Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 31.5.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
  • 31.5.2024 daň z nemovitých věcí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 K...
  • 30.6.2024 daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ...
Více informací najdete v našem kalendáři

Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

1. Úvod do problematiky: Tuto povinnost je nutné plnit do 30 dnů ode dne schválení nejvyšším orgánem, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne. To se týká i společností, které nevykonávají žádnou aktivitu ani nemají žádný příjem. Za nesplnění této povinnosti může být společnost sankcionována až do výše 3 % aktiv a v krajním případě může dojít až k nařízení likvidace společnosti. To pokud společnost tuto povinnost nesplní ani na základě výzvy dané rejstříkovým soudem. Pokud jde navíc ještě o plátce DPH, přispěje nesplnění povinnosti k rizikovějšímu hodnocení subjektu se všemi nepříjemnými důsledky. Obrovské množství společností přesto povinnost zveřejňovat účetní závěrky ignoruje.

2. JUDIKÁT NEJVYŠŠÍHO SOUDU: Nejvyšší soud vydal rozhodnutí (ze dne 24. 2. 2022, sp. zn. 27 Cdo 2536/2021) v němž mj. uvádí: pokud by snad zveřejnění některých údajů účetních záznamů (ve smyslu ustanovení § 21a odst. 4 zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991 Sb.) bylo způsobilé přivodit zapsané osobě újmu, bylo by možné uvažovat o tom, že zapsaná osoba by zveřejnila listiny vypočtené v § 66 písm. c) z. v. r. i bez takových údajů.Nejvyšší soud tedy připustil, že účetní jednotky mohou založit účetní závěrku do sbírky listin i bez vybraných konkrétních údajů, pokud by jejich zveřejnění mohlo způsobit újmu. Jinými slovy, jestliže by určitý údaj obsažený v účetní závěrce (byl způsobilý přivodit společnosti újmu, může společnost zveřejnit účetní závěrku bez takového údaje. Může tak např. určitý údaj začernit, aby zůstal jejím klientům a konkurentům skryt. Na druhou stranu lze předpokládat, že zpravidla obstojí „začernění“ pouze vybraných údajů účetní závěrky (nikoli její větší části) a že obchodní společnost musí být připravena zevrubně odůvodnit, proč jí zveřejnění konkrétního údaje může přivodit újmu. Povšechné odůvodnění či vysoce abstraktní nebezpečí vzniku újmy pravděpodobně nepostačí pro důvodné „začernění“ údaje obsaženého v účetní závěrce zveřejňované ve sbírce listin.

3. Zdroje:

https://en.smartcompanies.cz/blog/pravidla-zacerneni-ucetni-zaverky-ve-sbirce-listin-802/

https://www.epravo.cz/top/clanky/zverejneni-ucetni-zaverky-ve-sbirce-listin-se-zacernenymi-udaji-115427.html.

V Praze 21. listopadu 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

27
Květen
2024
Nedoplatky na daních v České republice vzrostly na 110 miliard.

Vážení čtenáři, objem daňových nedoplatků se loni v meziroční komparaci zvýšil o 3,7 miliardy na 110,4 miliardy korun. Je to zhruba stejná částka jako za rok 2018 a asi o dvě miliardy víc než v covidovém roce 2020.

20
Květen
2024
Pro zavedení spotřební daně na tichá vína je podle výzkumu 40 pct občanů České republiky.

Vážení čtenáři, necelých 40 procent Čechů, Moravanů a Slezanů je pro zavedení spotřební daně na tichá vína, podporovat lokální vinaře by chtěli dotacemi.

13
Květen
2024
Ošetřovné by mohli mít i dohodáři a OSVČ.

Vážení čtenáři, milí klienti, ošetřovné by od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Zobrazit další články