Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Minimální platby OSVČ na pojistném v příštím roce stoupnou o 300 korun.

1. Úvod: Vážení obchodní partneři a klienti, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), které mají podnikání jako výdělečnou činnost, se nemohou vyhnout placení sociálního a zdravotního pojištění.

I při příjmech v jednotkách tisícikorun musí být placeno vždy alespoň minimální pojistné. Minimální měsíční zálohy se pro rok 2020 opět zvyšují. Sociální i zdravotní pojištění se u živnostníků vypočítává vždy za celý kalendářní rok z vyměřovacího základu (zpravidla poloviny daňového základu), přičemž při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být během roku placeny vždy měsíční zálohy. Ze systému pojištění se nelze dobrovolně odhlásit a pro všechny živnostníky je sociální a zdravotní pojištění povinnou daní.

2. Jak se počítají zálohy? Zálohy vychází z průměrné mzdy. Pro výpočet minimálních záloh na rok 2020 musíme znát předpokládanou výši průměrné mzdy pro příští rok. Tu stanovuje nařízení vlády na základě všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2018) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ten vychází ze statistik za první pololetí roku 2019), které mají zohlednit růst průměrných mezd. Odhad průměrné mzdy na příští rok je pak výsledkem násobku všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Podle návrhu vládního nařízení činí vyměřovací základ za rok 2018 částku 32 510 a koeficient je 1,0715. Průměrná mzda na rok 2020 se tedy odhaduje na 34 835 Kč (32 510 × 1,0715 = 34 834,465, zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru na 34 835 Kč). Pro srovnání činí letošní průměrná mzda 32 699 Kč.

3. Sociální pojištění v roce 2020: Záloha na sociální, resp. důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku (přesněji daňového základu) a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny (v případě, že samostatně výdělečnou činnost provozujete po celý rok, tedy 12 kalendářních měsíců). Sazba pojištění pak činí 29,2 %. V případě, že je Váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a Vy budete platit rovněž pouze minimální zálohu na pojistné.

3. A. Minimální zálohy pro OSVČ, pro něž je podnikání hlavní činností obživy: Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 8 709 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), kterou jsme zaokrouhlili na celé koruny nahoru. Minimální záloha pro rok 2020 tedy činí 2 544 Kč (8 709 × 0,292 = 2 543,028, zaokrouhlíme na celé koruny nahoru, čili 2 544). Pakliže porovnáme tuto částku s minimálními zálohami na letošní rok 2019, tj. tedy částkou 2 388 Kč, vyjde nám, že se minimální zálohy v příštím roce 2020 zvýší o 156 Kč (2 544 – 2 388). Předchozí rok přitom minimální záloha vzrostla o 199 Kč.

3. B. Minimální zálohy pro OSVČ, pro něž je podnikání vedlejší činností obživy: Minimální záloha pro OSVČ, které své podnikání vykonávají jako vedlejší činnost (např. podnikají při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské či při pobírání rodičovského příspěvku), se vypočítá jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 3 484 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 1 018 Kč (3 484 × 0,292 = 1 017,328, záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý kalendářní rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 41 808 Kč (3 484 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

4. A. Zdravotní pojištění - minimální zálohy pro OSVČ, pro něž je podnikání hlavní činností obživy: Vyměřovací základ pro výpočet záloh zdravotního pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných prostřednictvím paušálu. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 %. Násobí se částkou vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy 34 835 Kč. Polovina průměrné mzdy činí 17 417,50 Kč, po zaokrouhlení 17 418 Kč. Výši minimální zálohy tedy získáme: 17 418 × 13,5 = 2 351,43. Po zaokrouhlení na celé koruny nahoru je to 2 352 Kč. Pro letošní rok 2019 činí minimální záloha 2 208 Kč. V příštím roce si tak OSVČ připlatí 144 Kč, což je méně, než kolik osoby samostatně výdělečně činné museli ze své peněženky vytáhnout letos. Zálohu na zdravotní pojištění musíte zaplatit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Pozor, nová výše minimální zálohy se platí - a to na rozdíl od zálohy na sociální pojištění - vždy od ledna. Jestliže už teď platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se Vám záloha až po podání přehledu OSVČ za rok 2019. Ten musíte odevzdat nejpozději do měsíce po podání daňového přiznání. (Jinými slovy, když nyní platíte třeba 4 148 Kč, budete stejnou částku platit i v prvních měsících roku 2020, do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Novou výši měsíční zálohy budete platit až po tomto odevzdání a její výše se bude odvíjet od Vašeho dosaženého hrubého zisku za rok 2019.) V případě, že začnete podnikat např. od dubna 2020, první zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2 352 Kč musíte zaplatit 8. 5. 2020. (V prvním roce provozování hlavní samostatné výdělečné činnosti se vždy platí pouze minimální měsíční záloha.)

4. B. Zdravotní pojištění - minimální zálohy pro OSVČ, pro něž je podnikání vedlejší činností obživy: Pokud je podnikání pouze vedlejší činností Vaší obživy, tedy jestliže podnikáte např. při mateřské či rodičovské dovolené, při studiu, práci nebo jste v důchodu, minimální vyměřovací základ se na Vás nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění musíte platit až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku. Zaměstnanci, kteří podnikají na vedlejší činnost, nemusí platit zálohy vůbec, pojistné odvozené ze skutečného zisku doplatí vždy až po podání přehledu o příjmu.

5. Zdroje a další odborná literatura:

https://www.novinky.cz/finance/clanek/minimalni-platby-osvc-na-pojistnem-stoupnou-o-300-korun-40302345,

https://www.mesec.cz/clanky/socialni-pojisteni-v-roce-2020-minimalni-zalohy-se-zvysuji/,

https://www.mesec.cz/clanky/minimalni-zaloha-na-zdravotni-pojisteni-v-roce-2020-se-opet-zvysi/,

https://www.finance.cz/529315-minimalni-zalohy-osvc-2020/,

https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/osvc-a-platba-zdravotniho-pojisteni-v-roce-2020-1362870,

https://www.kurzy.cz/zpravy/517243-osvc-se-v-pristim-roce-zvysi-minimalni-zaloha-na-socialni-i-zdravotni-pojisteni-o-156-a-144kc/.

 

V Praze dne 7. prosince 2019

Mgr. Petr Jezdinský, právník

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články