Jsme tým kvalifikovaných a zkušených profesionálů, poskytující kompletní servis v oblasti daní, účetnictví a mezd.
 
Nezapomeňte že:
  • 11.12.2023 spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
  • 15.12.2023 daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  • 20.12.2023 daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fy...
Více informací najdete v našem kalendáři

Údaje v účetní závěrce a jejich začerňování

Milí klienti, pro obchodní korporace platí povinnost pravidelně zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin.

1. Úvod do problematiky: Tuto povinnost je nutné plnit do 30 dnů ode dne schválení nejvyšším orgánem, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne. To se týká i společností, které nevykonávají žádnou aktivitu ani nemají žádný příjem. Za nesplnění této povinnosti může být společnost sankcionována až do výše 3 % aktiv a v krajním případě může dojít až k nařízení likvidace společnosti. To pokud společnost tuto povinnost nesplní ani na základě výzvy dané rejstříkovým soudem. Pokud jde navíc ještě o plátce DPH, přispěje nesplnění povinnosti k rizikovějšímu hodnocení subjektu se všemi nepříjemnými důsledky. Obrovské množství společností přesto povinnost zveřejňovat účetní závěrky ignoruje.

2. JUDIKÁT NEJVYŠŠÍHO SOUDU: Nejvyšší soud vydal rozhodnutí (ze dne 24. 2. 2022, sp. zn. 27 Cdo 2536/2021) v němž mj. uvádí: pokud by snad zveřejnění některých údajů účetních záznamů (ve smyslu ustanovení § 21a odst. 4 zákona o účetnictví – zákon č. 563/1991 Sb.) bylo způsobilé přivodit zapsané osobě újmu, bylo by možné uvažovat o tom, že zapsaná osoba by zveřejnila listiny vypočtené v § 66 písm. c) z. v. r. i bez takových údajů.Nejvyšší soud tedy připustil, že účetní jednotky mohou založit účetní závěrku do sbírky listin i bez vybraných konkrétních údajů, pokud by jejich zveřejnění mohlo způsobit újmu. Jinými slovy, jestliže by určitý údaj obsažený v účetní závěrce (byl způsobilý přivodit společnosti újmu, může společnost zveřejnit účetní závěrku bez takového údaje. Může tak např. určitý údaj začernit, aby zůstal jejím klientům a konkurentům skryt. Na druhou stranu lze předpokládat, že zpravidla obstojí „začernění“ pouze vybraných údajů účetní závěrky (nikoli její větší části) a že obchodní společnost musí být připravena zevrubně odůvodnit, proč jí zveřejnění konkrétního údaje může přivodit újmu. Povšechné odůvodnění či vysoce abstraktní nebezpečí vzniku újmy pravděpodobně nepostačí pro důvodné „začernění“ údaje obsaženého v účetní závěrce zveřejňované ve sbírce listin.

3. Zdroje:

https://en.smartcompanies.cz/blog/pravidla-zacerneni-ucetni-zaverky-ve-sbirce-listin-802/

https://www.epravo.cz/top/clanky/zverejneni-ucetni-zaverky-ve-sbirce-listin-se-zacernenymi-udaji-115427.html.

V Praze 21. listopadu 2022

Mgr. Petr Jezdinský, právník (s využitím výše uvedených pramenů)

Informační panel

4
Prosinec
2023
Konsolidační balíček obsahuje i konec podpory luxusních aut.

Vážení klienti, vláda od ledna omezila daňové odpočty u drahých služebních automobilů nad 2 mil. Kč. Podnikatelé tak mají poslední 4 týdny na nákup motorového vozidla s možností odpočtu DPH za stávajících podmínek.

27
Listopad
2023
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese od 1. 1. 2024 konsolidační balíček.

Vážení klienti, vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky tento týden podepsal tzv. konsolidační balíček, přineseme v dnešní aktualitě přehled nejdůležitějších změn.

20
Listopad
2023
Reálné mzdy se od vzniku České republiky zvýšily o 141 procent.

Vážení čtenáři, reálné mzdy v ČR se od rozdělení federace do roku 2021 zvýšily o 141 procent.

Zobrazit další články