodlužuje se toto období o kalendářní dny, po které bylo dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte, a které spadají do období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Pokud by bylo období pro nástup na otcovskou ode dne úmrtí dítěte kratší než 2 týdny, otcovská v tomto případě náleží, pokud nástup na tuto otcovskou nastal v období 2 týdnů ode dne úmrtí děťátka.

V případě narození mrtvého dítěte, nebo pokud dítě zemře v období 6 týdnů ode dne narození, nárok na dávku dle nových pravidel vznikne, pokud tato skutečnost nastane nejdříve 1. 12. 2022. Podobně, jako v případě péče o více dětí narozených současně platí, že v případě, že se současně narodí více mrtvých dětí, náleží otcovská jen jednou.

V návaznosti na nově zavedené důvody čerpání dávky nově platí, že otcovská vyplácená z titulu péče o narozené dítě končí dnem, v němž dítě zemřelo. Pokud dítě zemřelo po uplynutí 6 týdnů ode dne narození a podpůrčí doba ještě neuplynula, náleží otcovská po celou podpůrčí dobu s tím, že pokud vznikl nárok na otcovskou před 1. 12. 2022, a tento nárok bude trvat i 1. prosince 2022, bude náležet dávka otcovské po celou podpůrčí dobu v případě, že dítě zemře před 1. 12. 2022.

Nárok na dávku lze uplatnit přes formulář Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou). Zaměstnanci předkládají formulář svému zaměstnavateli, který jej předá na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Osoby samostatně výdělečně činné tiskopis předávají na okresní správy sociálního zabezpečení samy.

V Praze dne 19. prosince 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím ČSSZ a měšec.cz)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články